Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Wokół tematu

Rewolucji śmieciowej ciąg dalszy

03-12-2014

Decyzje w zakresie zbierania odpadów wydane przed 14 grudnia 2012 r. tracą ważność 23 stycznia 2015 r. Utrata ważności dotychczasowych decyzji wynika ze zmiany całościowego podejścia do systemu gospodarki odpadami.

dostępny w wydaniu papierowym

Roboty dodatkowe (cz. 1)

07-11-2014

Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud.

dostępny w wydaniu papierowym

Kiedy PPP zacznie się rozwijać w Polsce?

07-11-2014

Omawiamy elementy niezbędne do wypracowania wzorcowego systemu współpracy sektora publicznego z prywatnym, a także słabości i ograniczenia, które hamują rozwój PPP w naszym kraju.

dostępny w wydaniu papierowym

Źródło korzyści czy konflikt interesów?

01-10-2014

Nowym zadaniom, jakie stawiane są przed jst, nie zawsze towarzyszy dostęp do nowych środków finansowych. W tym kontekście dobrym rozwiązaniem wydaje się partnerstwo publiczno-prywatne.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia publiczne a sektor MŚP

01-10-2014

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych jest dużo mniejszy niż ich udział w gospodarce. Przedsiębiorstwa te realizują niewiele zamówień publicznych o dużej wartości.

dostępny w wydaniu papierowym

Arbitrażowy tryb rozwiązywania sporów

01-09-2014

Przeważnie spory między zamawiającymi i wykonawcami rozstrzygane są przez sądy powszechne. Alternatywą dla takiego procesu jest skorzystanie z postępowania przed sądem polubownym.

dostępny w wydaniu papierowym

Mediacja – alternatywa dla sporu sądowego

01-08-2014

Doświadczenie podpowiada, że każda ugoda jest lepsza niż proces sądowy. Mediacja jest zatem dobrą alternatywą dla zwaśnionych stron, a zarazem  szansą na planowe ukończenie inwestycji.

dostępny w wydaniu papierowym

Oznakowanie CE i znak budowlany

01-08-2014

Dla wyrobów budowlanych, dla których istnieją normy zharmonizowane, producent jest zobowiązany wydać deklaracje właściwości użytkowych i oznakować wyroby oznakowaniem CE.

dostępny w wydaniu papierowym

Powstał spór – co dalej?

01-07-2014

Na etapie przygotowania umowy warto poświęcić uwagę zagadnieniom dotyczącym rozwiązywania konfliktów. Nie wszystkie bowiem spory muszą trafić na drogę sądową, która obciąża budżet i wymaga czasu.

dostępny w wydaniu papierowym

Kontrola wyrobów budowlanych

02-06-2014

Wprowadzone do obrotu wyroby budowlane podlegają kontroli prowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inspektorów wojewódzkich.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Następna  30

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne