Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Złożenie oferty z wykorzystaniem miniPortalu

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    siwz   pełnomocnictwo

Zamawiający ma możliwość skorzystania z miniPortalu, który jest ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym narzędziem.

 

MiniPortal to miejsce, gdzie wykonawca znajdzie opublikowane przez zamawiających formularze postępowań i za pośrednictwem którego oraz przy wykorzystaniu formularzy dostępnych na platformie ePUAP ma możliwość komunikowania się z zamawiającym, przedkładania dokumentów lub oświadczeń, w tym składania w sposób bezpieczny oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca, aby mógł skutecznie korzystać z miniPortalu, musi mieć założone konto na ePUAP oraz zapoznać się z wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi, określonymi przez dostawcę rozwiązań w regulaminach korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, i sprostać im.

Kompletowanie oferty

Aby złożyć ofertę z wykorzystaniem miniPortalu, wykonawca musi ją odpowiednio przygotować i pamiętać, że:

1) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych wskazanych w ogłoszeniu lub siwz przez zamawiającego, i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) ofertę należy złożyć w oryginale, tj. jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, po przekształceniu jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzeniu powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy;

3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być oznaczone i złożone w osobnym pliku;

4) wszystkie pliki stanowiące ofertę lub załączane do niej (np. JEDZ, pełnomocnictwo) muszą być skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip), a maksymalny rozmiar tego pliku nie może przekroczyć 150 MB.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne