Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Jak zachęcić do partnerstwa...

02 Marzec 2018 
W najbliższym czasie Sejm będzie debatował nad projektem ustawy o zmianie ustawy o...

Polska sprawnie inwestuje...

02 Marzec 2018 
15 lutego w resorcie inwestycji i rozwoju odbyła się konferencja prasowa poświęcona...

Wyrok SN dotyczący gwarancji...

02 Marzec 2018 
15 lutego 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok IV CSK 86/17, w którym uwzględnił skargę...

Podziel się...

Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Kryształy Przetargów Publicznych 2017 rozdane!

16 października 2017 r. już po raz dziewiąty rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w...

Prenumerata 2018

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Niewykonanie wyroku KIO

Postępowania odwoławcze w polskim systemie zamówień publicznych prowadzone są przed instytucją niebędącą organem...

Reprezentowanie wykonawcy przez prokurenta

Oferty składane przez wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne często są podpisywane przez pełnomocników...

Temat numeru

Wada postępowania

W jakich okolicznościach zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym

Elektronizacja – wyzwania

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy umożliwia weryfikację założeń, jakie przyjął wykonawca przy opracowywaniu oferty – wskazuje, czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony.

dostępny w wydaniu papierowym

Udostępnianie zasobów

Prezentujemy genezę instytucji udostępniania zasobów podmiotu trzeciego w ramach systemu zamówień publicznych i omawiamy związane z nią problemy praktyczne oraz sposoby ich rozwiązania.

dostępny w wydaniu papierowym

Właściwe rozumienie istotności zmiany

Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oznacza, że zamawiający dąży do tego, by zostało ono zwieńczone zawarciem umowy i wykonaniem danego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Co to jest wada...

02 Marzec 2018 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie...

Co to jest wada...

02 Marzec 2018 
Przede wszystkim należy podkreślić, że nie każde naruszenie przepisów przez...

Czy zamawiający powinien...

29 Styczeń 2018 
Zgodnie z prawem zamówień publicznych odrzucenie oferty może nastąpić tylko w sytuacji,...

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Mateusz Saczywko

Cena: 128,00 zł

Zamów

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
 

Mirosław Różowicz, Konrad Różowicz

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne