Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Komórki inwestycyjne

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Marcin Piątek

Omawiamy problem organizacji postępowań o zamówienie publiczne w związku z realizacją zadań przez komórkę inwestycyjną zajmującą się inwestycjami budowlanymi w samorządzie gminnym.

W każdym urzędzie gminy jednym z kluczowych elementów struktury organizacyjnej jest komórka zajmująca się inwestycjami budowlanymi. Jej głównym zadaniem jest realizacja inwestycji wyszczególnionych w gminnych dokumentach strategicznych, budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z racji wykonywanych zadań komórka taka (wydział/referat) bardzo często ma wpływ na wizerunkową, a nawet polityczną pozycję wójta, burmistrza czy prezydenta w gminie. Niedokończona droga, błędy inwestora (gminy) w zakresie budowy szkoły, przeciągający się remont boiska, dziurawe jezdnie – to tylko niektóre negatywne zjawiska, odbijające się na notowaniach organu wykonawczego w gminie, a wynikające w dużej mierze z jakości pracy komórki inwestycyjnej. Dlatego dobór osób do takiej komórki organizacyjnej musi być dokładnie przemyślany, oparty na kryteriach przede wszystkim merytorycznych.

Realizacja inwestycji gminnych nie tylko wymaga znajomości i prawidłowego stosowania przepisów prawa od strony formalnoprawnej, ale wiąże się również z koniecznością nadzorowania prac, przede wszystkim w terenie. Stąd każdy wójt, burmistrz czy prezydent stara się, aby w takiej komórce organizacyjnej zatrudniane były osoby posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz właściwe uprawnienia budowlane, w branży budowlanej, elektrycznej czy sanitarnej, zarówno w zakresie projektowania, jak i kierowania robotami. Nie jest to proste zadanie, ponieważ zarobki w samorządzie gminnym dla specjalistów z uprawnieniami budowlanymi z reguły mocno odbiegają od wynagrodzeń w sektorze prywatnym. Praca w budżetówce, choć słabiej wynagradzana, może być jednak atrakcyjna dla fachowców z uprawnieniami co najmniej z dwóch powodów:

 

  • po pierwsze – ze względu na pewność oraz stałość zatrudnienia i wynagrodzenia;
  • po drugie – ponieważ co do zasady nie jest ona przeszkodą do wykorzystywania swoich uprawnień w pracy poza urzędem (wyjątki w tym zakresie opisano w antykorupcyjnych przepisach samorządowych).


Dobranie merytorycznego zespołu do komórki inwestycyjnej jest ważne także z tego powodu, że specjaliści z uprawnieniami budowlanymi są często w stanie:

 

  • przygotować opis przedmiotu zamówienia w inwestycjach budowlanych, tj. dokumentację projektową;
  • dokonać obmiarowania i skosztorysować zaplanowane inwestycje gminne.


Jest to istotne przede wszystkim w mniejszych urzędach gminnych – gdzie liczba inwestycji jest nieduża, adekwatna do możliwości budżetowych jednostki – generuje bowiem istotne oszczędności w zakresie ewentualnych kosztów przygotowania dokumentacji budowlanej, nawet jeśli wójt (burmistrz lub prezydent) zleci wykonanie takiej dokumentacji wraz z kosztorysowaniem własnym pracownikom w ramach umowy cywilnoprawnej. Poza tym dzięki takim specjalistom gmina jest w stanie profesjonalnie nadzorować realizowane inwestycje.

Wiedza pracowników-fachowców budowlanych w zakresie zamówień publicznych

W ramach przepisów o pracownikach samorządowych stworzono mechanizmy pozwalające na pozyskiwanie przez jednostki samorządu terytorialnego pracowników z szeroko pojmowanego sektora prywatnego. Miejscami, w których można pozyskać fachowców do komórki inwestycyjnej w urzędzie gminy – poza sektorem prywatnym (branża budowlana) – są: sektor publiczny (np. zmiana miejsca pracy urzędnika w formie przeniesienia) oraz środowiska absolwentów wyższych szkół technicznych.

Bez wątpienia specjaliści zatrudniani w komórce inwestycyjnej powinni posiadać – i co do zasady posiadają – wiedzę techniczną adekwatną do zajmowanego stanowiska. Jednak proces inwestycyjny w sektorze publicznym nie tylko wymaga przygotowania budowlanego (projektowego czy kierowania robotami), ale wiąże się również z praktycznym stosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Jest to często nie lada wyzwanie dla nowych pracowników w komórce inwestycyjnej (choć nie tylko dla nowych), którzy mają obowiązek przygotować, czy też sprawdzić, dokumentację projektową albo nadzorować w ramach zadań zamawiającego realizację inwestycji, także na podstawie wymogów wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych.

[...]

Marcin Piątek
pracownik w jednostce sektora finansów publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne