Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...
Poszukiwano wyrażenia: zaliczka

Znaleziono 16 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Instytucja zaliczkowania w zamówieniach publicznych jest niedoceniana. Tymczasem warto ją „oswoić” i stosować. Zgodnie z definicją słownikową zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z...
2.
Kolejne zmiany wprowadzane w pzp promują pozaekonomiczny cel zamówień publicznych, jakim jest wspieranie innowacyjności. Czym jest innowacyjność i czy polscy zamawiający są gotowi na takie zmiany?...
3.
Zaliczka w pzp (cz. 2) 1. W pzp nie określono skutków prawnych na wypadek:   defraudacji środków objętych zaliczką; wykorzystania zaliczki niezgodnego z przeznaczeniem; uchylenia się od...
4.
Zaliczka w pzp   Zaliczki udziela się przed spełnieniem świadczenia niepieniężnego na sfinansowanie nakładów (kosztów) wykonawcy. W umowie należy wyraźnie wskazać taki właśnie cel zaliczkowania...
5.
W zawieranej z wykonawcą umowie o roboty budowlane zamawiający powinien uregulować zasady zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą dostawy lub usługi. Ze względu na fakt, że ustawa...
6.
Przed nowelizacją z 2013 r. w pzp wskazywano jedynie możliwość udzielania zaliczek. Obecnie ustawa przewiduje sytuacje, w których wypłata zaliczki jest obowiązkiem zamawiającego. Na skutek...
7.
Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych i wprowadzone uregulowania dotyczące pod­wykonawstwa wymuszają na zamawiającym stworzenie dodatkowych procedur weryfikacyjnych. Podstawowym celem...
8.
Choć propozycje zmian zapewniają ochronę podwykonawcy, to jednak mogą doprowadzić do zachwiania roli i znaczenia pozostałych członków procesu inwestycyjnego. W toku prac nad ustawą – Prawo zamówień...
9.
Lakoniczność ustawodawcy i wprowadzone ograniczenia sprawiają, że ustawa, która miała rozwiązać problem wywiązywania się z zobowiązań generalnych wykonawców względem kontrahentów, nie ma większego...
10.
Pozyskanie dofinansowania to jeszcze nie koniec pracy. Przez cały okres realizacji zadania należy bowiem dokumentować w określony sposób i w określonym czasie stan...
11.
Na gruncie prawa cywilnego zadatek działa na korzyść obu stron umowy, a zaliczka tylko na rzecz strony, która ją otrzymała. W przypadku zamówień publicznych zaliczka jest tak samo...
12.
Umiejętnie stosowana zaliczka stanowi w zamówieniach publicznych jeden z elementów mogących przesądzić o sukcesie nie tylko realizacji zadania, ale również samego postępowania o udzielenie...
13.
Mała nowelizacja wprost wprowadziła możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Jednostki samorządowe mogą te zasady stosować w odniesieniu do wszystkich rodzajów zamówień,...
14.
Francuski rynek zamówień publicznych, obok angielskiego i niemieckiego, zaliczany jest do największych w Europie zarówno pod względem ilości przeprowadzanych postępowań, jak i wartości udzielonych...
15.
Rozmowa z Jarosławem Popiołkiem, prezesem zarządu oraz Jerzym Binkiewiczem, dyrektorem ds. rozwoju i członkiem zarządu Mostostal Warszawa. Przetargi Publiczne: Jaki udział w waszej działalności mają...
16.
Procedura rokowań na sprzedaż nieruchomości na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Stosownie do art. 39 ust. 2 zd. 1...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne