Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Podziel się...

Kryształy Przetargów Publicznych 2020

Ruszyły zgłoszenia do 12. edycji Nagrody „Kryształy Przetargów Publicznych” organizowanej przez redakcję miesięcznika...

Interes w uzyskaniu zamówienia

Jedną z materialnoprawnych przesłanek skorzystania ze środków ochrony prawnej jest posiadanie interesu w uzyskaniu...

Bezpośredni kontakt

Analizujemy możliwość bezpośredniego kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami w dialogu technicznym i podczas...

Prenumerata 2020

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Najnowsza książka

„Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z...

Negocjacje bez ogłoszenia

W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający negocjuje najpierw warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Tryb podstawowy

Według nowego pzp do klasycznych zamówień krajowych nie będą miały zastosowania m.in. tryby przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Pojawi się natomiast tryb podstawowy.

dostępny w wydaniu papierowym

Podmiotowe środki dowodowe

Kolejną część SWZ stanowi informacja nt. wymaganych od wykonawców podmiotowych środków dowodowych. W przetargu nieograniczonym i w trybie podstawowym będą to środki potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Wyłączenie z postępowania

W nowej ustawie ustawodawca zastosował nieco inne rozwiązanie w zakresie badania konfliktu interesów po stronie zamawiającego. Postępowanie w tym zakresie zostało określone w art. 56.

dostępny w wydaniu papierowym
Numer niedostępny Prenumerata

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Negocjacje bez ogłoszenia

02 Wrzesień 2020 
O czym powinien pamiętać zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie negocjacji bez...

Negocjacje bez ogłoszenia

02 Wrzesień 2020 
O czym powinien pamiętać zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie negocjacji bez...

Czas na analizę

22 Lipiec 2020 
Kiedy zamawiający powinien dokonać analizy swoich potrzeb i wymagań – przed...

Czas na analizę

22 Lipiec 2020 
Kiedy zamawiający powinien dokonać analizy swoich potrzeb i wymagań – przed...

Epidemia jako siła wyższa

03 Czerwiec 2020 
Czy zawsze można się powołać na siłę wyższą, chcąc w czasach epidemii wprowadzić zmiany...

Epidemia jako siła wyższa

03 Czerwiec 2020 
Czy zawsze można się powołać na siłę wyższą, chcąc w czasach epidemii wprowadzić zmiany...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne