Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Cyfryzacja zamówień –...

01 Luty 2018 
W połowie stycznia pełnomocnictwo do bieżącego kierowania pracami Ministerstwa Cyfryzacji...

Dobre praktyki w zakresie...

01 Luty 2018 
Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej publikację Dobre...

Roczne sprawozdania o...

01 Luty 2018 
Obowiązek przekazywania do Prezesa UZP rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach...

Podziel się...

V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Kryształy Przetargów Publicznych 2017 rozdane!

16 października 2017 r. już po raz dziewiąty rozdano Kryształy Przetargów Publicznych. Uroczysta Gala odbyła się w...

Prenumerata 2018

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Niewykonanie wyroku KIO

Postępowania odwoławcze w polskim systemie zamówień publicznych prowadzone są przed instytucją niebędącą organem...

Reprezentowanie wykonawcy przez prokurenta

Oferty składane przez wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne często są podpisywane przez pełnomocników...

Temat numeru

Istotna część składowa ceny

Zaniżenie przez wykonawcę wartości składnika cenowego, nieskutkujące zaniżeniem całej ceny, nie jest podstawą do odrzucenia oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp, ale może ujawnić inne niż związane z zaniżoną ceną przesłanki jej odrzucenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Niewykonanie wyroku KIO

Postępowania odwoławcze w polskim systemie zamówień publicznych prowadzone są przed instytucją niebędącą organem sądowym. Czy niewykonanie wyroku wydanego przez tę instytucję wiąże się z jakimiś konsekwencjami?

dostępny w wydaniu papierowym

Konsekwencje zajęcia majątku wykonawcy

Zapisy umów o zamówienie publiczne zazwyczaj wskazują sytuacje, których wystąpienie umożliwi zamawiającemu odstąpienie od realizowanej umowy.

dostępny w wydaniu papierowym

Żądanie dokumentów

Po nowelizacji pzp z 2016 r. zasadą stało się żądanie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych jedynie od wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono. Czy tak ukształtowany stan prawny jest właściwy?

dostępny w wydaniu papierowym

Zdolność techniczna i zawodowa

Jak formułować warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz korzystających z zasobów innych podmiotów?

dostępny w wydaniu papierowym

Klauzule społeczne – korzyści

Czy stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może być opłacalne nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla zamawiających?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Czy zamawiający powinien...

29 Styczeń 2018 
Zgodnie z prawem zamówień publicznych odrzucenie oferty może nastąpić tylko w sytuacji,...

Czy zamawiający powinien...

29 Styczeń 2018 
Gdy zaniżone przez wykonawcę ceny jednostkowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie ceny...

Czy zmiany w zakresie...

11 Styczeń 2018 
Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp wymaga ścisłej interpretacji oraz...

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych
 

Mirosław Różowicz, Konrad Różowicz

Cena: 128,00 zł

Zamów

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych

Najczęstsze błędy i uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Mateusz Saczywko

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne