Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Podziel się...

Kryształy Przetargów Publicznych 2020

Ruszyły zgłoszenia do 12. edycji Nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych” organizowanej przez redakcję miesięcznika...

Interes w uzyskaniu zamówienia

Jedną z materialnoprawnych przesłanek skorzystania ze środków ochrony prawnej jest posiadanie interesu w uzyskaniu...

Bezpośredni kontakt

Analizujemy możliwość bezpośredniego kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami w dialogu technicznym i podczas...

Prenumerata 2020

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Najnowsza książka

„Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z...

Temat numeru

Analiza potrzeb i wymagań

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego konkretne obowiązki, jakie muszą zostać wypełnione na etapie planowania postępowania. Jednym z nich jest konieczność przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań.

dostępny w wydaniu papierowym

Odmowa publikacji ogłoszenia

Jak ocenić działalność Urzędu Publikacji UE, który odmawia publikacji ogłoszeń o wprowadzonych zmianach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trakcie postępowania?  

dostępny w wydaniu papierowym

SWZ – oświadczenia i dokumenty

Jakie zapisy powinny się pojawić w specyfikacji warunków zamówienia w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym

Ile można zlecić podwykonawcom

Umożliwienie wykonawcom realizowania części zamówienia publicznego przy pomocy podwykonawców przyczynia się do wzrostu liczby wykonawców ubiegających się o dane zamówienie, a przez to zwiększa konkurencyjność postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Czas na analizę

22 Lipiec 2020 
Kiedy zamawiający powinien dokonać analizy swoich potrzeb i wymagań – przed...

Czas na analizę

22 Lipiec 2020 
Kiedy zamawiający powinien dokonać analizy swoich potrzeb i wymagań – przed...

Epidemia jako siła wyższa

03 Czerwiec 2020 
Czy zawsze można się powołać na siłę wyższą, chcąc w czasach epidemii wprowadzić zmiany...

Epidemia jako siła wyższa

03 Czerwiec 2020 
Czy zawsze można się powołać na siłę wyższą, chcąc w czasach epidemii wprowadzić zmiany...

Rozróżnienie środków...

01 Kwiecień 2020 
Przepisy pzp nie ograniczają zakresu przedmiotowych środków dowodowych. Gdzie zatem...

Rozróżnienie środków...

01 Kwiecień 2020 
Przepisy pzp nie ograniczają zakresu przedmiotowych środków dowodowych. Gdzie zatem...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne