Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Platforma ogłoszeń o...

01 Czerwiec 2017 
W maju Urząd Publikacji Unii Europejskiej rozpoczął wdrażanie infrastruktury do obsługi...

Marnotrawienie majątku i złe...

01 Czerwiec 2017 
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła cztery gminy Opolszczyzny w zakresie zarządzania...

Kryterium ceny – już nie...

01 Czerwiec 2017 
W Ministerstwie Rozwoju przedstawiono rezultaty badania kryteriów pozacenowych w...

Podziel się...

Zgłoś swoją jednostkę lub firmę!

9 edycja najważniejszej nagrody dla zamawiających i wykonawców

Prenumerata 2017

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Zamówienia ponadgraniczne

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień...

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy...

Temat numeru

Przynależność do grupy kapitałowej

Po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. zakłócająca konkurencję przynależność do jednej grupy kapitałowej wraz z innymi wykonawcami składającymi wnioski lub oferty w tym samym postępowaniu jest jedną z podstaw wykluczenia z postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia ponadgraniczne

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień publicznych przez instytucje zamawiające zlokalizowane na terenie różnych państw członkowskich UE.

dostępny w wydaniu papierowym

Ogłoszenie o zmianie umowy

Nowelizacja pzp z czerwca 2016 r. nałożyła na zamawiających obowiązek zamieszczenia w BZP lub przekazania Urzędowi Publikacji UE odpowiedniego ogłoszenia w razie zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3.

dostępny w wydaniu papierowym

Niezgodność oferty z przepisami prawa

Z treści art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp wynika, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Przez przepisy odrębne należy rozumieć przepisy innych niż pzp aktów prawnych, które w swej treści przewidują sankcję nieważności.

dostępny w wydaniu papierowym

Zaleganie z płatnościami

Omawiamy obowiązkową podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania wynikającą z art. 24 ust. 1 pkt 15 oraz przesłankę wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

W jakich okolicznościach i...

28 Czerwiec 2017 
Mimo że minął już rok od nowelizacji pzp, wskutek której wprowadzono do ustawy art....

W jakich okolicznościach i...

28 Czerwiec 2017 
Po nowelizacji z czerwca 2016 r. w przetargu nieograniczonym badanie ofert – według...

W jaki sposób wykonawca...

01 Czerwiec 2017 
Każdy wykonawca ma prawo wykazania, że mimo przynależności do grupy kapitałowej...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne