Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

EZD RP w administracji

Data publikacji: 27-02-2019 Autor: Mariusz Madejczyk

Omawiamy system elektronicznego zarządzania dokumentacją dla administracji. To wspólne przedsięwzięcie Ministra Cyfryzacji, NASK i Wojewody Podlaskiego, bazujące na wartościach EZD PUW, czyli idei budowy i rozwoju darmowego narzędzia na potrzeby polskich urzędów.

 

Polska administracja od kilku lat mierzy się z wyzwaniem wdrażania systemów klasy EZD w urzędach, mając świadomość, iż jest to warunek konieczny do wzmacniania sprawnego państwa oraz fundament podnoszenia jakości cyfrowego urzędu. Na dobre proces „masowych” wdrożeń systemów klasy EZD w administracji publicznej RP rozpoczął się w roku 2011 wraz z opublikowaniem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU z 2011 r. nr 14, poz. 67) potocznie zwanym instrukcją kancelaryjną. Instrukcja ta jak na tamte czasy była rewolucyjna, bo „elektroniczna”, umożliwiająca (w synergii z wprowadzonymi innymi zmianami, w tym do kodeksu postępowania administracyjnego) prowadzenie spraw w postaci wyłącznie elektronicznej, i „jednolita”, bo przeznaczona dla całej administracji terenowej, zarówno samorządowej (trzech szczebli), jak i rządowej (zespolonej w województwach).

Zmaganie się administracji z wprowadzaniem nowego sposobu zarządzania dokumentacją, informacją i całą organizacją za pomocą systemu EZD to walka z brakiem standardów, przyzwyczajeniami urzędników do papieru, mentalnością i obawami, słabościami organizacyjnymi i technicznymi (jak choćby trudny dostęp do wykwalifikowanej kadry informatycznej), a także z wielością rozwiązań EZD, brakiem świadomości i determinacji kierownictwa we wdrażaniu systemu EZD w organizacji. Na tym tle wyróżnia się przedsięwzięcie Wojewody Podlaskiego – EZD PUW, poprzez swoją jednolitość, wypracowane standardy, współpracę partnerów i reużywalność w praktyce. Ponad 360 podmiotów (zob. ezd.gov.pl) realizujących zadania publiczne pracujących w jednolitym systemie (takim samym dla wszystkich), rozwijanym już od 8 lat jako własność Skarbu Państwa, to potencjał i siła w jedności i współpracy na rzecz sprawnego państwa.

Sieć współpracy

System EZD PUW, jako narzędzie dedykowane administracji publicznej, udostępniany jest bezpłatnie na mocy porozumień i umów zawieranych przez Wojewodę podmiotom realizującym zadania publiczne (w tym m.in. ministerstwom, urzędom centralnym, urzędom wojewódzkim, sądom, uczelniom wyższym i jednostkom samorządowym). Jednocześnie świadczone jest wsparcie wdrożeniowe i utrzymaniowe w zakresie technicznym i merytorycznym. System EZD PUW wykorzystywany jest w większości podmiotów jako podstawowy system służący do wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania sposobu załatwiania i rozstrzygania spraw.

Ale EZD PUW to system oparty na architekturze sprzed prawie dekady, stale rozwijający się w ramach sieci współpracujących urzędów, który swym rozmachem w zakresie przedmiotowym i podmiotowym znacząco prześcignął wyobrażenia autorów i pomysłodawców tego dzieła. Administracja potrzebuje nowoczesnego rozwiązania, które, bazując na dekadzie doświadczeń partnerów EZD PUW, przeniesie urzędy na wyższy poziom cyfrowej kultury pracy, udostępniając także usługi chmurowe podmiotom, których nie stać na utrzymywanie serwerów i administratorów. Nadszedł więc czas na EZD RP!

Co to jest EZD RP

System EZD RP ma być nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w administracji publicznej RP, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów. Będzie umożliwiał kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w jednostkach administracji publicznej. „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” to projekt realizowany w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ścieżce pozakonkursowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Nadzorowany jest przez Ministra Cyfryzacji, jako jeden z filarów Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, opisanego w załączniku nr 1 do PZIP – Plan Działań Ministra Cyfryzacji, i realizowany przez NASK – Naukową i Akademicką Sieć Komputerową Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim – Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku (PUW), gdzie funkcjonuje Zespół EZD PUW. Fuzja NASK i PUW to mieszanka doświadczenia administracyjnego i wdrażania systemu EZD PUW wraz z wiedzą na temat bezpieczeństwa, sieci i administrowania nowoczesnymi rozwiązaniami IT.

 

[...]

 

Mariusz Madejczyk
pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP; pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji odpowiedzialny za przedsięwzięcie EZD PUW; dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku, w którym realizowany jest projekt EZD RP 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne