Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Nowy podręcznik od UZP

11 Styczeń 2018 
Urząd Zamówień Publicznych, w ramach realizacji projektu „Efektywne zamówienia publiczne...

Prace nad budową Portalu...

11 Styczeń 2018 
4 grudnia 2017 r. upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie...

Konsultacje Komisji...

11 Styczeń 2018 
Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje w sprawie zawartości nowego przewodnika...

Podziel się...

V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Kryształy Przetargów Publicznych 2017 rozdane!

16 października 2017 r. już po raz dziewiąty rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w...

Prenumerata 2018

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Praktyczne wykorzystanie próbki

Na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów próbka jest traktowana jak dokument przedmiotowy. Zgodnie zaś z...

Zamówienia dodatkowe

Po nowelizacji z czerwca 2016 r. zamówienia dodatkowe nie są już traktowane jako dodatkowe umowy zawierane po...

Temat numeru

Przesłanki zatrzymania wadium

Wskutek nowelizacji z czerwca 2016 r. zmieniły się regulacje wskazujące, w jakich sytuacjach zamawiający może zatrzymać wadium składane przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Reprezentowanie wykonawcy przez prokurenta

Oferty składane przez wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne często są podpisywane przez pełnomocników tych wykonawców. Zgodnie z definicją językową pełnomocnictwo to upoważnienie do prowadzenia jakichś spraw w czyimś imieniu albo dokument stwierdzający takie upoważnienie. Pełnomocnik działa w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy, a podejmowane przez niego działania muszą realizować wolę mocodawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Ochrona sygnalistów

Omawiamy wyniki studium przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach którego oszacowano korzyści ekonomiczne płynące z ochrony sygnalistów w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Uzupełnianie dokumentów

Wydane w maju 2017 r. wyroki TSUE wpływają na sposób uzupełniania przez wykonawcę dokumentacji w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie korzystania z zasobów podmiotów trzecich i wykazywania się doświadczeniem przez wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym

Prawdomówność wykonawców

Jakiekolwiek uchybienia w zakresie przedstawienia nieprawdziwych informacji – czy to z winy umyślnej, czy nieumyślnej – mogą skutkować pozbawieniem wykonawcy szansy na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Czy zmiany w zakresie...

11 Styczeń 2018 
Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp wymaga ścisłej interpretacji oraz...

Czy zmiany w zakresie...

11 Styczeń 2018 
W art. 46 ust. 4a i 5 pzp zostały ściśle określone przesłanki zatrzymania wadium....

Jaka jest rola próbki w...

01 Grudzień 2017 
Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne