Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamówienie na Platformę...

07 Maj 2018 
Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę Platformy e-Zamówienia zostało...

Planowane zmiany legislacyjne

07 Maj 2018 
Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek...

Projekt budowy Miniportalu...

07 Maj 2018 
Przewidując ryzyko, że do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego...

Podziel się...

IV Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

13-15 czerwca 2018 r., Kołobrzeg, Diune Hotel***** & Resort. Zapraszamy do udziału!

Kryształy Przetargów Publicznych 2018 - zgłoś udział!

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do 10 edycji Kryształów Przetargów Publicznych!

Prenumerata 2018

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Wyjaśnianie treści siwz

Czy po upływie terminów przewidzianych w art. 38 ust. 1 pzp wykonawcy nie mają prawa zadawać pytań dotyczących siwz?...

Pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy i usługi

Formułując pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawiający ma prawo poszukiwania różnych rozwiązań. Prawo to ograniczone...

Temat numeru

Wyjaśnianie treści siwz

Czy po upływie terminów przewidzianych w art. 38 ust. 1 pzp wykonawcy nie mają prawa zadawać pytań dotyczących siwz? Co może wykonawca, jeżeli zamawiający zmodyfikuje specyfikację po upływie terminów, które obligują go do udzielenia odpowiedzi na pytania?

dostępny w wydaniu papierowym

Odróżnienie własnoręcznego podpisu od faksymile

Już od 18 października tego roku nastąpi pełna elektronizacja zamówień publicznych. Oznacza to, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia (w tym JEDZ) będą sporządzane, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia na obiekty wielkogabarytowe

Branża budowlana jest związana z wieloma różnymi sektorami gospodarki. Kondycja finansowa tej branży ma więc bezpośredni wpływ na funkcjonowanie podmiotów z innych branż.

dostępny w wydaniu papierowym

Uzupełnianie dokumentów

Data wystawienia uzupełnianego dokumentu, który wykonawca przedstawia w myśl art. 26 ust. 3 pzp, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Interes przystępującego

Niedopuszczenie przystępującego do udziału w postępowaniu odwoławczym w praktyce nie jest poddawane kontroli instancyjnej. Brak jednoznacznych przepisów i coraz większe rozbieżności w orzecznictwie powodują, że interes przystępującego jest wciąż tematem budzącym wiele emocji.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jaka jest rola pytań do...

07 Maj 2018 
Wykonawcy przez zadawanie pytań dotyczących treści siwz sygnalizują zamawiającemu pewne...

Jaka jest rola pytań do...

07 Maj 2018 
Celem zadawania pytań do siwz, a w konsekwencji odpowiedzi na nie, jest doprecyzowanie...

Kryterium jakości a...

30 Marzec 2018 
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią o otwartym katalogu kryteriów wyboru...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne