Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wokół tematu

Wycena nieruchomości

04-06-2007

W zasobach nieruchomości gmin znajdują się m.in. lokale mieszkalne. Nieruchomości te, mimo że są zajmowane przez najemców, mogą być przeznaczane do sprzedaży.

dostępny w wydaniu papierowym

Odbiór robót budowlanych

04-06-2007

Kodeks cywilny nakłada na wykonawcę obowiązek oddania obiektu odpowiadającego zapisom zawartym w umowie, zaś na inwestora – obowiązek odbioru inwestycji.

dostępny w wydaniu papierowym

Umowy grantowe

04-05-2007

W polskim prawodawstwie definicja grantu nie występuje. Analizując różnorodne programy współpracy i pomocy należy jednak stwierdzić, iż grant jest formą dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie konkretnego działania.

dostępny w wydaniu papierowym

Zezwolenie i licencja

04-05-2007

Aby móc wykonywać określoną działalność lub czynności stanowiące przedmiot zamówienia, wykonawca powinien posiadać określone uprawnienia, o ile wynika to z przepisów odrębnych ustaw.

dostępny w wydaniu papierowym

Ewidencja działalności gospodarczej

02-04-2007

Każdy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

dostępny w wydaniu papierowym

Ograniczony wybór

02-04-2007

Uczestnictwo w procedurach przetargowych przedsiębiorców, którzy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objęci są obowiązkiem uzyskania koncesji.

dostępny w wydaniu papierowym

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 3)

02-03-2007

Prowadzenie dokumentacji, kierowanie pracami budowlanymi, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót, a w razie stwierdzenia zagrożenia wstrzymanie prac, czyli prawa i obowiązki kierownika budowy.

dostępny w wydaniu papierowym

Gwarancja najlepszej jakości

02-03-2007

System HACCP jest instrumentem mającym pomóc przedsiębiorstwom z sektora spożywczego w osiągnięciu wyższego standardu bezpieczeństwa żywności.

dostępny w wydaniu papierowym

Uczestnicy procesu budowlanego (cz. 2)

01-02-2007

Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta, czyli kto może dokonywać wpisów do dziennika budowy, kto sprawdza jakość wykonywanych prac i stosowanych wyrobów, a także kto wyjaśnia wątpliwości dotyczące projektu.

dostępny w wydaniu papierowym

Koszt sporu a koszt podatkowy

01-02-2007

Wszelkie koszty ponoszone w czasie sporu związane są z realizacją celu, jakim jest osiągnięcie przychodu. Nawet jeśli w efekcie tych działań wykonawca nie podpisze kontraktu.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  24  25  26  27  28  29  30  31  32  Następna  32

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne