Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Data publikacji: 30-01-2017 Autor: Jacek Orłowski

27 września ub.r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, określając w ten sposób cele i sposoby dostarczania efektywnych e-usług publicznych obywatelom i przedsiębiorcom.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (dalej: PZIP, zob. itwa.pl/pzip16) jest dokumentem wykonawczym dla strategii rozwoju Sprawne Państwo 2020 i opisuje działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Zaktualizowany PZIP zawiera w sobie konkretne propozycje rozwiązań ujęte w Planie Działań Ministra Cyfryzacji (dalej: PD MC). Strategia ma być podstawą partnerstwa publiczno-publicznego i doprowadzić do interoperacyjności systemów informacyjnych administracji.

Opracowany w Ministerstwie Cyfryzacji dokument opisuje szczegółowo 10 działań, które pozwolą na zintegrowanie rozproszonych zasobów informatycznych państwa i ustandaryzowanie informacji publicznej. Mają też usprawnić funkcjonowanie państwa oraz obniżyć koszty wdrażania i utrzymywania publicznych systemów IT. Resort cyfryzacji chce, by w perspektywie 3–5 lat połowa obywateli mogła prowadzić ok. 80% swoich relacji z administracją przez internet. Jednocześnie zgodnie z programem „Od papierowej do cyfrowej Polski” do końca 2017 r. wszystkie urzędy mają umożliwić dokonywanie płatności za pomocą kart lub mobilnie (zob. „IT w Administracji” 2016, nr 10).

Cele programu

Nowy PZIP powstał w ścisłej współpracy z resortami i instytucjami publicznymi, które będą aktywnie uczestniczyć w realizacji działań przewidzianych w programie. Bardzo ważne jest jednak to, że realizacja strategii będzie uwzględniała dotychczasowy dorobek samorządów, które również zostaną zaangażowane w prace nad cyfryzacją państwa. Chodzi o to, by niwelować „informatyczne wyspy” w administracji rządowej oraz likwidować nakładanie się zakresów projektów IT realizowanych przez wszystkie jednostki publiczne. Minister Cyfryzacji przez PZIP chce przede wszystkim doprowadzić do racjonalizacji wydatków na informatyzację. Z dokumentu wynika też, że w najbliższym czasie postawiono na centralizację systemów teleinformatycznych tworzonych przez administrację, przy założeniu, że to obywatel jest głównym beneficjentem wszelkich działań administracji. PZIP ma zatem wspierać rozwój społeczny i gospodarczy przez zapewnienie efektywnych e-usług publicznych.

W obszarze strategicznym PZIP ma spowodować przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, m.in. przez wprowadzenie spójnej strategii zarządzania informacją oraz jednolitych zasad, standardów budowy i eksploatacji rozwiązań IT w sektorze publicznym. Ma zwiększyć liczbę e-usług dostępnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz spowodować, że coraz więcej osób będzie z nich korzystać. Od strony operacyjnej natomiast program ma stworzyć spójny, logiczny i sprawny system informacyjny państwa oraz zapewnić przejrzystość funkcjonowania administracji. Dzięki PZIP mają zostać dostarczone usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo z zapewnieniem interoperacyjności istniejących i nowych systemów teleinformatycznych. Dodatkowym celem przyjętej przez rząd strategii informatyzacji jest także zwiększenie udziału osób w tzw. jednolitym rynku cyfrowym. Ma to być osiągnięte przez zbudowanie zaufania do e-usług dzięki zapewnieniu należytej ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zob. itwa.pl/rodo).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne