Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...
Poszukiwano wyrażenia: unieważnienie umowy

Znaleziono 16 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
W jakich okolicznościach zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp? Przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp nie można...
2.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie...
3.
Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji? Zamówienia...
4.
Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać unieważnione nie tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp. Kiedy jeszcze można uznać umowę za nieważną? Istnieje...
5.
Zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawców, którzy złożyli ofertę niekompletną, do uzupełnienia brakujących dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować unieważnieniem umowy o...
6.
Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących terminu wykonania orzeczenia Izby, w praktyce to zamawiający decyduje, kiedy wyrok zostanie wykonany. Wykonawca może jednak skutecznie...
7.
Ustawodawca nie przesądził o charakterze okoliczności uzasadniających odstąpienie od zawartej umowy. Należy zatem przyjąć, że mogą to być zarówno okoliczności faktyczne, jak i prawne. Jako...
8.
W zależności od zastosowanego trybu i wartości zamówienia na zamawiających ciąży obowiązek zapewnienia właściwej publikacji ogłoszenia, którego zakres został sprecyzowany...
9.
Od ustalenia przyczyn unieważnienia postępowania zależy możliwość żądania przez wykonawcę zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa. Po stronie zamawiającego takie przyczyny pojawią się...
10.
Umowa obarczona wadami procedury zamówień publicznych nie jest nieważna z mocy prawa, ale podlega unieważnieniu na mocy oświadczenia uprawnionego podmiotu albo orzeczenia sądu....
11.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Odstąpienie od umowy i wycofanie faktur Wykonawca w trakcie...
12.
Termin zawarcia umowy, możliwość korzystania z podwykonawstwa, udzielanie zaliczek, odstąpienie od umowy oraz zakres wprowadzanych zmian, czyli najważniejsze aspekty w zakresie umów...
13.
Konsekwencje sądowego unieważnienia umowy w sytuacji, kiedy kontrakt w sprawie zamówienia publicznego został już zrealizowany, a wykonawca otrzymał należne mu wynagrodzenie....
14.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera Zamawianie usług prawnych Urząd miejski od paru lat prowadzi punkt konsultacyjny...
15.
W wyniku grudniowej nowelizacji ustawy zmianie uległo m.in. rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wprowadzono nowe ogłoszenie o zamiarze zawarcia...
16.
W jakich sytuacjach zachodzi konieczność unieważnienia postępowania, które jest obarczone wadą uniemożliwiającą zamawiającemu zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego i jakie są...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne