Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zwalczanie korupcji w zamówieniach

Data publikacji: 20-12-2016 Autor: Marcin Piątek
Tagi:    kontrola   siwz

Działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma na celu m.in. wykrywanie nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych oraz wydatkowania środków publicznych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało powołane do życia na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1310) w celu zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym – przede wszystkim w instytucjach państwowych i samorządowych – oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Zgodnie z przepisami prawa CBA realizuje zadania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, kontrolne oraz analityczno-informacyjne, a także wykonuje czynności na polecenie sądu i prokuratora w zakresie określonym w ustawie Kodeks postępowania karnego i ustawie Kodeks karny wykonawczy.

Obszary kontroli

Analizując zakres przedmiotowy kontroli CBA, należy wskazać, że koncentruje się on na dwóch obszarach:

 

  • przestrzeganie – przez osoby pełniące funkcje publiczne – przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz innych ustaw wprowadzających ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • badanie procedur prawnych podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego udzielonego przez państwo podmiotom niepaństwowym, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem państwowym lub komunalnym oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych.


Zakres kontrolny CBA obejmuje, poza osobami pełniącymi funkcje publiczne, również jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące środki publiczne, a także przedsiębiorców.

Procedura kontrolna CBA

Szczegółowy tryb prowadzenia czynności kontrolnych CBA, poza wspomnianą ustawą, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne