Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Wokół tematu

Przedawnienie roszczeń inwestycyjnych

14-01-2015

Właściciel obiektu budowlanego, w którym po latach ujawniły się ukryte wady wynikające z błędów wykonawcy, do niedawna nie mógł skorzystać z uprawnień odszkodowawczych, gdy wykonawca powoływał się na przedawnienie roszczenia.

dostępny w wydaniu papierowym

Roboty dodatkowe (cz. 2)

03-12-2014

Odnosząc się do art. 630 § 1 kc, należy uznać, że roboty dodatkowe to takie roboty, które są objęte przedmiotem zamówienia, ale nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych, będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego.

dostępny w wydaniu papierowym

Rewolucji śmieciowej ciąg dalszy

03-12-2014

Decyzje w zakresie zbierania odpadów wydane przed 14 grudnia 2012 r. tracą ważność 23 stycznia 2015 r. Utrata ważności dotychczasowych decyzji wynika ze zmiany całościowego podejścia do systemu gospodarki odpadami.

dostępny w wydaniu papierowym

Roboty dodatkowe (cz. 1)

07-11-2014

Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud.

dostępny w wydaniu papierowym

Kiedy PPP zacznie się rozwijać w Polsce?

07-11-2014

Omawiamy elementy niezbędne do wypracowania wzorcowego systemu współpracy sektora publicznego z prywatnym, a także słabości i ograniczenia, które hamują rozwój PPP w naszym kraju.

dostępny w wydaniu papierowym

Źródło korzyści czy konflikt interesów?

01-10-2014

Nowym zadaniom, jakie stawiane są przed jst, nie zawsze towarzyszy dostęp do nowych środków finansowych. W tym kontekście dobrym rozwiązaniem wydaje się partnerstwo publiczno-prywatne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia publiczne a sektor MŚP

01-10-2014

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych jest dużo mniejszy niż ich udział w gospodarce. Przedsiębiorstwa te realizują niewiele zamówień publicznych o dużej wartości.

dostępny w wydaniu papierowym

Arbitrażowy tryb rozwiązywania sporów

01-09-2014

Przeważnie spory między zamawiającymi i wykonawcami rozstrzygane są przez sądy powszechne. Alternatywą dla takiego procesu jest skorzystanie z postępowania przed sądem polubownym.

dostępny w wydaniu papierowym

Mediacja – alternatywa dla sporu sądowego

01-08-2014

Doświadczenie podpowiada, że każda ugoda jest lepsza niż proces sądowy. Mediacja jest zatem dobrą alternatywą dla zwaśnionych stron, a zarazem  szansą na planowe ukończenie inwestycji.

dostępny w wydaniu papierowym

Oznakowanie CE i znak budowlany

01-08-2014

Dla wyrobów budowlanych, dla których istnieją normy zharmonizowane, producent jest zobowiązany wydać deklaracje właściwości użytkowych i oznakować wyroby oznakowaniem CE.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  30

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne