Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Wokół tematu

Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych

02-06-2014

Regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych i ich wprowadzania do obrotu wskazano w rozporządzeniu nr 305/2011 i w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych.

dostępny w wydaniu papierowym

Inwestor zastępczy w zamówieniach

02-05-2014

Inwestorstwo zastępcze polega na pełnym udziale w procesie inwestycyjnym i przejęciu obowiązków spoczywających na inwestorze bezpośrednim, zgodnie z prawem budowlanym.

dostępny w wydaniu papierowym

Bezpieczeństwo publiczne w gminie

01-04-2014

Rolą organu wykonawczego w gminie jest sprawne zarządzanie nie tylko w czasie względnego spokoju, lecz także w obliczu zdarzeń nietypowych, zagrażających społeczności lokalnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Roboty budowlane przy zabytkach

01-04-2014

Od inspektora nadzoru i kierownika robót budowlanych prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga się m.in. odpowiedniego wykształcenia oraz kilkuletniej praktyki zawodowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Kłopot czy ratunek?

03-03-2014

Wpis zabytku do rejestru jest najważniejszą z czterech form ochrony prawnej zabytków. Z tej formy ochrony wynika najwięcej przywilejów i obowiązków dla właścicieli i posiadaczy zabytków.

dostępny w wydaniu papierowym

Zanim zaczniesz budować

03-02-2014

Oddanie obiektu budowlanego do użytku to efekt końcowy procesu inwestycyjnego. Jego jakość zależy od kluczowych decyzji inwestora, podjętych jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

dostępny w wydaniu papierowym

Korupcja w zamówieniach

03-02-2014

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych opublikował niedawno wyniki analiz dotyczących wielkości i kosztów korupcji. Szacuje się, że straty wynikające z korupcji mogą osiągać nawet 13% wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Leniency

02-01-2014

Program leniency polega na okazaniu wyrozumiałości wobec tych uczestników zmowy przetargowej, którzy przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie dobrowolnie ujawnią informacje na temat nielegalnego porozumienia. 

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany istotne i nieistotne

02-01-2014

Stwierdzenie, czy planowane odstąpienia od projektu budowlanego będą istotne, zależy m.in. od okoliczności sprawy. Za kwalifikację odstępstwa odpowiada w pierwszej kolejności projektant.

dostępny w wydaniu papierowym

Wady przedmiaru robót

02-12-2013

Wykonawca powinien mieć na uwadze pochodny charakter przedmiaru robót oraz sprawdzić, czy zawiera on wszystkie pozycje i jest zgodny z rzeczywistym przedmiotem zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Następna  30

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne