Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Przetarg czy żart?

06 Listopad 2014 
Telefonu, notebooka i samochodów zażyczył sobie zarząd dróg od firmy, która wygra...

Sprzeciw wobec zmian w...

06 Listopad 2014 
Polska Izba Gospodarki Odpadami zgłosiła zdecydowany sprzeciw wobec propozycji...

Co nowego w pzp?

06 Listopad 2014 
Zerwanie z dyktatem najniższej ceny przy rozstrzyganiu przetargów i umożliwienie wymogu...

Podziel się...

Odrzucenie oferty wykonawcy

Odrzucenie oferty wykonawcy
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska

Cena: 119,00 zł

Zamów

Zgodność treści oferty z siwz

Podstawą oceny, czy treść oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego, musi być znajomość zakresu pojęcia „treść...

Podmiot trzeci w robotach budowlanych

Realne skorzystanie z zasobów innego podmiotu niekoniecznie musi się odbywać poprzez udział tego podmiotu w realizacji...

Oznakowanie CE i znak budowlany

Dla wyrobów budowlanych, dla których istnieją normy zharmonizowane, producent jest zobowiązany wydać deklaracje...

Zamówienia społecznie odpowiedzialne a prawo polskie

Zamawiający ma możliwość zawarcia w siwz takich postanowień, które będą się odnosić do tzw. klauzul społecznych....

Odpowiedzialność spółki-matki

W większości spraw rozpatrywanych przez Komisję Europejską i TSUE dochodzi do przypisania odpowiedzialności...

IX Forum Przetargów Publicznych – relacja

Już po raz dziewiąty największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym zgromadziła liczną grupę zamawiających i wykonawców, umożliwiając im pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń. Spotkanie osób, które zajmują się na co dzień zamówieniami publicznymi, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

dostępny w wydaniu papierowym

Kryształy Przetargów Publicznych 2014

Gala wręczenia nagród dla najlepszych zamawiających i wykonawców miała miejsce podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia Forum. Ta unikalna w skali kraju inicjatywa ma na celu promowanie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

dostępny w całości

Kryteria oceny ofert – nowa odsłona

Znowelizowany art. 91 ust. 2a pzp stanowi jednoznacznie, że zamawiający powinien stosować kryteria inne niż cena, i wprowadza jako wyjątek stosowanie wyłącznie kryterium cenowego.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia zgodne z kodeksem pracy

Nie można bezkrytycznie wprowadzać wymogu zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia. Należy ocenić, czy do zawarcia umowy o pracę obliguje charakter danych czynności.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Lekką ręką

Granica rażenia

06 Listopad 2014 
Analizując znowelizowany art. 90 pzp, dowiemy się, że rażąco niską cenę zamawiający musi...

Jak zabrać gminie unijne...

01 Październik 2014 
Media doniosły, że NIK pozytywnie oceniła trzy instytucje za skuteczną kontrolę...

Pobożne życzenia

01 Wrzesień 2014 
Podczas gdy cały kraj ekscytował się aferami podsłuchowymi i dyskutował o zaletach...

Odbiór robót budowlanych +

Odbiór robót budowlanych +
 

Danuta Domżalicka

Cena: 119,00 zł

Zamów

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce
 

Ewaryst Kowalczyk

Twoja cena: 198,00 zł / 247,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne