Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Paszporty dla Armenii

21 Wrzesień 2016 
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wygrała postępowanie przetargowe, w wyniku...

Realizacja zaleceń w sprawie...

21 Wrzesień 2016 
25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Szefa Kancelarii Prezesa RM...

Wzorcowe klauzule w umowach z...

21 Wrzesień 2016 
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało drugą część pakietu wsparcia dla zamawiających w...

Podziel się...

Przewodnik po nowelizacji prawa zamówień publicznych

Miesięcznik "Przetargi Publiczne" to aktualne i praktyczne źródło wiedzy o nowych przepisach. Dodatkowo prenumeratorzy...

XI Forum Przetargów Publicznych

Największa w Polsce konferencja w całości poświęcona praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Naśladownictwo produktu

Jakikolwiek generalny zakaz prawny naśladowania jest niemożliwy do zaakceptowania – prowadziłby on do stagnacji w...

Nadużycia finansowe (cz. 1)

Wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania w procesach związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014–2020 to kluczowy...

Innowacyjne zamówienia publiczne

Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie...

Temat numeru

Kryteria oceny ofert – najważniejsze zmiany

Właściwy dobór kryteriów jest jednym z najistotniejszych zadań zamawiającego, determinuje on bowiem czynność wyboru oferty. Warto zatem prześledzić wprowadzone najnowszą nowelizacją zmiany dotyczące tej kwestii.

dostępny w wydaniu papierowym

Naruszenie integralności informacji

Za uzyskanie dostępu do informacji przez osobę, dla której informacja ta nie była przeznaczona, grozi odpowiedzialność karna. Ale sankcjami objęte jest też m.in. zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Poprawność zmiany złożonej oferty

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

dostępny w wydaniu papierowym

Komisja przetargowa a zespół do nadzoru

Dodając do pzp artykuł 20a, ustawodawca wprowadził do systemu zamówień publicznych nową instytucję, której celem jest zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jak bardzo postępowanie w...

07 Lipiec 2016 
Oprócz wprowadzenia do pzp zapisów niezbędnych z punktu widzenia implementacji dyrektyw...

Jak bardzo postępowanie w...

07 Lipiec 2016 
Po pierwsze, w nowych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia bardzo zmienią się...

Granice odpowiedzialności...

01 Czerwiec 2016 
Granice odpowiedzialności podmiotu trzeciego za nieudostępnienie potencjału, do którego...

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne