Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Rola sekretarza jst

Data publikacji: 21-02-2017 Autor: Marcin Piątek

Sekretarz powinien merytorycznie wspierać kierownika urzędu lub starostwa w zarządzaniu organizacją zamówień publicznych.

Z przepisów obecnie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych z 2008 r. wynika, że na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w następujących jednostkach:

 

  • urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne;
  • starostwa powiatowe oraz powiatowe jednostki organizacyjne;
  • urzędy gmin, jednostki pomocnicze gmin, gminne jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;
  • biura (ich odpowiedniki) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  • biura (ich odpowiedniki) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,


w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w tych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Sekretarz w jednostce samorządu terytorialnego pełni de facto rolę zastępcy kierownika urzędu/starostwa (czyli wójta, burmistrza, prezydenta, starosty lub marszałka). Jest to stanowisko bardzo ważne z punktu widzenia zarządzania organizacją, ponieważ sekretarz powinien być menedżerem w zakresie funkcjonowania urzędu/starostwa. Jak wynika z art. 5 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, kierownik urzędu/starostwa może (i tak się z reguły dzieje) upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu (starostwa) oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi (zapis ten ma swój odpowiednik w art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym). Bez wątpienia dość duża ogólnikowość tych zapisów wskazuje na możliwość powierzenia przez kierownika urzędu/starostwa szerokich uprawnień i odpowiedzialności sekretarzowi, zwłaszcza że przepisy ustrojowe samorządu nie wskazują szczegółowych kompetencji właściwych wyłącznie sekretarzowi. Każdy kierownik urzędu/starostwa powinien w regulaminie organizacyjnym dokonać konkretyzacji tych zapisów, przypisując sekretarzowi określone prawa i obowiązki.

Sekretarz organizatorem zamówień publicznych w urzędzie

Dbałość o właściwą organizację urzędu/starostwa jest niezbędnym elementem sprawnego zarządzania jednostką. Kierownik urzędu/starostwa, realizując swoją wizję funkcjonowania jednostki, bierze pod uwagę co najmniej dwie podstawowe kwestie: po pierwsze, dostosowanie jednostki do wymagań klientów zewnętrznych, a po drugie, optymalizację i efektywność organizacji pracy i zatrudnienia pracowników w jednostce.

Bezpośredni nadzór nad wdrożeniem wskazanych założeń organizacyjnych należy przede wszystkim (choć nie zawsze) do sekretarza. Jest on właściwym podmiotem odpowiedzialnym za bieżące i strategiczne funkcjonowanie urzędu/starostwa. Powinien on inicjować wszelkie zmiany, modernizacje oraz reorganizacje w jednostce, w sposób kompleksowy i optymalny ułożyć organizację pracy pracowników oraz maksymalnie wykorzystać powierzchnie użytkowe w budynku.

[...]

Marcin Piątek
główny specjalista ds. kontroli w jednostce sektora finansów publicznych

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne