Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

gov_LAB

25 Styczeń 2019 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła program edukacyjny gov_LAB,...

Konkurs na pozacenowe...

25 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w II edycji konkursu na pozacenowe...

Roczne sprawozdania o...

25 Styczeń 2019 
Na podstawie art. 98 pzp zamawiający zobowiązani są do sporządzania rocznych sprawozdań o...

Podziel się...

Forum Zamówień Publicznych dla Wykonawców

Zgłoś udział w najniższej cenie. Masz czas do 13 lutego!

Okoliczności i sposoby zmiany wynagrodzenia

Zwiększenie kwoty należnej wykonawcy możliwe jest m.in. na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp,...

Prenumerata 2019

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Temat numeru

Okoliczności i sposoby zmiany wynagrodzenia

Zwiększenie kwoty należnej wykonawcy możliwe jest m.in. na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 144 ust. 1 pkt 6 pzp, gdzie określono przesłanki warunkujące możliwość waloryzacji oraz jej granice.

dostępny w wydaniu papierowym

Środki komunikacji elektronicznej

Obecnie trwa okres przejściowy związany z elektronizacją zamówień publicznych i z rezygnacją z tradycyjnej formy komunikacji między zamawiającym a wykonawcami na rzecz wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Odwzorowanie cyfrowe

Projektowane zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach pozwolą wdrożyć w pełni elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Nowe przepisy przewidują, że odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego ma zastąpić oryginał.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyjaśnienie treści siwz

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czy zamawiający musi udzielić wyjaśnień w odpowiedzi na taki wniosek wykonawcy?

dostępny w wydaniu papierowym

Zastępcze wykonanie umów

W jakim zakresie i na jakich warunkach dopuszczalna jest na gruncie pzp zmiana podmiotowa umowy w sprawie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Zmiana wynagrodzenia a zasady...

31 Styczeń 2019 
Czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia w celu...

Zmiana wynagrodzenia a zasady...

31 Styczeń 2019 
Czy zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia w celu...

MiniPortal i ePUAP w procesie...

04 Styczeń 2019 
Jeśli zamawiający nie posiada komercyjnej platformy zakupowej, lecz korzysta z...

MiniPortal i ePUAP w procesie...

04 Styczeń 2019 
Jeśli zamawiający nie posiada komercyjnej platformy zakupowej, lecz korzysta z...

Zasada jawności a przepisy...

21 Grudzień 2018 
Czy przetwarzanie danych osobowych wykonawców zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o...

Zasada jawności a przepisy...

20 Grudzień 2018 
Czy przetwarzanie danych osobowych wykonawców zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne