Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Wojny o odpady ciąg dalszy

01 Październik 2014 
Od ponad roku trwa batalia o przetargi śmieciowe.

Zaproszenie do udziału w...

01 Październik 2014 
Europejska Agencja Kosmiczna (European Space Agency) zaprasza podmioty z Polski do...

Ustawa wdrożeniowa

01 Październik 2014 
Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel...

Podziel się...

Odrzucenie oferty wykonawcy

Odrzucenie oferty wykonawcy
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska

Cena: 119,00 zł

Zamów

Zgodność treści oferty z siwz

Podstawą oceny, czy treść oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego, musi być znajomość zakresu pojęcia „treść...

Podmiot trzeci w robotach budowlanych

Realne skorzystanie z zasobów innego podmiotu niekoniecznie musi się odbywać poprzez udział tego podmiotu w realizacji...

Oznakowanie CE i znak budowlany

Dla wyrobów budowlanych, dla których istnieją normy zharmonizowane, producent jest zobowiązany wydać deklaracje...

Zamówienia społecznie odpowiedzialne a prawo polskie

Zamawiający ma możliwość zawarcia w siwz takich postanowień, które będą się odnosić do tzw. klauzul społecznych....

Odpowiedzialność spółki-matki

W większości spraw rozpatrywanych przez Komisję Europejską i TSUE dochodzi do przypisania odpowiedzialności...

Zgodność treści oferty z siwz

Podstawą oceny, czy treść oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego, musi być znajomość zakresu pojęcia „treść oferty”. Zamawiający powinien też pamiętać o możliwościach i obowiązkach wskazanych w art. 87 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia na usługi pocztowe

W sprawie warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w zmienionym stanie prawnym wykształciła się nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym

Skutki upadłości członka konsorcjum

Ogłoszenie upadłości wykonawcy robót budowlanych nie skutkuje automatycznym wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Jej rozwiązanie może nastąpić, ale tylko w przypadkach przewidzianych w prawie lub w umowie.

dostępny w wydaniu papierowym

Ocena zdolności podmiotu trzeciego

Czy weryfikacja zdolności wykonawcy może również obejmować badanie kondycji podmiotu trzeciego w sytuacji, kiedy wykonawca powołuje się na jego potencjał w ramach wykazywanego doświadczenia?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Lekką ręką

Jak zabrać gminie unijne...

01 Październik 2014 
Media doniosły, że NIK pozytywnie oceniła trzy instytucje za skuteczną kontrolę...

Pobożne życzenia

01 Wrzesień 2014 
Podczas gdy cały kraj ekscytował się aferami podsłuchowymi i dyskutował o zaletach...

To nie jest robota dla szewca

01 Sierpień 2014 
Poszło o to, że naczelnik wydziału edukacji wespół z sekretarzem miasta wygrali unijny...

Odbiór robót budowlanych +

Odbiór robót budowlanych +
 

Danuta Domżalicka

Cena: 119,00 zł

Zamów

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce
 

Ewaryst Kowalczyk

Twoja cena: 198,00 zł / 247,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne