Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wokół tematu

Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej

02-12-2008

Zamawiający przy udzielaniu zamówień publicznych powinien korzystać z dobrodziejstw, jakie daje cywilistyczna instytucja gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Musi jednak uważać, by przy okazji nie naruszyć zasady równego dostępu do zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym

Projekt ustawy już w sejmie

02-12-2008

Planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych mają zacząć obowiązywać od początku 2009 r. Poniżej krótka charakterystyka wybranych zmian.

dostępny w wydaniu papierowym

MSP na unijnym rynku zamówień publicznych (cz. 2)

04-11-2008

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz sposoby na zwiększenie ich udziału w rynku w oparciu o obowiązujące obecnie uregulowania prawne.

dostępny w wydaniu papierowym

Kodeks cywilny (cz. 2)

04-11-2008

W jakich sytuacjach ustawa Prawo zamówień publicznych odsyła zarówno zamawiających, jak i wykonawców do przepisów zawartych w kodeksie cywilnym i jak je należy interpretować.

dostępny w wydaniu papierowym

Zawieszenie działalności

02-10-2008

Organy dokonujące wpisu o zawieszeniu lub wznowieniu działalności gospodarczej stosują w tym celu dwie metody: wydają osobne zaświadczenie bądź wpisują do zaświadczenia fakt zawieszenia bądź wznowienia jako zmianę w tym wpisie.

dostępny w wydaniu papierowym

Kodeks cywilny (cz. 1)

02-10-2008

Ustawa Prawo zamówień publicznych w pewnych kwestiach odsyła do przepisów kodeksu cywilnego, regulując zgodnie z jego zasadami np. kwestie zawierania umów, terminów czy też pełnomocnictw.

dostępny w wydaniu papierowym

Mechanizm norweski

01-09-2008

Pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dla państw-beneficjentów, którzy przystąpili do Unii Europejskiej w 2004 r. i w 2007 r. oraz Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany w kontraktach FIDIC

01-09-2008

Obecnie niemal wszystkie znaczące inwestycje budowlane realizowane są w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, których nieodzownym elementem są zmiany w umowach. Nieprzemyślane – mogą jednak prowadzić do naruszenia przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany w specustawie, ale czy na korzyść?

04-08-2008

W polskim parlamencie trwają prace nad przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacją dwóch wiodących ustaw dotyczących drogownictwa: o drogach publicznych oraz o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym

Kary za łamanie przepisów

04-08-2008

Kontrola udzielanych zamówień publicznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz system korekt finansowych z tytułu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  20  21  22  23  24  25  26  27  28  Następna  32

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne