Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Cena bezrobotnego

02 Marzec 2015 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wybrał wykonawcę zamówienia na pomoc w znalezieniu pracy...

Projekty hybrydowe w nowej...

02 Marzec 2015 
Komisja Europejska wskazuje na konieczność szerszego stosowania partnerstwa...

Zmiana ustawy o podatku od...

02 Marzec 2015 
Kończą się prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –...

Podziel się...

Odrzucenie oferty wykonawcy

Odrzucenie oferty wykonawcy
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska

Cena: 119,00 zł

Zamów

II Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Prenumerata 2015

Redakcja „Przetargów Publicznych” już teraz zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Kryteria oceny ofert – nowa odsłona

Znowelizowany art. 91 ust. 2a pzp stanowi jednoznacznie, że zamawiający powinien stosować kryteria inne niż cena, i...

Podwykonawca w dostawach i usługach

Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia...

Depozyt sądowy na gruncie pzp w praktyce

Zgodnie z art. 143c ust. 5 pkt 2 pzp zamawiający może wywiązać się z obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia...

Temat numeru

Jak walczyć z nieuczciwymi wykonawcami

Prawo przewiduje konkretne sankcje za zakłócanie przez wykonawców uczciwej konkurencji, np. przez stosowanie praktyk, które mają na celu ograniczenie innym podmiotom dostępu do zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Depozyt sądowy na gruncie pzp w praktyce

Zgodnie z art. 143c ust. 5 pkt 2 pzp zamawiający może wywiązać się z obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom przez złożenie odpowiedniej kwoty do depozytu sądowego.

dostępny w wydaniu papierowym

Zapisy gwarancji wadialnej

W postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający zobowiązany jest żądać od wykonawców ubiegających się o zamówienie wniesienia wadium.

dostępny w wydaniu papierowym

Wykonawca jako podwykonawca

Czy wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy, którego nie wskazał na etapie składania ofert, a który – jako wykonawca – składał ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Roboty budowlane powszechnie...

02 Marzec 2015 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązek stosowania przez zamawiających innych kryteriów...

Roboty budowlane powszechnie...

02 Marzec 2015 
Uważam, że w postępowaniach dotyczących prostych, typowych robót budowlanych stosowanie...

Lekką ręką

Podsumowanie

03 Grudzień 2014 
Chyba obudził się we mnie duch przodka rewolucjonisty, bo coraz częściej myślę o...

Odbiór robót budowlanych +

Odbiór robót budowlanych +
 

Danuta Domżalicka

Cena: 119,00 zł

Zamów

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce
 

Ewaryst Kowalczyk

Twoja cena: 198,00 zł / 247,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne