Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Decyzja długodojrzewająca

27 Luty 2017 
Plany i debaty w sprawie mostu Wschodniego i alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu wzbudzały...

Raport z ewaluacji dyrektyw...

27 Luty 2017 
Komisja Europejska opublikowała raport z ewaluacji dyrektyw odwoławczych.

Porozumienie w sprawie...

27 Luty 2017 
Uwzględniając oczekiwania uczestników rynku zamówień publicznych oraz kompetencje...

Podziel się...

IV Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Prenumerata 2017

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Kompetencje i uprawnienia

W jakich sytuacjach zamawiający – w ramach warunków udziału w postępowaniu – może żądać od wykonawcy posiadania...

Praktyczne spojrzenie na usługi społeczne

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, zamawiający mają dość dużą swobodę. Muszą jednak...

Temat numeru

Infrastruktura krytyczna

Regulacje dotyczące zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zostały wzbogacone o dodany do art. 131a pzp ustęp 1a. Zgodnie z jego treścią regulacje te należy stosować do zamówień związanych z infrastrukturą krytyczną.

dostępny w wydaniu papierowym

Zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu

Przepis art. 93 ust. 4 pzp mówi, że w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego wykonawcom przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Przywilej ten obejmuje jednak tylko tych wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność za zamówienia bagatelne

W niektórych kręgach przyjęto, że wydatki do 30 000 euro nie są zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 4 pkt 8 pzp. Tymczasem błędna interpretacja tego przepisu może skutkować poważnymi uchybieniami.

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja wadialna a konsorcjum

W ostatnim czasie odżyła dyskusja dotycząca gwarancji wadialnej wystawianej na tylko jednego z konsorcjantów. Czy taka gwarancja jest ważna, mimo że nie wskazuje wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Jakie przepisy pzp mają...

20 Luty 2017 
W wyniku nowelizacji z czerwca ubiegłego roku wprowadzono do pzp przepis art. 131a ust....

Jakie przepisy pzp mają...

20 Luty 2017 
Artykuł 131a ust. 1a pzp ma na celu ochronę strategicznego bezpieczeństwa...

Warunki udziału w...

26 Styczeń 2017 
W przetargach o wartości poniżej progów unijnych wykonawca musi być pewny, że podmiot,...
All rights reserved © 2013 Presscom / Miesięcznik "Przetargi Publiczne"