Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Centrum nauki na stacji PKP

03 Wrzesień 2018 
Samorząd miejski Ostrołęki przekształci część tamtejszego dworca PKP w nowoczesne centrum...

Zaliczki w zamówieniach...

03 Wrzesień 2018 
W ramach wsparcia zamawiających w zakresie działań mających na celu efektywną realizację...

Przesunięcie terminu pełnej...

03 Wrzesień 2018 
22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1603 opublikowana została ustawa z dnia 20...

Podziel się...

Kryształy Przetargów Publicznych 2018 - zgłoś udział!

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do 10 edycji Kryształów Przetargów Publicznych!

XIII Forum Przetargów Publicznych

XIII Forum Przetargów Publicznych

Prenumerata 2018

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Omyłki w ofertach przetargowych

Jakiego typu omyłki i w jakich sytuacjach zamawiający może samodzielnie poprawić w ofertach wykonawców?...

Podział zamówienia na części

Czy dzielenie zamówień na części jest obowiązkiem, czy uprawnieniem zamawiającego? W jakich okolicznościach...

Temat numeru

Omyłki w ofertach przetargowych

Jakiego typu omyłki i w jakich sytuacjach zamawiający może samodzielnie poprawić w ofertach wykonawców?

dostępny w wydaniu papierowym

Precyzyjne opisanie kryteriów oceny ofert

Celem postępowania o zamówienie publiczne jest wybór oferty najkorzystniejszej, a zamawiający powinien dokonać tego wyboru na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp kryteria oceny ofert muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia, co oznacza, że nie można stosować dowolnych kryteriów, lecz tylko takie, które dotyczą oferowanej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.

dostępny w wydaniu papierowym

Podstawowe obszary działalności KIO

Prezentujemy fragment opracowania dotyczącego działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 r., stanowiący podsumowanie analizy podstawowych obszarów działalności Izby w ujęciu liczbowym.

dostępny w wydaniu papierowym

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 1)

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

dostępny w wydaniu papierowym

Konflikt interesów

Rynek zamówień publicznych może stanowić pole do nadużyć. Jednym z istotnych źródeł możliwych nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne jest brak bezstronności i obiektywizmu osób prowadzących postępowanie.

dostępny w wydaniu papierowym

In-house w orzecznictwie

Artykuł 67 ust. 1 pkt 12 pzp stanowi jeden z określonych w pzp wyjątków, do których odsyła art. 10 ust. 2 pzp, od zasady prymatu trybów najbardziej konkurencyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Czy zamawiający może nie...

03 Wrzesień 2018 
Ustawa Prawo zamówień publicznych wprost stanowi, że zamawiający ma obowiązek poprawić...

Czy zamawiający może nie...

03 Wrzesień 2018 
W myśl art. 87 ust. 2 pkt 1–3 pzp zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki...

W jaki sposób decyzja...

27 Lipiec 2018 
Zamawiający są zobowiązani do tego, by w protokole postępowania o udzielenie zamówienia...

W jaki sposób decyzja...

27 Lipiec 2018 
Wykonawca nie może zapominać, że zamawiający jest gospodarzem postępowania i to on...

Jakie możliwości w praktyce...

02 Lipiec 2018 
Jestem pracownikiem zamawiającego od ponad 25 lat i tylko raz zastosowałem opcję – był...

Jakie możliwości w praktyce...

02 Lipiec 2018 
Prawo opcji stosowane jest głównie do dostaw i usług, jednak nic nie stoi na...

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
 

Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Teresa Ordysińska

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne