Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zamówienia na obiekty wielkogabarytowe

Data publikacji: 08-05-2018 Autor: Renata Polisiakiewicz
Tagi:    kondycja finansowa
Wykres 1. Liczba ogłoszeń o...
Autor: Źródło: Pressinfo.pl

Branża budowlana jest związana z wieloma różnymi sektorami gospodarki. Kondycja finansowa tej branży ma więc bezpośredni wpływ na funkcjonowanie podmiotów z innych branż.

Najbliższe lata będą dla branży budowlanej w Polsce znaczące ze względu na konieczność kontynuacji dużych projektów infrastrukturalnych. Są to inwestycje, których nie udało się zrealizować w ramach poprzedniego programowania finansowego.

Dotychczasowe kłopoty branży budowlanej wynikały m.in. z długiego oczekiwania na uruchomienie nowych środków unijnych. Opóźnienia w ogłaszaniu przetargów, zwłaszcza dotyczących dużych projektów infrastrukturalnych, finansowanych w znacznej części ze środków wspólnotowych, były powodem licznych problemów. Znaczący wpływ na opóźnienia w zamówieniach publicznych miały wydarzenia polityczne i społeczne. Decentralizacja władzy doprowadziła do paradoksalnej sytuacji, polegającej na tym, że inwestycje zaczęły sobie nawzajem przeszkadzać. Dla przykładu: okazało się, że nie można dostarczyć odpowiedniej ilości kruszywa do budowy dróg ze względu na modernizację głównych szlaków kolejowych, którymi jest ono transportowane.

Wyzwania

Zdaniem wielu ekspertów rok 2018 będzie dla branży budowlanej prawdziwym wyzwaniem. Większość kontraktów, które zostały podpisane w ciągu ostatnich dwóch lat, wejdzie w etap wykonawstwa, ponieważ część projektowa została już zakończona. Termin wykonania jest bardzo ważnym parametrem, który ma ogromny wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawców. Presja czasu spowoduje zaś chęć przyspieszenia prac budowlanych. W niektórych przypadkach sprawna realizacja zadania publicznego może się okazać niewykonalna. Zbyt nisko oszacowane zamówienia oraz znaczny wzrost liczby zamówień publicznych mogą być powodem problemów z ich wykonywaniem. Pojawiają się komplikacje, z którymi branża budowlana już dawno nie miała do czynienia, a mianowicie: opóźnienia czasowe w dostarczeniu materiałów budowlanych, wzrost cen oraz kosztów pracy. Przetargi rozstrzygnięte w poprzednim roku szacowane były na podstawie obowiązujących wówczas niższych cen, a zwrócić należy uwagę, że kwestia indeksacji w kontraktach publicznych uregulowana jest bardzo ogólnie. W razie konieczności wystąpienia na drogę sądową w związku z konfliktami w tym zakresie realizacja zamówienia zostanie odłożona w czasie na co najmniej kilka miesięcy (przy założeniu dobrej woli obu stron). Kwestią, z którą będą musieli zmierzyć się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający, będzie wówczas określenie winnego opóźnienia w realizacji zamówienia. Rozstrzygające będzie stanowisko zamawiającego, który – jeśli jego celem będą przede wszystkim oszczędności, możliwe do zainwestowania w kolejne zamówienia – może sprowadzić na firmy budowlane kłopoty, a nawet doprowadzić niektóre z nich do upadłości.

Wracając do kwestii związanej z wartością przetargów, należy podkreślić, że nie tylko eksperci zamówień publicznych zauważają problem z rosnącymi kosztami wykonania inwestycji – coraz częściej sygnały te pochodzą od przedstawicieli branży budowlanej. Problematyczne są nie tylko zwiększające się koszty zatrudnienia i ceny materiałów budowlanych, ale również wzrost kosztów korzystania z usług podwykonawców. Nie wszystkie firmy podołają temu wyzwaniu.

Przyśpieszenie projektów infrastrukturalnych, finansowanych z udziałem środków unijnych, oznacza również wzrost wydatków samorządów. Dla branży budowlanej nadchodzi czas prosperity i z jednej strony wydawać by się mogło, że po okresie przestoju firmy budowlane nie tylko odbudują swoje budżety, ale jeszcze zarobią. Jednak i ta pozornie dobra koniunktura może być przyczyną poważnych kłopotów. Nadmiar inwestycji może bowiem spowodować brak chętnych do wykonywania zamówienia (niektóre firmy mają już pełne portfele zleceń i nie są w stanie przyjmować kolejnych). Nowym zjawiskiem, dotychczas zdecydowanie rzadziej występującym niż w innych sektorach gospodarki, jest brak pracowników. Rosnące koszty realizacji zamówień publicznych często stanowią ograniczenie możliwości finansowych firm, również w zakresie wynagrodzeń. Regulacja należności za materiały czy transport powoduje wzrost kosztów inwestycji, na który zamawiający nie zawsze chcą się zgodzić. Problem z utrzymaniem się na rynku mogą mieć mniejsze firmy, które nie posiadają wystarczającej poduszki finansowej oraz dużego i stabilnego strumienia finansowania.

Budownictwo obiektów wielkogabarytowych – kilka ważnych informacji

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej, zawężając analizę wyłącznie do obiektów wielkogabarytowych. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska, magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) i w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED).

Z raportu wynika, że w lutym 2018 r. ogłoszono 368 wyników postępowań o udzielenie zamówień dotyczących analizowanej branży. Ich łączna wartość opiewała na kwotę 874,6 mln zł. Dla porównania w lutym 2017 r. liczba ta wynosiła zaledwie 89, co budziło niepokój i obrazowało trudną sytuację na rynku zamówień publicznych w branży budownictwo – obiekty wielkogabarytowe. Ich łączna wartość opiewała na niewiele ponad 316 mln zł. Przełom nastąpił w kwietniu 2017 r. – opublikowano wówczas 286 ogłoszeń o wynikach postępowań przetargowych w analizowanej branży o łącznej wartości 5,4 mld zł.

[...]

Renata Polisiakiewicz
ekspert współpracujący z Pressinfo.pl

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne