Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...
Poszukiwano wyrażenia: umowa ramowa

Znaleziono 24 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Zamawiający może zawrzeć z wykonawcą (lub z kilkoma wykonawcami) umowę, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać na jej podstawie udzielone w...
2.
W przypadku udzielania zamówień centralnych warto wziąć pod uwagę możliwość zawierania umów ramowych, które stanowią elastyczne narzędzie wydatkowania środków publicznych. Umowy ramowe funkcjonują w...
3.
Gdy dokładny zakres i czas realizacji zamówienia nie są z góry znane, zamawiający może skorzystać z instytucji umowy ramowej, która pozwala na ustalenie ogólnych warunków przyszłych umów o...
4.
Omawiamy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w ostatnim czasie w sprawach będących rezultatem udzielania zamówień publicznych przez instytucje unijne. Udzielanie zamówień...
5.
Jeśli zamawiającemu trudno jest ustalić zakres, wielkość lub termin realizacji zamówień, których potrzeba udzielenia w przyszłości jest niemal niewątpliwa, może on przeprowadzić postępowanie o...
6.
Na co należy zwrócić uwagę w przypadku postępowań dotyczących zamówień na towary, które w myśl nowych regulacji powodują powstanie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego? Od początku lipca...
7.
Umowa ramowa jest procedurą stosowaną w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Odbywa się ona przy odpowiednim wykorzystaniu przepisów o przetargu nieograniczonym, przetargu ograniczonym lub...
8.
OFERTA ZŁOŻONA W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ Definicja Zawarcie umowy ramowej i na jej podstawie umów ostatecznych stanowi swego rodzaju odrębną procedurę udzielania zamówień publicznych. Nie ma, co...
9.
Wystąpienie jednej z czterech przesłanek umożliwia zamawiającemu zatrzymanie wadium wniesionego przez wykonawcę i udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. O czwórce warto pamiętać...
10.
Zasady przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne przez centralnego zamawiającego na przykładzie jednostek sądownictwa powszechnego. Instytucja centralnego zamawiającego...
11.
Bez względu na to, czy postępowanie na przedmiot objęty umową ramową dotyczy dostaw, usług czy robót budowlanych, schemat działania jest taki sam i – wbrew powszechnym...
12.
Niemal każdy szpital boryka się z problemem zamawiania leków. Jak bowiem przewidzieć, z jakimi chorobami w danym roku zgłoszą się pacjenci i jakich leków oraz...
13.
W zamówieniach publicznych możemy zetknąć się z różnymi rodzajami ofert. Niektóre z nich zostały zdefiniowane w prawie zamówień publicznych. Definicji czy choćby nazwy innych próżno tam jednak...
14.
Realizacja zamówień przez centralnego zamawiającego oraz zasady wspólnego przeprowadzania postępowań w świetle uregulowań obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji...
15.
Zamawiający, udzielając zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest umową ramową, napotyka na wiele trudności, których często nie może w sposób jednoznaczny rozwiązać. Po przeprowadzeniu...
16.
Umowa ramowa nie jest trybem udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 10 prawa zamówień publicznych, a określa jedynie przyszłe, ramowe warunki zamówień, które mają zostać udzielone na jej...
17.
W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowania, których celem jest wyłonienie podmiotów zdolnych do realizacji usługi konsolidacji, jak również kodyfikacji prawa wspólnotowego. Akty prawne –...
18.
Każdy zamawiający do 1 marca zobowiązany jest przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych w minionym roku zamówieniach publicznych. Wytyczne dotyczące składania...
19.
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz sposoby na zwiększenie ich udziału w rynku, w oparciu o obowiązujące obecnie uregulowania prawne. Obserwując podejście...
20.
W poprzednim stanie prawnym zamawiający – udzielając zamówienia, którego przedmiot objęty jest umową ramową – miał do wyboru tryb zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia. Obecnie nie...
21.
Jakie akty prawne regulują zasady udzielania zamówień publicznych przez Komisję Europejską i inne instytucje wspólnotowe oraz o czym powinni wiedzieć polscy przedsiębiorcy, chcący ubiegać się o...
22.
Wprowadzenie tej instytucji ma pozwolić zmniejszyć wydatki. Może też jednak skutecznie utrudnić małym i średnim wykonawcom dostęp do rynku. Wprowadzenie instytucji centralnego zamawiającego wynikało...
23.
Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych przy zamawianiu usług leśnych było często dla Lasów Państwowych przyczyną wielu problemów. Dopiero nowelizacja ustawy pozwoliła na uproszczenie...
24.
Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, iż można je stosować w przypadku, gdy ze względu na charakter umowy lub inne okoliczności zamawiający nie może z góry precyzyjnie określić przedmiotu...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne