Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...
Poszukiwano wyrażenia: zamówienia sektorowe

Znaleziono 26 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Omawiamy propozycje uregulowania podstawowych zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych na gruncie projektu ustawy pzp w postępowaniach o wartościach powyżej progów unijnych.   Po...
2.
Czy przepisy dotyczące szacowania wartości zamówienia, określone w art. 32–35 pzp, znajdują zastosowanie również w przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne?   Przepisy dotyczące...
3.
W dniu 20 kwietnia w gmachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych – najstarszej...
4.
Mimo niewielkiej liczby przepisów zawartych w rozdziale 6 działu III pzp prawidłowe odczytanie z nich norm postępowania dotyczących procedur udzielania zamówienia na usługi społeczne może sprawiać...
5.
Prezentujemy założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez OSKZP. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych rekomenduje:   jeden...
6.
Jak odróżnić usługi, o których mówi art. 4d ust. 1 pkt 2 pzp, od usług kulturalnych, o których mowa w przepisach o usługach społecznych, skoro w przypadku zamówień o wartości od 30 000 euro do progu...
7.
Omawiamy sposób opisywania przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie zajęć. Usługi edukacyjne i szkoleniowe zaliczają się do usług...
8.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko. Czy jakiś przepis nakłada na zamawiającego obowiązek wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, ewentualnie do...
9.
Ponieważ niektóre usługi ze względu na swój charakter nadal mają ograniczony wymiar transgraniczny, ustawodawca europejski dopuścił w ich przypadku zastosowanie łagodniejszego reżimu udzielania...
10.
Zdanie odrębne może wynikać z różnej interpretacji przepisów prawa lub z odmiennego doświadczenia. Złożenie go może uchronić członka komisji przetargowej od ewentualnej odpowiedzialności karnej....
11.
Największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym już po raz dziewiąty gromadzi zamawiających i wykonawców z całego kraju. Spotkanie stwarza okazję do rozmów na temat problemów...
12.
Komisja Europejska, Rada oraz Parlament Europejski z uwagi na specyfikę zamówień sektorowych zdecydowały o zachowaniu odrębnego reżimu prawnego dla tego typu zamówień. W poprzednim numerze...
13.
W postępowaniach na sprzęt IT można zastosować wiele mechanizmów weryfikacji wykonawców, które pozwolą lepiej ocenić oferty niż zwykłe referencje. Trzeba tylko zadbać, by wymogi te były prawidłowo...
14.
  Obowiązujące przepisy w istotny sposób ograniczają możliwości instytucjonalnej kontroli funkcjonowania spółki komunalnej. Co w tym zakresie może zrobić jednostka samorządu...
15.
Ponieważ zdecydowana większość zamówień sektorowych dotyczy działalności reglamentowanej, ważne jest, aby zamawiający ci poznali potencjalne zagrożenia i możliwości wynikające ze stosowania...
16.
Unijna dyrektywa 2007/66/WE wprowadziła nowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej. A wszystko po to, by poprawić skuteczność procedur odwoławczych. W 2008 r. uchwalono dwie ustawy...
17.
Z perspektywy zamówień publicznych zarówno Węgry, jak i Słowenia ciągle czekają na odkrycie przez polskich wykonawców, którzy ubiegają się w tych krajach o publiczne kontrakty bardzo rzadko albo...
18.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się...
19.
Wchodząca w życie 11 czerwca br. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w zakresie terminów dotyczących składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jak i...
20.
Konieczność regulacji zasad udzielania zamówień sektorowych wynika z faktu prowadzenia przez należących do tej grupy zamawiających działalności gospodarczej objętej szczególnymi przywilejami. Kto...
21.
Na pytania naszych czytelników odpowiada w tym miesiącu Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w...
22.
Wszyscy zamawiający mają obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań o udzielonych w ubiegłym roku zamówieniach, które do 1 marca należy przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Stosownie do...
23.
Zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych, dlatego też w prawie wprowadzono szczególne instrumenty mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku ich realizacji. Pomimo tego, iż...
24.
Kto jest zamawiającym sektorowym, w jakich przypadkach prawo zamówień publicznych stosowane jest na zasadach szczególnych lub w pełnym zakresie oraz kiedy mamy do czynienia z wyłączeniem stosowania...
25.
Nieprzestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak już wskazałem we wcześniejszym...
26.
Nadchodzi okres sporządzania sprawozdań o zamówieniach udzielonych w 2005 roku. Zamawiający muszą się z tym uporać do 1 marca. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie stosownie do zapisu art. 98...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne