Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Sąd pozwany do sądu

01 Sierpień 2014 
Wskutek kontroli wszczętej w czerwcu ubiegłego roku Urząd Zamówień Publicznych...

Nowa ustawa o informowaniu o...

01 Sierpień 2014 
Ogłoszona 10 lipca 2014 r. i obowiązująca od 25 lipca ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o...

Nowelizacja pzp

01 Sierpień 2014 
25 lipca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Podziel się...

IX Forum Przetargów Publicznych

Największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Podmiot trzeci w robotach budowlanych

Realne skorzystanie z zasobów innego podmiotu niekoniecznie musi się odbywać poprzez udział tego podmiotu w realizacji...

Oznakowanie CE i znak budowlany

Dla wyrobów budowlanych, dla których istnieją normy zharmonizowane, producent jest zobowiązany wydać deklaracje...

Powstał spór – co dalej?

Na etapie przygotowania umowy warto poświęcić uwagę zagadnieniom dotyczącym rozwiązywania konfliktów. Nie wszystkie...

Prenumerata 2014

Redakcja „Przetargów Publicznych” już teraz zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Podmiot trzeci w robotach budowlanych

Realne skorzystanie z zasobów innego podmiotu niekoniecznie musi się odbywać poprzez udział tego podmiotu w realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze podwykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Oznakowanie CE i znak budowlany

Dla wyrobów budowlanych, dla których istnieją normy zharmonizowane, producent jest zobowiązany wydać deklaracje właściwości użytkowych i oznakować wyroby oznakowaniem CE.

dostępny w wydaniu papierowym

Dopuszczalność zmiany treści siwz

Omawiamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 38 ust. 4 pzp, oraz orzecznictwo wydane w przedmiotowej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym

Sytuacja ekonomiczna wykonawcy

Przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu warto uwzględnić wskaźniki dotyczące płynności finansowej wykonawcy, jego rentowności oraz sposobu finansowania.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Lekką ręką

To nie jest robota dla szewca

01 Sierpień 2014 
Poszło o to, że naczelnik wydziału edukacji wespół z sekretarzem miasta wygrali unijny...

Bagatelka za 30 000 euro

01 Lipiec 2014 
Mniej więcej w połowie marca w wielu jednostkach zamawiających dał się zauważyć bezruch...

Szarwark zamiast kary

02 Czerwiec 2014 
Po tym, jak wykonawca zamówienia spóźnił się z jego realizacją, burmistrz gminy D....

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne