Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Sejmik w reklamie

04 Wrzesień 2017 
Na innowacyjny pomysł wpadli radni Sejmiku Dolnośląskiego: planują informować o swojej...

Elektronizacja procesu...

04 Wrzesień 2017 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z...

Monitoring stosowania klauzul...

04 Wrzesień 2017 
Urząd Zamówień Publicznych opracował raport „Wyniki monitoringu stosowania przez...

Podziel się...

XII Forum Przetargów Publicznych

Największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Oznakowanie i certyfikaty

W określonych sytuacjach zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy, by oferowane przez niego produkty, usługi lub...

Zamówienia ponadgraniczne

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień...

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy...

Prenumerata 2017

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Temat numeru

Zasadność podziału

Rozważanie podziału zamówienia powinno dotyczyć zamówień o wartościach powyżejprogów unijnych, które znajdują się w kręgu zainteresowania MŚP i w przypadku których podział na części nie wpłynie negatywnie na wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Wskazanie właściwej kwoty wadium

W postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający ma obowiązek żądania wadium od wykonawców ubiegających się o to zamówienie. Obowiązek ten staje się uprawnieniem zamawiającego w postępowaniach o wartościach nieprzekraczających progów unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Podwykonawstwo w zamówieniach sektorowych

W jakim zakresie podmiot, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 136 pzp, może korzystać z usług podwykonawców?

dostępny w wydaniu papierowym

Ugoda na tle realizacji umów

W czerwcu 2017 r. weszły w życie przepisy mające ułatwić dochodzenie wierzytelności. Ustawodawca wprowadził wówczas między innymi regulacje dotyczące ugodowego załatwiania spraw spornych przez jednostki sektora finansów publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Pozacenowe kryteria oceny

Omawiamy pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium dotyczącego personelu, tj. organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Czy na gruncie ustawy Prawo...

04 Wrzesień 2017 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2017...

Czy na gruncie ustawy Prawo...

04 Wrzesień 2017 
Zgodnie z art. 5b pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania pzp łączyć...

Jakie korzyści może przynieść...

31 Lipiec 2017 
Przede wszystkim należy wskazać na korzyści ekologiczne, które w wielu przypadkach...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne