Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Szpitalne zamawianie

07 Lipiec 2016 
Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała szpitale publiczne, w których coraz częściej...

Powołanie Prezesa Krajowej...

07 Lipiec 2016 
W związku z upływem w dniu 13 czerwca 2016 r. kadencji Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

Zakończenie prac...

07 Lipiec 2016 
Na 21. posiedzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2016 r., Sejm RP rozpatrzył poprawki...

Podziel się...

XI Forum Przetargów Publicznych

Największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Nagroda dla zamawiających i wykonawców

Zgłoś swoją jednostkę lub firmę!

Innowacyjne zamówienia publiczne

Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie...

Nadużycia finansowe (cz. 1)

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy...

Udział podmiotu trzeciego w postępowaniu

Omawiamy nowe regulacje dotyczące kwestii związanych z udostępnianiem zasobów podmiotu trzeciego, zaproponowane w...

Temat numeru

Przygotowanie postępowania po nowelizacji

Zmienione przepisy pzp mogą spowodować powstanie pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Zanim zostanie wypracowana nowa linia orzecznicza, warto stosować wykładnię celowościową i funkcjonalną.

dostępny w wydaniu papierowym

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Złożenie i otwarcie ofert

dostępny w wydaniu papierowym

Różnice między określeniem a opisem przedmiotu zamówienia

W pzp funkcjonują dwa pojęcia, których zamawiający czasami używają zamiennie: „opis przedmiotu zamówienia” oraz „określenie przedmiotu zamówienia”. Nie przez przypadek jednak ustawodawca rozróżnia oba te terminy, gdyż nie oznaczają one tego samego.

dostępny w wydaniu papierowym

Nadużycie prawa do wyjaśnienia siwz

Niektóre zachowania wykonawców, mimo że formalnie mogą się wydawać zgodne z regulacjami normatywnymi, wykraczają poza treść danego prawa podmiotowego.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jak bardzo postępowanie w...

07 Lipiec 2016 
Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw...

Jak bardzo postępowanie w...

07 Lipiec 2016 
Po pierwsze, w nowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bardzo zmienią się...

Granice odpowiedzialności...

01 Czerwiec 2016 
Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału, do którego...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne