Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zamówienia w Ukrainie

Data publikacji: 21-02-2017 Autor: Ivan Legeida

Udział polskich wykonawców w zamówieniach publicznych w Ukrainie może stanowić interesujący kierunek zbytu produktów wytwarzanych przez polskie firmy.

Władze Ukrainy uruchomiły elektroniczny publiczny program ds. zamówień ProZorro. W trybie pilotażowym program ten funkcjonował od lutego 2015 r., a korzystanie z niego było dobrowolne: każdy zleceniodawca państwowy miał możliwość przeprowadzenia w ProZorro zamówienia podprogowego na kwotę do 200 tys. hrywien dla towarów i usług oraz do 1,5 mln hrywien dla robót budowlanych. Okazało się, że nawet w trybie pilotażowym elektroniczny system pozwolił wygenerować zleceniodawcom kwotę ponad 30 mln euro oszczędności.

W 2016 r. korzystanie z systemu ProZorro stało się wymogiem dla wszystkich zleceniodawców państwowych (podmiotów publicznych). Pełne przejście na elektroniczny system zamówień publicznych odbyło się dwuetapowo. Od 1 kwietnia swoje oferty w postaci elektronicznej zamieszczały władze centralne i duże firmy państwowe, a od 1 sierpnia – reszta podmiotów publicznych.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w systemie przeprowadzono ponad 100 tys. przetargów na łączną kwotę około 1,5 mld euro. Dzięki elektronicznemu systemowi nabywcy zaoszczędzili ponad 160 mln euro.

Warto zauważyć, że ukraiński elektroniczny system zamówień publicznych ProZorro w bardzo krótkim czasie zyskał międzynarodowe uznanie: podczas 10. jubileuszowej ceremonii wręczenia nagród dla zwycięzców World Procurement Awards, która odbyła się 18 maja 2016 r. w Londynie, Ukraina z systemem ProZorro zwyciężyła w kategorii Public Sector.

Ukraiński system prawny w zakresie zamówień publicznych

Przez długi czas firmy nie traktowały udziału w przetargach publicznych jako realnego kierunku rozwoju. Mało kto wierzył, że z państwem można handlować uczciwie. Elektroniczny system, który uniemożliwił manipulowanie dokumentacją przetargową, faktycznie stworzył konkurencję, zapewnił bardziej korzystne warunki dla nabywcy oraz stał się zabezpieczeniem przeciwko nadużyciom. System elektronicznych zamówień publicznych w rzeczywistości sprawia, że główni dysponenci środków publicznych są zmuszeni do wejścia na rynek i wybrania najlepszej oferty według kryteriów ceny i jakości.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązuje na Ukrainie nowa ustawa o zamówieniach publicznych, która zasięgiem swojego działania objęła centralne organy władzy wykonawczej i zamawiających prowadzących działalność w poszczególnych sektorach gospodarczych, zastępując ustawę o realizacji zamówień publicznych. Od 1 sierpnia 2016 r. ustawa o zamówieniach publicznych stała się obowiązującym aktem prawnym dla wszystkich podmiotów dokonujących zamówień.

Ustawa ma zastosowanie w przypadku zamówień o wartości od 200 tys. hrywien – dla dostaw lub usług, lub 1,5 mln hrywien – dla prac zleconych (robót budowlanych).

Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje następujące rodzaje procedur zamówień:

1) procedura otwartych przetargów (podstawowa procedura);
2) dialog konkurencyjny;
3) negocjacyjna procedura zamówień.

W myśl nowej ustawy elementem otwartych przetargów jest przeprowadzenie tzw. aukcji cenowej i uwzględnienie kryteriów pozacenowych. Niezmiernie ważne jest tu precyzyjne określenie pozacenowych kryteriów, tak aby nie powodowały one niejasności w interpretacji rozstrzygnięcia.

Procedura dialogu konkurencyjnego ma być stosowana w przypadku, gdy zamawiający nie może określić precyzyjnie niezbędnych danych technicznych przedmiotu zamówienia lub gdy jakościowe cechy towarów i prac podlegających zleceniu nie mogą być jednoznacznie określone. W celu podjęcia optymalnej decyzji o zakupie należy przeprowadzić rozmowy z uczestnikami (przedmiotem zamówień są m.in. usługi doradcze, prawne, opracowanie systemów informatycznych, oprogramowanie, prowadzenie badań naukowych etc.).

[...]

Ivan Legeida
Partner Zarządzający PLP Law Group, Ukraina, Kijów

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne