Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Projekt e-Zamówienia

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa...

Nowy akt wykonawczy do pzp

02 Sierpień 2017 
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. pod poz. 1320 zostało...

Wsparcie dla średnich miast

02 Sierpień 2017 
Ministerstwo Rozwoju uważa, że niektóre średnie miasta potrzebują dodatkowej pomocy, aby...

Podziel się...

Zgłoś swoją jednostkę lub firmę!

9 edycja najważniejszej nagrody dla zamawiających i wykonawców

XII Forum Przetargów Publicznych

Największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Zamówienia ponadgraniczne

Prezentujemy studium przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące wspólnego udzielania zamówień...

Gdy najkorzystniejsza oferta jest za droga

Konsekwencją zamkniętego katalogu przesłanek unieważnienia postępowania jest konieczność precyzyjnego ustalenia, czy...

Prenumerata 2017

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Temat numeru

Oznakowanie i certyfikaty

W określonych sytuacjach zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy, by oferowane przez niego produkty, usługi lub roboty budowlane posiadały odpowiedni certyfikat, etykietę lub oznakowanie.

dostępny w wydaniu papierowym

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Postępowanie o zamówienie publiczne jest procedurą jawną. Wyjątkiem od tej zasady jest brak możliwości ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje te nie mogą być udostępniane, oraz wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

dostępny w wydaniu papierowym

Wiarygodność finansowa

Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie niezbędnych oświadczeń i dokumentów. Dokumenty i oświadczenia są niezbędne tylko wtedy, gdy za ich pomocą można dokonać weryfikacji wykonawcy zgodnie z pzp.

dostępny w wydaniu papierowym

Przedwczesne zarzuty

Ustawodawca w pzp nie określa ani tego, kiedy dany zarzut odwołania należy uznać za przedwcześnie postawiony, ani też tego, jakie orzeczenie powinna wydać w takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokumentacja wewnętrzna

Dokumenty tworzone w administracji publicznej służą ochronie dowodowej oraz realizacji zasady jawności i przejrzystości działania. Jak na tę kwestię wpływają wprowadzone w 2016 r. przepisy pzp wymuszające elektronizację?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jakie korzyści może przynieść...

31 Lipiec 2017 
Przede wszystkim należy wskazać na korzyści ekologiczne, które w wielu przypadkach...

Jakie korzyści może przynieść...

31 Lipiec 2017 
Dzięki użyciu w opisie przedmiotu zamówienia oznakowania, o którym mowa w art. 30a pzp,...

W jakich okolicznościach i...

28 Czerwiec 2017 
Po nowelizacji z czerwca 2016 r. w przetargu nieograniczonym badanie ofert – według...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne