Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Decyzja wykonawcza KE

28 Listopad 2016 
10 października 2016 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą nr 2016/1804,...

Audyt wydatków UE

28 Listopad 2016 
Jak wynika z zaprezentowanego w Brukseli raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego...

Kolejne zmiany w ustawie...

28 Listopad 2016 
Na stronie głównej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono informację o zmianach w pzp,...

Podziel się...

II Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów...

W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału kierowników działów zamówień publicznych

Przewodnik po nowelizacji prawa zamówień publicznych

Miesięcznik "Przetargi Publiczne" to aktualne i praktyczne źródło wiedzy o nowych przepisach. Dodatkowo prenumeratorzy...

Naśladownictwo produktu

Jakikolwiek generalny zakaz prawny naśladowania jest niemożliwy do zaakceptowania – prowadziłby on do stagnacji w...

Nadużycia finansowe (cz. 1)

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy...

Innowacyjne zamówienia publiczne

Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie...

Temat numeru

XI Forum Przetargów Publicznych – relacja

Tegoroczne Forum Przetargów Publicznych już po raz jedenasty zgromadziło specjalistów i praktyków zamówień publicznych. W tym roku celem konferencji była wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych w kontekście obowiązującej od kilku miesięcy znowelizowanej ustawy.

dostępny w całości

Wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego tylko częściowo powielają dotychczasowe regulacje. Wprowadzają nowe rozwiązania i precyzyjniej regulują relację między ponownym wykorzystywaniem a prawami własności intelektualnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Pojęcie siły wyższej

Częstą praktyką zamawiających jest zawieranie w umowach o zamówienie publiczne klauzul definiujących siłę wyższą, której wystąpienie zwolni wykonawcę od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia uzupełniające

Po nowelizacji pzp zamawiający nadal będzie mógł udzielać zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przesłanki uprawniające go do udzielania takich zamówień uległy jednak zmianie.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jakie są wady i zalety...

04 Październik 2016 
Procedura odwrócona uregulowana w art. 24aa pzp daje zamawiającym możliwość najpierw...

Jakie są wady i zalety...

04 Październik 2016 
Z jednej strony, zgodnie z celem przyświecającym wprowadzeniu art. 24aa pzp, zamawiający...

Jak bardzo postępowanie w...

07 Lipiec 2016 
Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne