Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wokół tematu

Zmiany w specustawie, ale czy na korzyść?

04-08-2008

W polskim parlamencie trwają prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacją dwóch wiodących ustaw dotyczących drogownictwa: o drogach publicznych oraz o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Kary za łamanie przepisów

04-08-2008

Kontrola udzielanych zamówień publicznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz system korekt finansowych z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Rodzaje umów z pracownikami

01-07-2008

Jak obliczyć wartość zamówienia w przypadku zawierania umów zlecenia czy umów o dzieło i czy należy wliczać do nich kwoty wydatkowane przez zamawiającego na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne pracownika.

dostępny w wydaniu papierowym

Jak wydatkować środki publiczne

01-07-2008

Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. jest osią całego systemu unormowań prawnych dotyczących prawa finansów publicznych. Reguluje ona ponadto podstawy gospodarki budżetowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

02-06-2008

Zróżnicowanie działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym i stworzenie dzięki temu dodatkowych źródeł dochodów dla mieszkańców jest szansą na rozwój obszarów wiejskich. Unia Europejska przeznaczyła na ten cel ponad 13 mld euro.

dostępny w wydaniu papierowym

Budżet zadaniowy

02-06-2008

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że budżet zadaniowy może być sposobem na uzdrowienie sektora finansów publicznych, jednak należy z niego korzystać w sposób rozważny i zdeterminowany.

dostępny w wydaniu papierowym

Zasady ustalania cen

05-05-2008

Chociaż strony zawierające umowę sprzedaży mogą co do zasady w dowolny sposób kształtować ceny towarów czy usług, to jednak przepisy prawne w określonych przypadkach przewidują pewne ograniczenia w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym

Autorskie prawa majątkowe

05-05-2008

W obrocie prawnym systematycznie wzrasta znaczenie transakcji, mających za przedmiot tzw. prawa własności intelektualnej. Prawo zamówień publicznych, jako istotna sfera obrotu gospodarczego, nie jest w tym zakresie wyjątkiem.

dostępny w wydaniu papierowym

Sposób na nieuczciwych przedsiębiorców

03-04-2008

Wprowadzona do obrotu prawnego ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym sprawiła, iż konsumenci pozyskali odpowiednie środki do skutecznej ochrony swoich praw w stosunku do przedsiębiorców, którzy działają wbrew przepisom.

dostępny w wydaniu papierowym

Maksymalnie 30 dni

03-04-2008

Do umów zawieranych w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawsze należy stosować regulacje zawarte w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Następna  32

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne