Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Nie leży w interesie...

01 Czerwiec 2015 
Głośny niedawno przetarg na obsługę korespondencji rządowej został 18 maja unieważniony....

Rozstrzygnięcia przetargów z...

01 Czerwiec 2015 
Na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do...

Organizacje budowlane...

01 Czerwiec 2015 
Zdaniem przedstawicieli organizacji budowlanych rząd powinien uzupełnić projekty...

Podziel się...

Odrzucenie oferty wykonawcy

Odrzucenie oferty wykonawcy
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska

Cena: 119,00 zł

Zamów

Nagroda dla zamawiających i wykonawców

Zgłoś swoją jednostkę lub firmę!

Uprawnienia wykonawcy

Omawiamy licencję, koncesję i zezwolenie, czyli dokumenty, jakich zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że...

Jakość personelu wykonawcy

Wyrok C-601/13 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzucił nowe światło na kwestię badania i oceny kwalifikacji...

Dotrzymanie terminu na wniesienie odwołania

Czy organizacja pracy Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia możliwość skorzystania z przepisów ustawy Prawo zamówień...

Prenumerata 2015

Redakcja „Przetargów Publicznych” już teraz zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Temat numeru

Kontrola wewnętrzna zamówień publicznych

Jednym z podstawowych obowiązków jednostek sektora finansów publicznych jest stosowanie pzp przy dokonywaniu wydatków. Nad zapewnieniem prawidłowej realizacji tego obowiązku czuwają odpowiednie organy kontroli.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana rozstrzygnięcia przez zamawiającego

Konsekwencją wyboru oferty najkorzystniejszej jest zawarcie umowy z wykonawcą, który ją złożył. Czy zamawiający może zmienić zdanie przed podpisaniem umowy i wycofać się z dokonanego wyboru, jeśli spostrzeże, że wybór ten został dokonany z naruszeniem pzp, a następnie powtórzyć czynność wyboru wykonawcy, usuwając popełnione naruszenie?

dostępny w wydaniu papierowym

Dotrzymanie terminu na wniesienie odwołania

Czy organizacja pracy Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia możliwość skorzystania z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu na wniesienie odwołania?

dostępny w wydaniu papierowym

Uzasadnienie zastrzeżenia

Jeżeli wykonawca obejmie poufnością niektóre informacje zawarte w ofercie, to musi jednocześnie wykazać zasadność takiego zastrzeżenia. W przeciwnym wypadku będzie ono nieskuteczne.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jaka jest, a jaka powinna być...

29 Maj 2015 
Kontrola wewnętrzna powinna wykrywać możliwie największe spektrum nieprawidłowości, z...

Jaka jest, a jaka powinna być...

29 Maj 2015 
Myślę, że większość pracowników traktuje kontrole i audyty wewnętrzne raczej jako zło...

Dlaczego wykonawca składający...

06 Maj 2015 
W bardzo wielu przypadkach wykonywanie działalności koncesjonowanej bez wymaganej...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne