Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wokół tematu

Jak planować inwestycje

01-08-2006

Wieloletni Plan Inwestycyjny w gminie tworzy się na 3 lata. Jest częścią budżetu jednostki i podlega rozliczeniu tak jak realizacja pozostałych jego elementów.

dostępny w wydaniu papierowym

Korzystna wymiana

03-07-2006

Przy udzielaniu zamówień publicznych mogą być stosowane również umowy barterowe. W niektórych przypadkach są istotnym ułatwieniem bądź wpływają na oszczędności finansowe zamawiających.

dostępny w wydaniu papierowym

Oferta a VAT

03-07-2006

Polski wykonawca, składając ofertę, musi zawsze uwzględnić w niej podatek VAT. Podmiot zagraniczny natomiast wskazuje w ofercie cenę bez podatku. Jego cena będzie niższa niż ta wskazana przez podmiot krajowy.

dostępny w wydaniu papierowym

Uprawnienia budowlane

01-06-2006

Od wieków procesem inwestycyjnym kierowały osoby do tego uprawnione. Jedyne, co do dziś uległo w tym względzie zmianie, to kryteria uzyskiwania owych uprawnień.

dostępny w wydaniu papierowym

Reprezentacja spółek kapitałowych (cz.2)

01-06-2006

Aby dokonywane czynności prawne były ważne, członkowie zarządu nie muszą przeprowadzać ich osobiście, lecz mogą działać przez swoich pełnomocników. Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura.

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja zapłaty

01-06-2006

Wykonawca w każdym momencie realizowania inwestycji, jeśli istnieje ryzyko związane z niewypłaceniem wynagrodzenia w terminie, może żądać gwarancji zapłaty.

dostępny w wydaniu papierowym

Problem bez rozstrzygnięcia

04-05-2006

Zamawiający ma obowiązek badać, czy zastrzeżone przez wykonawcę dane mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeśli uzna, że nie mają – może je odtajnić. A jeśli popełni błąd i odtajni coś, czego nie powinien?

dostępny w wydaniu papierowym

Reprezentacja spółek kapitałowych (cz.1)

04-05-2006

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego częste kontrowersje budzi ustalenie prawidłowej reprezentacji spółek kapitałowych, co wielokrotnie prowadzi do nieuwzględniania protestów i odwołań z przyczyn formalnych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmowy przetargowe

04-05-2006

Ustalanie warunków ofert i zachowań, a także rotacja ofert czy podział zysków to najczęściej występujące modele karteli przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Zainwestuj w siebie

03-04-2006

Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich daje możliwość podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji. Dla przedsiębiorców przeznaczone jest w szczególności działanie 2.3 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Następna  32

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne