Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wokół tematu

Dla małych i średnich firm

03-01-2007

W latach 2007-2013 wsparcie z funduszy strukturalnych dla polskich przedsiębiorców będzie dostępne zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. Te pierwsze dla małych i średnich firm są jednak raczej nieosiągalne. Z jakich więc skorzystać?

dostępny w wydaniu papierowym

Krajowy Rejestr Sądowy

03-01-2007

Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje jako centralna baza danych wszystkich podmiotów podlegających rejestracji. Jest jawny, co oznacza, że każdy może uzyskać informacje na temat wpisanego do niego przedsiębiorcy.

dostępny w wydaniu papierowym

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 1)

03-01-2007

Jak zorganizować proces budowy, opracować projekt, oraz zapewnić wykonanie robót budowlanych przez osoby wykwalifikowane, czyli prawa i obowiązki inwestora.

dostępny w wydaniu papierowym

Kryterium środowiskowe

04-12-2006

Dyrektywy unijne wprowadziły konieczność uznawania względów społecznych i środowiskowych przy ustalaniu specyfikacji technicznych, kryteriów udzielania zamówienia oraz warunków umowy.

dostępny w wydaniu papierowym

Przepisy bardziej zaostrzone

04-12-2006

Projekt zmian ustawy Prawo budowlane objął swym zakresem w szczególności regulacje prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i utrzymania obiektów budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym

Uchwalanie budżetu

06-11-2006

Zgodnie z art. 179 ustawy o finansach publicznych, przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzanie do niej zmian należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozbiórka obiektu (cz. 2)

06-11-2006

Przypadek kwalifikowany, czyli prowadzenie robót rozbiórkowych bez uzyskania pozwolenia bądź bez zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu.

dostępny w wydaniu papierowym

Rozbiórka obiektu (cz. 1)

02-10-2006

Kiedy wymagane jest pozwolenie, a kiedy wystarczy zgłoszenie, w jakich sytuacjach rozbiórka jest efektem nakazu ze strony organu administracyjnego i jakie są tego konsekwencje.

dostępny w wydaniu papierowym

Po drugim przetargu

02-10-2006

Procedura rokowań na sprzedaż nieruchomości na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

dostępny w wydaniu papierowym

Spółka cywilna

04-09-2006

W świetle przepisów spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie ma zdolności prawnej. Nie jest też przedsiębiorcą. W systemie zamówień publicznych jej status zbliżony jest do statusu konsorcjum.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Następna  32

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne