Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wokół tematu

Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych

02-06-2014

Regulacje prawne dotyczące wyrobów budowlanych i ich wprowadzania do obrotu wskazano w rozporządzeniu nr 305/2011 i w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych.

dostępny w wydaniu papierowym

Inwestor zastępczy w zamówieniach

02-05-2014

Inwestorstwo zastępcze polega na pełnym udziale w procesie inwestycyjnym i przejęciu obowiązków spoczywających na inwestorze bezpośrednim, zgodnie z prawem budowlanym.

dostępny w wydaniu papierowym

Bezpieczeństwo publiczne w gminie

01-04-2014

Rolą organu wykonawczego w gminie jest sprawne zarządzanie nie tylko w czasie względnego spokoju, lecz także w obliczu zdarzeń nietypowych, zagrażających społeczności lokalnej.

dostępny w wydaniu papierowym

Roboty budowlane przy zabytkach

01-04-2014

Od inspektora nadzoru i kierownika robót budowlanych prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga się m.in. odpowiedniego wykształcenia oraz kilkuletniej praktyki zawodowej.

dostępny w wydaniu papierowym

Kłopot czy ratunek?

03-03-2014

Wpis zabytku do rejestru jest najważniejszą z czterech form ochrony prawnej zabytków. Z tej formy ochrony wynika najwięcej przywilejów i obowiązków dla właścicieli i posiadaczy zabytków.

dostępny w wydaniu papierowym

Zanim zaczniesz budować

03-02-2014

Oddanie obiektu budowlanego do użytku to efekt końcowy procesu inwestycyjnego. Jego jakość zależy od kluczowych decyzji inwestora, podjętych jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

dostępny w wydaniu papierowym

Korupcja w zamówieniach

03-02-2014

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych opublikował niedawno wyniki analiz dotyczących wielkości i kosztów korupcji. Szacuje się, że straty wynikające z korupcji mogą osiągać nawet 13% wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym

Leniency

02-01-2014

Program leniency polega na okazaniu wyrozumiałości wobec tych uczestników zmowy przetargowej, którzy przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie dobrowolnie ujawnią informacje na temat nielegalnego porozumienia. 

dostępny w wydaniu papierowym

Zmiany istotne i nieistotne

02-01-2014

Stwierdzenie, czy planowane odstąpienia od projektu budowlanego będą istotne, zależy m.in. od okoliczności sprawy. Za kwalifikację odstępstwa odpowiada w pierwszej kolejności projektant.

dostępny w wydaniu papierowym

Wady przedmiaru robót

02-12-2013

Wykonawca powinien mieć na uwadze pochodny charakter przedmiaru robót oraz sprawdzić, czy zawiera on wszystkie pozycje i jest zgodny z rzeczywistym przedmiotem zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym
1  Poprzednia  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Następna  32

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne