Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Prawo do przedsiębiorczości

09 Październik 2018 
W ramach projektu „Prawo do przedsiębiorczości”, mającego na celu wsparcie...

Zmiany w wyłączeniach...

09 Październik 2018 
Od 1 października 2018 r. obowiązują zmiany w przepisach pzp oraz ustawy o umowie...

Wytyczne MIiR w zakresie...

09 Październik 2018 
W ramach realizacji polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego,...

Podziel się...

IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP

IV Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP

Poznaj laureatów 10. edycji Nagrody Kryształy Przetargów Publiczny

Poznaj laureatów 10. edycji Nagrody Kryształy Przetargów Publiczny

Prenumerata 2019

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Omyłki w ofertach przetargowych

Jakiego typu omyłki i w jakich sytuacjach zamawiający może samodzielnie poprawić w ofertach wykonawców?...

Podział zamówienia na części

Czy dzielenie zamówień na części jest obowiązkiem, czy uprawnieniem zamawiającego? W jakich okolicznościach...

Temat numeru

Procedury uproszczone

Jakie regulacje proponowane są w nowym prawie zamówień publicznych w odniesieniu do stosowania procedur uproszczonych udzielania zamówień?

dostępny w wydaniu papierowym

Instytucja przystąpienia

Do postępowania odwoławczego może przystąpić wykonawca, który wykaże posiadanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

dostępny w wydaniu papierowym

Legalność, celowość, rzetelność

W kolejnym już artykule dotyczącym instytucji uprawnionych do kontrolowania zamawiającego omawiamy kontrolę realizacji zasady gospodarności podczas udzielania zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia publiczne w PROW 2014–2020

Omawiamy specjalny reżim udzielania zamówień finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r.

dostępny w wydaniu papierowym

Otwarcie ofert bez ofert

Jakie obowiązki związane z czynnością otwarcia ofert musi spełnić zamawiający w przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta, a zatem otwarcie ofert jest praktycznie niemożliwe?

dostępny w wydaniu papierowym

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

Czy składając oferty na odrębne części zamówienia, wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej muszą przedstawić dowody, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Nowe prawo zamówień

09 Październik 2018 
Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w...

Nowe prawo zamówień

09 Październik 2018 
Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w...

Czy zamawiający może nie...

03 Wrzesień 2018 
Ustawa Prawo zamówień publicznych wprost stanowi, że zamawiający ma obowiązek poprawić...

Czy zamawiający może nie...

03 Wrzesień 2018 
W myśl art. 87 ust. 2 pkt 1–3 pzp zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki...

W jaki sposób decyzja...

27 Lipiec 2018 
Wykonawca nie może zapominać, że zamawiający jest gospodarzem postępowania i to on...

W jaki sposób decyzja...

27 Lipiec 2018 
Zamawiający są zobowiązani do tego, by w protokole postępowania o udzielenie zamówienia...

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
 

Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Teresa Ordysińska

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne