Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Raport o karach umownych w...

03 Kwiecień 2018 
Na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raport dotyczący kar...

Polityka inwestycyjna Unii...

03 Kwiecień 2018 
W rezolucji, która została przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, europosłowie...

Granty przyznawane inwestorom

03 Kwiecień 2018 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) chce zmienić „Program wsparcia...

Podziel się...

Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Kryształy Przetargów Publicznych 2017 rozdane!

16 października 2017 r. już po raz dziewiąty rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w...

Prenumerata 2018

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Niewykonanie wyroku KIO

Postępowania odwoławcze w polskim systemie zamówień publicznych prowadzone są przed instytucją niebędącą organem...

Reprezentowanie wykonawcy przez prokurenta

Oferty składane przez wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne często są podpisywane przez pełnomocników...

Temat numeru

Pozacenowe kryteria oceny ofert na dostawy i usługi

Formułując pozacenowe kryteria oceny ofert, zamawiający ma prawo poszukiwania różnych rozwiązań. Prawo to ograniczone jest jedynie koniecznością powiązania kryteriów z przedmiotem zamówienia i zachowania konkurencyjności postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Unieważnienie postępowania z powodu braku środków zewnętrznych

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie zostały mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Sceniczny system nagłośnieniowy

System nagłośnieniowy to system elektroniczny składający się z mikrofonów, wzmacniaczy, głośników oraz powiązanego z nimi sprzętu, którego głównym celem jest zwiększenie pozornej głośności ludzkiego głosu, instrumentu muzycznego lub innego akustycznego źródła dźwięku.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokumenty z podpisem elektronicznym

Analizujemy skutki prawne podpisu elektronicznego oraz omawiamy związane z nim wybrane zagadnienia praktyczne w świetle elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiana umowy w drodze ugody

Czy ugoda, o której mowa w art. 917 kodeksu cywilnego, jest możliwa na gruncie zamówień publicznych? Czy zamawiający w drodze jej zawarcia może unieważnić umowę w sprawie zamówienia lub zmienić jej treść?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Kryterium jakości a...

30 Marzec 2018 
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią o otwartym katalogu kryteriów wyboru...

Kryterium jakości a...

30 Marzec 2018 
Stosowanie przez zamawiających kryterium jakości powinno być poprzedzone głęboką...

Co to jest wada...

02 Marzec 2018 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne