Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Innowacyjność w konkursie

22 Listopad 2018 
Jednym z głównych celów nowoczesnej administracji jest tworzenie usług dla obywateli przy...

PPP jako priorytet

22 Listopad 2018 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, podczas debaty na Kongresie 590...

Cyfrowa gospodarka

22 Listopad 2018 
Już wkrótce w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz...

Podziel się...

Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców

Zgłoś udział w najniższej cenie. Masz czas do 28 grudnia!

Poznaj laureatów 10. edycji Nagrody Kryształy Przetargów Publiczny

Poznaj laureatów 10. edycji Nagrody Kryształy Przetargów Publiczny

Prenumerata 2019

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Kłopotliwe rodo

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w dalszym ciągu budzą wiele wątpliwości. Jedną z kwestii...

JEDZ w konkursie

Czy w postępowaniach konkursowych o wartości przekraczającej progi unijne, analogicznie do postępowań o udzielenie...

Temat numeru

Kłopotliwe rodo

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w dalszym ciągu budzą wiele wątpliwości. Jedną z kwestii wymagających rozstrzygnięcia jest wpływ przepisów rodo na postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Odstąpienie od umowy w trybie art. 145 ust. 1 pzp

W art. 145 ust. 1 pzp ustawodawca wskazuje, że zamawiający może odstąpić od umowy o zamówienie publiczne w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

dostępny w wydaniu papierowym

Przywrócenie terminu na wniesienie odwołania

Terminy na wniesienie odwołania od czynności lub zaniechań zamawiającego traktowane są na gruncie pzp jako terminy prawa materialnego o charakterze zawitym i prekluzyjnym. Czy jednak rzeczywiście takimi są?

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany w rozporządzeniach

W związku z wprowadzeniem w pełni elektronicznych procedur w zamówieniach publicznych zmianie uległa treść aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozwiązania równoważne

W jaki sposób formułować zapisy siwz, aby pozostawały one w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji, w tym z regulacjami wynikającymi z art. 29 ust. 3 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Zasada jawności a przepisy...

22 Listopad 2018 
Czy przetwarzanie danych osobowych wykonawców zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o...

Zasada jawności a przepisy...

22 Listopad 2018 
Czy przetwarzanie danych osobowych wykonawców zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o...

Konkurs a oświadczenia...

30 Październik 2018 
Czy – w związku z tym, że przepisy pzp dotyczące konkursu nie zawierają odesłania do...

Konkurs a oświadczenia...

30 Październik 2018 
Czy – w związku z tym, że przepisy pzp dotyczące konkursu nie zawierają odesłania do...

Nowe prawo zamówień

09 Październik 2018 
Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w...

Nowe prawo zamówień

09 Październik 2018 
Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne