Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wokół tematu

Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego

04-02-2008

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać zamówień publicznych i zawierać umowy z własnymi jednostkami organizacyjnymi, nieposiadającymi osobowości prawnej i tworzonymi na potrzeby realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność zawodowa (cz. 2)

04-02-2008

Zawód architekta i inżyniera budownictwa nobilituje, ale przede wszystkim nakłada ogromną odpowiedzialność na tych, którzy go wykonują. Lekceważenie zasad obowiązujących w tych zawodach niszczy fundamentalne wartości i podważa zaufanie społeczeństwa.

dostępny w wydaniu papierowym

Aktualne zaświadczenia

03-01-2008

Wymagane od wykonawców zaświadczenia z urzędu skarbowego, jak też z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tylko potwierdzają, a nie stwierdzają samego stanu faktycznego na dzień ich wydania.

dostępny w wydaniu papierowym

Spółka cywilna jako wykonawca

03-01-2008

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym spółek cywilnych, chociaż związane z długotrwałą tradycją, wywołuje wiele wątpliwości oraz niejasności w związku z ich uczestniczeniem w procedurach przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym

Odpowiedzialność zawodowa (cz. 1)

03-01-2008

Do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie pociągane są osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, którym udowodniono rażące błędy, zaniedbania, jak też uchylanie się od pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego.

dostępny w wydaniu papierowym

Zbyt duża konkurencja

03-12-2007

Alternatywnymi dla środków pomocowych Unii Europejskiej źródłami pomocy finansowej są tzw. fundusze norweskie i fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak ich skuteczne pozyskanie w niektórych obszarach niemal graniczy z cudem.

dostępny w wydaniu papierowym

Jak rozwiązać konflikt

03-12-2007

Najważniejsze założenia dotyczące rozwiązań prawnych oraz korzyści płynące z zastosowania postępowania arbitrażowego oraz mediacyjnego w zakresie rozstrzygania sporów przez polskich przedsiębiorców.

dostępny w wydaniu papierowym

Koncesja na usługi

05-11-2007

Możliwość współpracy zamawiających z wykonawcami z pominięciem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.

dostępny w wydaniu papierowym

Promocja źródeł dofinansowania

05-11-2007

Unia Europejska, przekazując środki finansowe, wymaga od beneficjentów stosowania określonych zasad w kwestii kreowania jej wizerunku. Niewywiązanie się z tych obowiązków może spowodować nawet konieczność zwrotu dotacji.

dostępny w wydaniu papierowym

Jak zminimalizować koszty konsorcjum

01-10-2007

Istotnym ułatwieniem w zakresie funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w procedurach przetargowych może stać się instytucja określana terminem cash pooling, związana z optymalizacją przepływów finansowych danej grupy kapitałowej.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna  32

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne