Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Podziel się...

11. edycja Nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

Zdobądź tytuł przyznawany najlepszym zamawiającym i wykonawcom.

XIV Forum Przetargów Publicznych

Zgłoś się już dzisiaj! Liczba miejsc ograniczona

Nowe prawo zamówień publicznych

Omawiamy rozwiązania systemowe zawarte w treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazując te najbardziej...

Prenumerata 2019

Redakcja „Przetargów Publicznych” zachęca do zamawiania prenumeraty miesięcznika na kolejny rok.

Temat numeru

Nowe prawo zamówień publicznych

Omawiamy rozwiązania systemowe zawarte w treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazując te najbardziej przyjazne zamawiającym i wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym

Likwidacja barier

Jednym z kluczowych zadań państwa jest usuwanie barier i zapewnienie dostępności przestrzeni publicznej oraz usług sektora publicznego wszystkim obywatelom, a w szczególności osobom doświadczającym trudności w mobilności czy percepcji.

dostępny w wydaniu papierowym

Szacowanie wartości zamówienia

Dla oszacowania wartości zamówienia konieczne jest dokonanie analizy w celu ustalenia, czy planowane zakupy powinny zostać potraktowane jako jedno zamówienie, czy też jako zamówienia odrębne.

dostępny w wydaniu papierowym

Własnoręczny podpis

Jak – zgodnie z przepisami prawa – należy rozumieć pojęcie „własnoręczny podpis”? Kiedy i na jakich dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia taki podpis jest wymagany?

dostępny w wydaniu papierowym

Przejrzystość postępowania o udzielenie zp

Wyrażona w art. 7 pzp zasada przejrzystości jest ściśle związana z pozostałymi zasadami zamówień publicznych – z zasadą równego traktowania wykonawców, uczciwej konkurencji oraz zasadą jawności.

dostępny w wydaniu papierowym

Opinie

Nowa ustawa uchwalona

02 Październik 2019 
Jakie modyfikacje dotyczące procedury poniżej progów unijnych przewidział ustawodawca w...

Nowa ustawa uchwalona

02 Październik 2019 
Jakie modyfikacje dotyczące procedury poniżej progów unijnych przewidział ustawodawca w...

Mała popularność DSZ

04 Wrzesień 2019 
Jakie wady dynamicznego systemu zakupów są najczęściej wymieniane przez uczestników...

Mała popularność DSZ

04 Wrzesień 2019 
Jakie wady dynamicznego systemu zakupów są najczęściej wymieniane przez uczestników...

Zmiana sposobu spełniania...

10 Lipiec 2019 
W jakich okolicznościach w praktyce wykonawca najczęściej wprowadza zmiany w sposobie...

Zmiana sposobu spełniania...

10 Lipiec 2019 
W jakich okolicznościach w praktyce wykonawca najczęściej wprowadza zmiany w sposobie...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 

Joanna Presz-Król, Jerzy Pieróg

Cena: 128,00 zł

Zamów

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne