Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...
Poszukiwano wyrażenia: nadzór autorski

Znaleziono 25 pasujących wyników.

Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Archiwum

1.
Sprawozdanie opublikowane przez unijnych audytorów wskazuje, że w przypadku 40% projektów realizowanych w ramach unijnej polityki spójności występują błędy związane z udzielaniem zamówień...
2.
Inwestycje mające na celu termomodernizację obiektu mogą być zrealizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” lub przy rozdzieleniu prac budowlanych od zadania polegającego na opracowaniu...
3.
Od właściwego zaplanowania i opracowania dokumentacji projektowej zależy sukces całej inwestycji budowlanej. Dobrze opracowana dokumentacja projektowa jest gwarancją zrealizowania inwestycji w pełni...
4.
Sprawowanie nadzoru autorskiego odbywa się jedynie na żądanie inwestora. W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej warto zatem przewidzieć we wzorze umowy konieczność świadczenia...
5.
Jeśli zamawiający nie ujął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w opisie przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową, to nie może on udzielić zamówienia na sprawowanie takiego nadzoru w...
6.
Dobiega końca perspektywa finansowa 2007–2013. Każda z inwestycji podlegała lub będzie podlegać kontroli m.in. pod kątem tego, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały poniesione zgodnie...
7.
Monitoring wizyjny jest powszechnie używany przez służby miejskie. Jego skuteczność zależy w dużej mierze od dbałości o należyty stan techniczny urządzeń wchodzących w skład systemu oraz bieżącej...
8.
Komu w świetle prawa należy przypisać autorstwo projektu architektonicznego i w związku z tym w jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie na pełnienie nadzoru autorskiego. Powszechnie...
9.
Stały monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej to nie tylko ułatwienie w zakresie nadzorowania poszczególnymi obiektami, ale także oszczędność wody poprzez możliwość szybkiego wykrycia...
10.
Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Potencjalny beneficjent musi dobrze poznać program, za pośrednictwem którego może zostać dofinansowany jego...
11.
Nawet z pozoru proste roboty budowlane często komplikują się w trakcie ich wykonywania. W takich sytuacjach pomoc projektanta może okazać się niezbędna. Ustawa...
12.
Gwarancją rzetelnego rozliczania wydatków kwalifikowanych jest prowadzenie przez beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej do wszystkich operacji związanych z dofinansowanym projektem....
13.
Czy postępowanie na prowadzenie nadzoru autorskiego może zostać przeprowadzone w trybie z wolnej ręki z powołaniem się na przesłankę mówiącą o ochronie praw...
14.
Kto odpowiada za jakość dokumentacji projektowej, kiedy i przez kogo mogą być wykryte zawarte w niej błędy, a także w jaki sposób mają zostać usunięte oraz przy zastosowaniu...
15.
W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania określonych robót, ale w sposób odmienny od określonego w umowie....
16.
Wszelkie roboty budowlane wymagają szczegółowego dokumentowania nie tylko na etapie samej realizacji określonego zadania, ale także jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Ustawa...
17.
Interpretacja przesłanki wpływu nieprawdziwych informacji zawartych w ofercie wykonawcy na wynik postępowania w świetle wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r. Sąd Okręgowy...
18.
Czy w przypadku rozbudowy obiektu budowlanego zamawiający może – na podstawie zamówienia z wolnej ręki – zlecić to zadanie autorowi projektu architektonicznego i jakie mogą być tego konsekwencje....
19.
Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki Zamówienie w częściach a podatek VAT Przedmiotem zamówienia są prace...
20.
W styczniowym numerze miesięcznika omówione zostały teoretyczne aspekty związane z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obecny artykuł zawiera natomiast przykłady praktycznych zapisów, które można...
21.
Czy i w jakim zakresie możliwe jest łączenie ról inżyniera kontraktu i wykonawcy lub też zamawiającego i inżyniera kontraktu na podstawie warunków FIDIC. Stosowanie warunków...
22.
Postępowania, których przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej, charakteryzują się wieloma specyficznymi uwarunkowaniami, które nie występują w przypadku innych zamówień. Fakt ten jednak...
23.
Jeśli mamy do czynienia z robotami budowlanymi, na które w kosztorysach ofertowych określono ceny jednostkowe, o ostatecznej wartości umowy decyduje obmiar, a więc ilość faktycznie wykonanych robót....
24.
Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, czyli kto może dokonywać wpisów do dziennika budowy, kto sprawdza jakość wykonywanych prac i stosowanych wyrobów, a także kto...
25.
Przedmiotem zamówienia określanego jako realizacja obiektu budowlanego musi być obiekt budowlany, czyli budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla lub obiekt małej...

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne