Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Wzorcowe dokumenty i dobre...

10 Październik 2016 
W celu realizacji kompetencji, o której mowa w art. 154 ust. 10 pzp, powołano Zespół do...

Ustawa o VAT

10 Październik 2016 
13 września 2016 r. opublikowano ustawę z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach...

E-faktury w zamówieniach...

10 Październik 2016 
Rada Ministrów przyjęła 5 września br. założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu...

Podziel się...

II Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów...

W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału kierowników działów zamówień publicznych

Przewodnik po nowelizacji prawa zamówień publicznych

Miesięcznik "Przetargi Publiczne" to aktualne i praktyczne źródło wiedzy o nowych przepisach. Dodatkowo prenumeratorzy...

Naśladownictwo produktu

Jakikolwiek generalny zakaz prawny naśladowania jest niemożliwy do zaakceptowania – prowadziłby on do stagnacji w...

Nadużycia finansowe (cz. 1)

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy...

Innowacyjne zamówienia publiczne

Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie...

Temat numeru

Procedura odwrócona

W myśl znowelizowanych przepisów zamawiający może najpierw przeprowadzić ocenę ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Pojęcie rażącego niedbalstwa

Z postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy w wyniku rażącego niedbalstwa wprowadzili zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji o niepodleganiu wykluczeniu lub spełnianiu warunków udziału w postępowaniu albo przedstawili informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na podejmowane przez niego decyzje.

dostępny w wydaniu papierowym

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny lub kosztu

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany istotne i nieistotne

Obowiązujący od niedawna, zmieniony i rozbudowany art. 144 pzp, który stanowi o dopuszczalności wprowadzania zmian do zawartej umowy o zamówienie publiczne (lub umowy ramowej), budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jakie są wady i zalety...

04 Październik 2016 
Procedura odwrócona uregulowana w art. 24aa pzp daje zamawiającym możliwość najpierw...

Jakie są wady i zalety...

04 Październik 2016 
Z jednej strony, zgodnie z celem przyświecającym wprowadzeniu art. 24aa pzp, zamawiający...

Jak bardzo postępowanie w...

07 Lipiec 2016 
Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne