Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Rekordowe inwestycje

06 Listopad 2018 
Trwające obecnie na Pomorzu Zachodnim inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i...

Inwestycje unijne a obligacje...

06 Listopad 2018 
Jak wskazują inwestorzy finansowi, rynek obligacji komunalnych, choć bardzo pożądany,...

miniPortal już działa!

06 Listopad 2018 
Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii,...

Podziel się...

IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP

IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP

Poznaj laureatów 10. edycji Nagrody Kryształy Przetargów Publiczny

Poznaj laureatów 10. edycji Nagrody Kryształy Przetargów Publiczny

Prenumerata 2019

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Omyłki w ofertach przetargowych

Jakiego typu omyłki i w jakich sytuacjach zamawiający może samodzielnie poprawić w ofertach wykonawców?...

Podział zamówienia na części

Czy dzielenie zamówień na części jest obowiązkiem, czy uprawnieniem zamawiającego? W jakich okolicznościach...

Temat numeru

JEDZ w konkursie

Czy w postępowaniach konkursowych o wartości przekraczającej progi unijne, analogicznie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający powinien żądać złożenia JEDZ?

dostępny w wydaniu papierowym

Zabezpieczenie postępowania skargowego

Czy wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne może stanowić realne wsparcie dla wykonawcy w toku postępowania skargowego?

dostępny w wydaniu papierowym

Faktyczne dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego

Wykonawcy, którzy sami nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, mogą posłużyć się zdolnościami innych podmiotów albo ich sytuacją ekonomiczną i finansową, aby spełnić warunki określone przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym

XIII Forum Przetargów Publicznych – relacja

W organizowanej już po raz trzynasty najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym uczestniczyło rekordowo liczne grono osób, które na co dzień zajmują się tą tematyką – zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców.

dostępny w całości

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zasada jawności, która jest jedną z głównych zasad prowadzenia postępowań, doznaje ograniczenia na gruncie przepisów ustanawiających możliwość objęcia części oferty tajemnicą przedsiębiorstwa.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Konkurs a oświadczenia...

30 Październik 2018 
Czy – w związku z tym, że przepisy pzp dotyczące konkursu nie zawierają odesłania do...

Konkurs a oświadczenia...

30 Październik 2018 
Czy – w związku z tym, że przepisy pzp dotyczące konkursu nie zawierają odesłania do...

Nowe prawo zamówień

09 Październik 2018 
Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w...

Nowe prawo zamówień

09 Październik 2018 
Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w...

Czy zamawiający może nie...

03 Wrzesień 2018 
Ustawa Prawo zamówień publicznych wprost stanowi, że zamawiający ma obowiązek poprawić...

Czy zamawiający może nie...

03 Wrzesień 2018 
W myśl art. 87 ust. 2 pkt 1–3 pzp zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki...

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
 

Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Teresa Ordysińska

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne