Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Cena bezrobotnego

02 Marzec 2015 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wybrał wykonawcę zamówienia na pomoc w znalezieniu pracy...

Projekty hybrydowe w nowej...

02 Marzec 2015 
Komisja Europejska wskazuje na konieczność szerszego stosowania partnerstwa...

Zmiana ustawy o podatku od...

02 Marzec 2015 
Kończą się prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –...

Podziel się...

Odrzucenie oferty wykonawcy

Odrzucenie oferty wykonawcy
 

Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska

Cena: 119,00 zł

Zamów

II Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

Prenumerata 2015

Redakcja „Przetargów Publicznych” już teraz zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Jawność umów i aneksów

Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych...

Podwykonawca w dostawach i usługach

Omawiamy umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, podlegające procedurze przedłożenia...

Depozyt sądowy na gruncie pzp w praktyce

Zgodnie z art. 143c ust. 5 pkt 2 pzp zamawiający może wywiązać się z obowiązku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia...

Pozacenowe kryteria w robotach budowlanych

W drodze ostatniej nowelizacji ustawodawca nałożył na zamawiających obowiązek stosowania innych niż cena kryteriów wyboru oferty, podając jednocześnie w art. 91 ust. 2 pzp przykłady takich kryteriów.

dostępny w wydaniu papierowym

Termin związania ofertą a umowa

Składy orzekające KIO wskazują, że nie można wybrać oferty, której termin związania minął. Jednak nie określają jednoznacznie, czy należy wykluczyć wykonawcę, który samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą.

dostępny w wydaniu papierowym

Jawność umów i aneksów

Czy zamawiający może udostępnić każdemu zainteresowanemu zawarte umowy o zamówienie publiczne albo aneksy do tych umów?  Odpowiedzi należy szukać w orzecznictwie sądowym.

dostępny w wydaniu papierowym

Kłopotliwy warunek wiedzy i doświadczenia

Działanie niezgodne z pzp należy uznać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeśli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Roboty budowlane powszechnie...

02 Marzec 2015 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że obowiązek stosowania przez zamawiających innych kryteriów...

Roboty budowlane powszechnie...

02 Marzec 2015 
Uważam, że w postępowaniach dotyczących prostych, typowych robót budowlanych stosowanie...

Lekką ręką

Podsumowanie

03 Grudzień 2014 
Chyba obudził się we mnie duch przodka rewolucjonisty, bo coraz częściej myślę o...

Odbiór robót budowlanych +

Odbiór robót budowlanych +
 

Danuta Domżalicka

Cena: 119,00 zł

Zamów

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro w praktyce
 

Ewaryst Kowalczyk

Twoja cena: 198,00 zł / 247,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne