Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

30 tysięcy euro po raz...

01 Kwiecień 2014 
W związku ze zwiększeniem progów, od których konieczne jest udzielanie zamówień...

Nowy prezes UOKiK

01 Kwiecień 2014 
Prezes Rady Ministrów 20 marca br. powołał Adama Jassera na stanowisko Prezesa Urzędu...

Kolejne zmiany w pzp

01 Kwiecień 2014 
1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 423 została opublikowana ustawa z dnia 14...

Podziel się...

Setny numer miesięcznika

Ponieważ, jak podkreślał słynny filozof, wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia, wiem, że tematów do kolejnych stu...

Nowe przepisy i nowe obowiązki

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych i wprowadzone uregulowania dotyczące pod­wykonawstwa wymuszają na...

Zamówienia in-house

Podmioty publiczne mogą w trybie bezprzetargowym zlecać instytucjom sobie podległym zadania o charakterze użyteczności...

Określanie kryteriów rażąco niskiej ceny

W ustawie – Prawo zamówień publicznych nie wskazano parametrów, które pozwalałyby na jednoznaczne ustalenie poziomu,...

Prenumerata 2014

Redakcja „Przetargów Publicznych” już teraz zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Temat numeru

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane - relacja

Stosowanie nowych przepisów i analiza uniwersalnych zagadnień

dostępny w wydaniu papierowym

Alfabet zamawiającego

Przetarg wygrywa wykonawca, który złoży NAJKORZYSTNIEJSZĄ ofertę (często jest to oferta z NAJNIŻSZĄ ceną). Z kolei podanie NIEPRAWDZIWYCH informacji lub NIENALEŻYTE wykonywanie umów dyskwalifikuje wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym

Roboty budowlane przy zabytkach

Od inspektora nadzoru i kierownika robót budowlanych prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga się m.in. odpowiedniego wykształcenia oraz kilkuletniej praktyki zawodowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Pomoc publiczna w zamówieniach

Wszelka pomoc przyznawana przez państwo, która zakłóca konkurencję, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

dostępny w wydaniu papierowym

Określanie kryteriów rażąco niskiej ceny

W ustawie – Prawo zamówień publicznych nie wskazano parametrów, które pozwalałyby na jednoznaczne ustalenie poziomu, poniżej którego cenę należy uznać za rażąco niską.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych

Aukcje i licytacje elektroniczne w zamówieniach publicznych
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Iwona Ziarniak

Twoja cena: 60,00 zł / 119,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne