Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Centralne zakupy

03 Sierpień 2015 
Najwyższa Izba Kontroli oceniała prawidłowość i efektywność funkcjonowania Centralnego...

Sprawozdanie Prezesa Urzędu...

03 Sierpień 2015 
Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu...

Praktyczne aspekty zamówień...

10 Lipiec 2015 
Miesięcznik "Przetargi Publiczne" został partnerem merytorycznym studiów podyplomowych...

Podziel się...

Odrzucenie oferty wykonawcy

Odrzucenie oferty wykonawcy
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska

Cena: 119,00 zł

Zamów

Nagroda dla zamawiających i wykonawców

Zgłoś swoją jednostkę lub firmę!

Uprawnienia wykonawcy

Omawiamy licencję, koncesję i zezwolenie, czyli dokumenty, jakich zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że...

Jakość personelu wykonawcy

Wyrok C-601/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzucił nowe światło na kwestię badania i oceny kwalifikacji...

Dotrzymanie terminu na wniesienie odwołania

Czy organizacja pracy Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia możliwość skorzystania z przepisów ustawy Prawo zamówień...

Prenumerata 2015

Redakcja „Przetargów Publicznych” już teraz zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Gwarancje składane przez konsorcjum

Zabezpieczenie zapłaty wadium przez konsorcjum może przybrać jedną z form wskazanych w art. 45 ust. 6 pzp. Jednak wybór formy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej może okazać się problematyczny.

dostępny w wydaniu papierowym

Zdolność ekonomiczna wykonawcy

Na co powinien zwrócić uwagę zamawiający, ustalając w postępowaniu warunek związany ze zdolnością ekonomiczną? Warto w tej kwestii sięgnąć do orzecznictwa KIO.

dostępny w wydaniu papierowym

Moment zapłaty

Istotnym elementem umowy o zamówienie publiczne jest termin płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy. Z reguły termin ten jest określany przez zamawiającego na etapie siwz (np. we wzorze umowy).

dostępny w wydaniu papierowym

Żądanie zbędnych dokumentów

Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy złożenia każdego dokumentu, jakiego tylko sobie zażyczy?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jaka powinna być treść...

23 Lipiec 2015 
Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa jest często jedyną możliwością wniesienia wadium...

Jaka powinna być treść...

23 Lipiec 2015 
Ustawa wskazuje na różne formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego...

Odwrotne obciążenie VAT –...

01 Lipiec 2015 
1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany do pzp i ustawy o VAT wynikające z nowelizacji z...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne