Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zamówienia na świecie

Data publikacji: 05-09-2017 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    siwz   zamówienia publiczne

Przedstawiamy rezultaty analizy porównawczej, przygotowanej przez Bank Światowy, prezentującej uregulowania dotyczące zamówień publicznych w 180 państwach.

Na początku 2017 r. Bank Światowy upublicznił analizę (dalej: analiza) pt. Benchmarking Public Procurement 2017, assessing public procurement regulatory systems in 180 economies1, w której zostały porównane uregulowania dotyczące zamówień publicznych w 180 państwach. Analiza składa się z dwóch części:

1) globalne podsumowanie;
2) ocena uregulowań dotyczących zamówień publicznych; obowiązujących w każdym ze 180 państw.

W ramach niniejszego artykułu przedstawione zostaną główne wnioski płynące z analizy, ciekawe fakty dotyczące funkcjonowania systemów zamówień w poszczególnych państwach, a także ocena regulacji obowiązujących w Polsce.

Wielkość i skala zamówień publicznych

Im niższy poziom Produktu Krajowego Brutto (PKB), tym większa jego część przeznaczana jest na zamówienia publiczne. W przypadku krajów o niskim poziomie PKB odsetek ten wynosi 14,5%, w państwach o średnim PKB – 13,6%.

Informatyzacja zamówień publicznych

Choć od jakiegoś czasu wiele mówi się o informatyzacji zamówień publicznych, to w dalszym ciągu 26 państw (np. Belize) nie posiada jednej strony internetowej (będącej odpowiednikiem polskiego Biuletynu Zamówień Publicznych lub unijnego TED), na której udostępniane byłyby informacje o wszystkich zamówieniach publicznych, jakie planowane są przez instytucje zamawiające z danego państwa. Ponadto tylko w 97 państwach instytucje zamawiające są zobligowane do publikacji na swojej stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W 13 państwach (m.in. Kanada, Urugwaj i Togo) oferty można składać elektronicznie wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, podczas gdy w 56 krajach – za pomocą dedykowanej platformy. W 16 państwach wykorzystywane są obie powyższe metody składania ofert.

Równie różnorodnie wygląda sytuacja dostępności protokołów z elektronicznego otwarcia ofert. Są one:

 

  • publikowane online (np. Gruzja, Korea Południowa);
  • wysyłane automatycznie, w formie elektronicznej, do oferentów (Portugalia);
  • publikowane online i wysyłane automatycznie w formie elektronicznej do oferentów (Kazachstan i Malta);
  • dostępne dla oferentów po złożeniu przez nich wniosku, gdyż nie są one ani publikowane online, ani wysyłane automatycznie, w formie elektronicznej, do oferentów (Albania, Australia i Cypr).


Szacuje się, że informatyzacja zamówień publicznych przynosi oszczędności rzędu 10–20%. Przykładem może być sytuacja w Brazylii, gdzie wprowadzenie elektronicznego systemu zamówień publicznych doprowadziło w latach 2000–2006 do zmniejszenia kosztów udzielania zamówień publicznych o 51% oraz do obniżki cen o 25,5%. Wprowadzenie elektronicznego systemu zamówień publicznych w Portugalii wygenerowało w okresie 2009–2011 r. oszczędności w wysokości 185 milionów euro, w Gruzji natomiast w latach 2010–2015 oszczędności wyniosły 400 milionów dolarów (warto nadmienić, że Gruzja jest jednym z kilku państw na świecie, które całkowicie wyeliminowały „papierowe” przetargi). W Turcji oferenci oszczędzają około 18 milionów euro rocznie dzięki temu, że mogą bezpłatnie pobrać siwz z internetu, zamiast kupować ją od instytucji zamawiających.

Równie ważną konsekwencją informatyzacji zamówień publicznych jest zwiększenie konkurencji. Wprowadzenie elektronicznych zamówień w Korei Południowej (system KONEPS) doprowadziło do trzykrotnego zwiększenia liczby składanych ofert. Z kolei w Turcji w postępowaniach przetargowych, w których siwz dostępna jest darmowo online, średnia liczba ofert składanych w postępowaniu wynosi 5,6. W przypadku gdy siwz jest dystrybuowana „papierowo” przez instytucje zamawiające, średnia liczba składanych ofert maleje do 3,3.

[...]

Zbigniew Raczkiewicz
kierownik sektora Przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej; doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne