Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Netto czy brutto?

01 Grudzień 2017 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie rozstrzygnął przetarg na...

Wytyczne w sprawie zamówień...

01 Grudzień 2017 
Komisja Europejska otworzyła konsultacje dotyczące projektu Wytycznych w sprawie zamówień...

Procedury antykorupcyjne

01 Grudzień 2017 
Projekt ustawy o jawności życia publicznego za brak firmowych procedur antykorupcyjnych...

Podziel się...

Kryształy Przetargów Publicznych 2017 rozdane!

16 października 2017 r. już po raz dziewiąty rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w...

III Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów...

W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału kierowników działów zamówień publicznych

Zamówienia społeczne a odwołanie

Czy istnieje możliwość wniesienia środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi społeczne...

Praktyczne wykorzystanie próbki

Na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów próbka jest traktowana jak dokument przedmiotowy. Zgodnie zaś z...

Zamówienia dodatkowe

Po nowelizacji z czerwca 2016 r. zamówienia dodatkowe nie są już traktowane jako dodatkowe umowy zawierane po...

Temat numeru

Praktyczne wykorzystanie próbki

Na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów próbka jest traktowana jak dokument przedmiotowy. Zgodnie zaś z orzecznictwem KIO próbka może stanowić także treść oferty lub służyć ocenie w kryteriach oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Termin wniesienia wadium

W postępowaniach o stosunkowo małej wartości, kiedy ustalona przez zamawiającego kwota wadium nie jest wysoka, wykonawcy często wybierają pieniądz jako formę wnoszonego wadium. Zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 45 ust. 3 pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Zaliczki w zamówieniach publicznych

Instytucja zaliczkowania w zamówieniach publicznych jest niedoceniana. Tymczasem warto ją „oswoić” i stosować.

dostępny w wydaniu papierowym

Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów

Czy – w kontekście wydanych przez TSUE wyroków z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) i z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt) – artykuł 22a ust. 6 pzp jest zgodny z prawem europejskim?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jaka jest rola próbki w...

01 Grudzień 2017 
Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego...

Jaka jest rola próbki w...

01 Grudzień 2017 
Próbka, w zależności od intencji zamawiającego, może zostać potraktowana albo jako...

Zasada konkurencyjności w...

07 Listopad 2017 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne