Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...
Poszukiwano wyrażenia: rażąco niska cena

Znaleziono 28 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
W dniach 5–7 czerwca 2019 r. w Kołobrzegu odbyła się piąta edycja ogólnopolskiej konferencji skierowanej do osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych....
2.
W Zakopanem w dniach 3–5 kwietnia 2019 r. odbyła się druga edycja konferencji adresowanej do grupy podmiotów prowadzących postępowania o udzielenie zamówień na dostawy i usługi oraz do wykonawców,...
3.
Tegoroczna edycja Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w kontekścieplanowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.  ...
4.
W celu wsparcia podmiotów prowadzących postępowania o udzielenie zamówień na dostawy i usługi oraz wykonawców, którzy startują w tego typu postępowaniach, miesięcznik „Przetargi Publiczne”...
5.
W dniach 19–21 marca w Toruniu odbyło się V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. Tematyka tegorocznej edycji Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi...
6.
Jak powinien przebiegać proces wyjaśniania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane? Jednym z powodów odrzucenia oferty jest rażąco...
7.
W nowych dyrektywach zamówieniowych uregulowano między innymi kwestie związane z procedurą składania wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena jest jednym z najistotniejszych...
8.
Ponad 400 osób spotkało się 12 października na X FORUM Przetargów Publicznych. Konferencja tradycyjnie miała miejsce w centrum kongresowym Warszawianka w Jachrance koło Warszawy, gdzie przez trzy...
9.
Stosowanie jednakowej miary odchylenia cen (ustawowego progu 30%), bez względu na rodzaj zamówienia czy sposób opisu jego przedmiotu, zwiększa częstotliwość prowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco...
10.
Po sukcesie zeszłorocznej konferencji zapadła decyzja o zorganizowaniu drugiej edycji Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. To ogólnopolskie spotkanie ma na celu wymianę wiedzy i...
11.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Czy zamawiający ma obowiązek badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny?...
12.
Od 19 października 2014 r. zamawiający może wymagać, by pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy realizujących zamówienie byli zatrudniani na podstawie umów o pracę. Od zawsze w przepisach ustawy –...
13.
W ustawie – Prawo zamówień publicznych nie wskazano parametrów, które pozwalałyby na jednoznaczne ustalenie poziomu, poniżej którego cenę należy uznać za rażąco niską. Ponieważ w ustawie – Prawo...
14.
Czarno widzę przyszłość stosowania systemu zamówień publicznych przez naszych samorządowców. Zwłaszcza gdy okazuje się, że zamiast powoływać biegłych, słuchają „dobrych rad” wykonawców, pakując się...
15.
Tegoroczne Forum Przetargów Publicznych już po raz ósmy zgromadziło specjalistów zajmujących się zamówieniami. Jak co roku celem konferencji była wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy z zakresu...
16.
Właściwa weryfikacja cen z rażąco niską ceną jest kluczowa z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. Zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny oferty to nie tylko uprawnienie, lecz także...
17.
Urząd Zamówień Publicznych zakłada odejście od pojęcia rażąco niskiej ceny na rzecz doprecyzowania okoliczności, w jakich zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy dowodów na niską cenę....
18.
Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących terminu wykonania orzeczenia Izby, w praktyce to zamawiający decyduje, kiedy wyrok zostanie wykonany. Wykonawca może jednak skutecznie...
19.
Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny...
20.
O sytuacji na budowach dróg krajowych, zerwanych kontraktach i wypłacaniu zaległych należności podwykonawcom oszukanym  przez wykonawców rozmawiamy z Lechem Witeckim, generalnym dyrektorem...
21.
Zdarza się, że zawarte w ofercie informacje są ze sobą sprzeczne lub niewystarczające. Rozwianie wątpliwości i należytą ocenę intencji wykonawcy daje zamawiającemu...
22.
Na co powinni zwrócić uwagę wykonawcy w trakcie prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z ich wykluczeniem, odrzuceniem...
23.
Za każdym razem, zanim zamawiający odrzuci ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, musi wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień i za każdym razem oceniać ją pod kątem danego przedmiotu...
24.
Gdy zamawiający ma wątpliwości odnośnie zbyt niskiej ceny zaproponowanej w ofercie, powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, wzywając wykonawcę do udzielenia odpowiedzi, w jaki...
25.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej Należycie opisane warunki udziału w postępowaniu to gwarancja właściwie przeprowadzonej procedury   Sygn. akt KIO/UZP 1453/07 wyrok z dnia 28 grudnia 2007...
26.
Stosowanie upustów, prowizji, rabatów oraz marży na zasadach niezgodnych z prawem stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W przeciwnym razie jest zachowaniem pożądanym z punktu widzenia racjonalnego...
27.
Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może...
28.
Aby móc jednoznacznie stwierdzić, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. W prawodawstwie związanym z obrotem gospodarczym od dawna...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne