Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Wokół tematu

Kiedy PPP zacznie się rozwijać w Polsce?

07-11-2014

Omawiamy elementy niezbędne do wypracowania wzorcowego systemu współpracy sektora publicznego z prywatnym, a także słabości i ograniczenia, które hamują rozwój PPP w naszym kraju.

dostępny w wydaniu papierowym

Źródło korzyści czy konflikt interesów?

01-10-2014

Nowym zadaniom, jakie stawiane są przed jst, nie zawsze towarzyszy dostęp do nowych środków finansowych. W tym kontekście dobrym rozwiązaniem wydaje się partnerstwo publiczno-prywatne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia publiczne a sektor MŚP

01-10-2014

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych jest dużo mniejszy niż ich udział w gospodarce. Przedsiębiorstwa te realizują niewiele zamówień publicznych o dużej wartości.

dostępny w wydaniu papierowym

Arbitrażowy tryb rozwiązywania sporów

01-09-2014

Przeważnie spory między zamawiającymi i wykonawcami rozstrzygane są przez sądy powszechne. Alternatywą dla takiego procesu jest skorzystanie z postępowania przed sądem polubownym.

dostępny w wydaniu papierowym

Mediacja – alternatywa dla sporu sądowego

01-08-2014

Doświadczenie podpowiada, że każda ugoda jest lepsza niż proces sądowy. Mediacja jest zatem dobrą alternatywą dla zwaśnionych stron, a zarazem  szansą na planowe ukończenie inwestycji.

dostępny w wydaniu papierowym

Oznakowanie CE i znak budowlany

01-08-2014

Dla wyrobów budowlanych, dla których istnieją normy zharmonizowane, producent jest zobowiązany wydać deklaracje właściwości użytkowych i oznakować wyroby oznakowaniem CE.

dostępny w wydaniu papierowym

Powstał spór – co dalej?

01-07-2014

Na etapie przygotowania umowy warto poświęcić uwagę zagadnieniom dotyczącym rozwiązywania konfliktów. Nie wszystkie bowiem spory muszą trafić na drogę sądową, która obciąża budżet i wymaga czasu.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola wyrobów budowlanych

02-06-2014

Wprowadzone do obrotu wyroby budowlane podlegają kontroli prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inspektorów wojewódzkich.

dostępny w wydaniu papierowym

Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych

02-06-2014

Regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych i ich wprowadzania do obrotu wskazano w rozporządzeniu nr 305/2011 i w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych.

dostępny w wydaniu papierowym

Inwestor zastępczy w zamówieniach

02-05-2014

Inwestorstwo zastępcze polega na pełnym udziale w procesie inwestycyjnym i przejęciu obowiązków spoczywających na inwestorze bezpośrednim, zgodnie z prawem budowlanym.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  31

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne