Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Analiza postanowień ogłoszenia i siwz

Data publikacji: 28-03-2019 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    siwz

Autorem ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) jest zamawiający i to on jest odpowiedzialny za przygotowanie tych dokumentów.

 

Zamawiający zobowiązany jest zachować zgodność między treścią obydwu tych dokumentów. Regulacje pzp w zakresie zawartości ogłoszenia i siwz wskazują, że specyfikacja może zawierać więcej treści. Jednak nie będzie zgodna z zasadą równego traktowania sytuacja, w której wykonawcy biorą udział w postępowaniu na odmiennych zasadach, jedni – opierając się jedynie na treści siwz, a inni – na treści ogłoszenia. Wykonawca, zapoznając się z ogłoszeniem i z siwz, weryfikuje, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu i czy jest w stanie zaoferować przedmiot spełniający wymagania określone przez zamawiającego, a także sprawdza, jakie warunki natury formalnoprawnej i organizacyjnej musi spełnić, aby złożyć konkurencyjną ofertę, skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Analiza i wyjaśnianie/ zmiana treści siwz

Sformalizowany i pisemny charakter postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza uznaniową interpretację treści siwz oraz dokonywanie oceny ofert na podstawie treści, które nie zostały w siwz wyrażone. Interpretacja poszczególnych zapisów powinna być dokonywana z uwzględnieniem zarówno specyfiki zamówienia, wszystkich zapisów siwz, jak i profesjonalizmu podmiotów uczestniczących w przetargu.

 

[...] 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne