Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Nowe prawo zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Prezes UZP zapowiedziała, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiony projekt nowej...

Teksty jednolite rozporządzeń

04 Czerwiec 2018 
W Dzienniku Ustaw RP z 22 maja br. pod pozycją 972 ogłoszono tekst jednolity...

Zamówienia publiczne a...

04 Czerwiec 2018 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)...

Podziel się...

Kryształy Przetargów Publicznych 2018 - zgłoś udział!

Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do 10 edycji Kryształów Przetargów Publicznych!

Prenumerata 2018

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Błędy przy udzielaniu zamówień

Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym omawia najczęściej popełniane błędy w toku udzielania zamówień...

Wyjaśnianie treści siwz

Czy po upływie terminów przewidzianych w art. 38 ust. 1 pzp wykonawcy nie mają prawa zadawać pytań dotyczących siwz?...

Temat numeru

Błędy przy udzielaniu zamówień

Komisja Europejska opublikowała dokument, w którym omawia najczęściej popełniane błędy w toku udzielania zamówień publicznych, jak również wskazuje sposoby ich unikania.

dostępny w wydaniu papierowym

Kary umowne

Kara umowna jest surogatem odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania o charakterze niepieniężnym, którego swoistość polega na uprzednim zryczałtowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmowy przetargowe

Wszelkie działania zmierzające do naruszenia konkurencyjności, do których zalicza się porozumienia między zamawiającym a uczestnikami postępowania oraz między samymi uczestnikami, stanowią manipulację przebiegiem przetargu i muszą być eliminowane.

dostępny w wydaniu papierowym

Istotna zmiana okoliczności

Możliwość zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp uzasadnia tylko i wyłącznie zdarzenie na tyle istotne, że zarówno prowadzenie postępowania, jak i zawarcie umowy oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

dostępny w wydaniu papierowym

Znajdź nas na Facebooku

 


Opinie

Na jakie aspekty zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Opublikowana w lutym 2018 r. przez Komisję Europejską uaktualniona wersja Wskazówek, w...

Na jakie aspekty zamówień...

04 Czerwiec 2018 
Przedmiotem zainteresowania Komisji były kwestie związane nie tylko z samą procedurą,...

Jaka jest rola pytań do...

07 Maj 2018 
Celem zadawania pytań do siwz, a w konsekwencji odpowiedzi na nie, jest doprecyzowanie...

Jaka jest rola pytań do...

07 Maj 2018 
Wykonawcy przez zadawanie pytań dotyczących treści siwz sygnalizują zamawiającemu pewne...

Kryterium jakości a...

30 Marzec 2018 
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią o otwartym katalogu kryteriów wyboru...

Kryterium jakości a...

30 Marzec 2018 
Stosowanie przez zamawiających kryterium jakości powinno być poprzedzone głęboką...

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce
 

Ewa Kisiel, Daniel Konicz, Marzena Teresa Ordysińska

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne