Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Co z zasadą konkurencyjności...

09 Grudzień 2016 
Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 pzp w przetargach o wartości przekraczającej progi unijne...

Nowe opinie prawne dotyczące...

09 Grudzień 2016 
Ostatnia nowelizacja ustawy Pzp nie tylko wprowadziła nowe, nieznane wcześniej...

Ustawa o umowie koncesji na...

09 Grudzień 2016 
W dniu 4 listopada 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 21...

Podziel się...

IV Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Prenumerata 2017

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Nadużycia finansowe (cz. 1)

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy...

Innowacyjne zamówienia publiczne

Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie...

Temat numeru

Praktyczne spojrzenie na usługi społeczne

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, zamawiający mają dość dużą swobodę. Muszą jednak pamiętać o respektowaniu podstawowych zasad – przejrzystości działania i równego traktowania wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym

Zasada przejrzystości postępowania

Zasada przejrzystości ma na celu zagwarantowanie upublicznienia informacji o zamówieniach w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz umożliwienia kontroli bezstronności procedur przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zgodność treści oferty

Gdy treść oferty nie odpowiada treści siwz, zamawiający zobowiązany jest do jej odrzucenia na podstawie przepisu art. 89 ust. 2 pzp. Mimo faktu, że przepis ten obowiązuje już od wielu lat (tegoroczna lipcowa nowelizacja pzp nie zmieniła jego treści), zamawiający nadal mają problem z jego stosowaniem. Problemy te każdego roku odzwierciedla bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Środki ochrony prawnej

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jakie są wady i zalety...

19 Grudzień 2016 
Wskutek nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. uproszczono i odformalizowano procedurę...

Jakie są wady i zalety...

19 Grudzień 2016 
Zamówienia na tzw. usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w dyrektywach...

Jakie są wady i zalety...

04 Październik 2016 
Z jednej strony, zgodnie z celem przyświecającym wprowadzeniu art. 24aa pzp, zamawiający...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne