Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Podziel się...

Laureaci Nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

Kryształy Przetargów Publicznych 2019 zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się w Jachrance podczas...

Interes w uzyskaniu zamówienia

Jedną z materialnoprawnych przesłanek skorzystania ze środków ochrony prawnej jest posiadanie interesu w uzyskaniu...

Bezpośredni kontakt

Analizujemy możliwość bezpośredniego kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami w dialogu technicznym i podczas...

Prenumerata 2020

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Najnowsza książka

„Komentarz do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z...

Temat numeru

Dokumenty przedmiotowe

Zbadanie, czy zaoferowane rozwiązania, materiały i urządzenia spełniają ustanowione w siwz wymogi, jest równie istotne, jak zweryfikowanie podmiotowe przyszłego kontrahenta.

dostępny w całości

Efektywność – nowa zasada

W nowym stanie prawnym, oprócz dotychczasowych zasad udzielania zamówień publicznych (zasada uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, zasada jawności, pisemności), będzie obowiązywała dodatkowa zasada dotycząca efektywności.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia podlegające wznowieniu

Na czym polegają zamówienia określone mianem podlegających wznowieniu? W jaki sposób odróżnić je od zamówień podobnych, powtarzanych lub dodatkowych?

dostępny w wydaniu papierowym

Wadium w postępowaniu elektronicznym

W piśmiennictwie wskazuje się dwie podstawowe funkcje wadium. Stanowi ono z jednej strony wymóg niezbędny do skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a z drugiej – zabezpieczenie zawarcia umowy w sprawie wykonania zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Rozróżnienie środków...

01 Kwiecień 2020 
Przepisy pzp nie ograniczają zakresu przedmiotowych środków dowodowych. Gdzie zatem...

Rozróżnienie środków...

01 Kwiecień 2020 
Przepisy pzp nie ograniczają zakresu przedmiotowych środków dowodowych. Gdzie zatem...

Szerokie rozumienie interesu

26 Luty 2020 
Czy za interes prawny może być uznana chęć zapewnienia prawidłowości postępowania i...

Szerokie rozumienie interesu

26 Luty 2020 
Czy za interes prawny może być uznana chęć zapewnienia prawidłowości postępowania i...

Komunikacja bezpośrednia

30 Styczeń 2020 
Jak z praktycznego punktu widzenia należy ocenić dopuszczone na gruncie przepisów pzp...

Komunikacja bezpośrednia

30 Styczeń 2020 
Jak z praktycznego punktu widzenia należy ocenić dopuszczone na gruncie przepisów pzp...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne