Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Wojna o olsztyńskie tramwaje

05 Sierpień 2016 
Hiszpańska firma FCC złożyła przeciwko Olsztynowi pozew o zerwanie umowy na budowę linii...

Trzy miliardy z UE na...

05 Sierpień 2016 
25 lipca podpisano kontrakty w sprawie wsparcia z funduszy UE dwóch projektów:...

Polityka krajowa ws. PPP

05 Sierpień 2016 
Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego podczas posiedzenia, które odbyło się 4...

Podziel się...

Przewodnik po nowelizacji prawa zamówień publicznych

Miesięcznik "Przetargi Publiczne" to aktualne i praktyczne źródło wiedzy o nowych przepisach. Dodatkowo prenumeratorzy...

XI Forum Przetargów Publicznych

Największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Nagroda dla zamawiających i wykonawców

Zgłoś swoją jednostkę lub firmę!

Nadużycia finansowe (cz. 1)

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy...

Innowacyjne zamówienia publiczne

Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie...

Temat numeru

Przesłanki wykluczenia po nowelizacji

Implementacja art. 57 dyrektywy 2014/24/UE wymusiła wykreślenie dotychczasowych przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2–11 oraz ust. 2 i 2a pzp. W ich miejsce ustawodawca wprowadził nowe przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym

Naśladownictwo produktu

Jakikolwiek generalny zakaz prawny naśladowania jest niemożliwy do zaakceptowania – prowadziłby on do stagnacji w gospodarce. Gdzie jednak przebiega granica między naśladownictwem dozwolonym a tym, które stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

dostępny w wydaniu papierowym

Nienaruszalność oferty do terminu jej otwarcia

Z art. 86 ust. 1 pzp wynika, że z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu wyznaczonego na ich otwarcie. Jak powinien się zachować zamawiający w sytuacji, gdy jednak dojdzie do przypadkowego otworzenia koperty zawierającej ofertę, zanim nadejdzie wyznaczona w ogłoszeniu i siwz chwila ich otwarcia?

dostępny w wydaniu papierowym

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Tajemnica przedsiębiorstwa

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jak bardzo postępowanie w...

07 Lipiec 2016 
Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw...

Jak bardzo postępowanie w...

07 Lipiec 2016 
Po pierwsze, w nowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bardzo zmienią się...

Granice odpowiedzialności...

01 Czerwiec 2016 
Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału, do którego...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne