Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Korupcja w samorządzie terytorialnym

Data publikacji: 30-09-2015 Autor: Dobromił Bartman

Korupcja to zjawisko trudne do zdefiniowania i zlikwidowania w praktyce. Wyjaśniamy, jakie są symptomy korupcji w samorządzie i mechanizmy działań nieformalnych grup interesów.

W ustawodawstwie polskim definicję legalną korupcji, niezwykle rozbudowaną, zawarto w art. 1 ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Inną, trafną i zwięzłą, definicję korupcji proponuje m.in. międzynarodowe stowarzyszenie ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji ACFE, dla którego korupcja to forma oszustw i nadużyć, niewłaściwe wykorzystanie swoich wpływów na transakcje handlowe w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie lub osób trzecich, wbrew swoim obowiązkom wobec pracodawcy.

Na podstawie m.in. raportów z działalności CBA można postawić tezę, że samorząd terytorialny w Polsce zmaga się ze zjawiskiem korupcji i jest to problem poważny.

Planując działalność profilaktyczną i antykorupcyjną w samorządzie, należy pamiętać, że o szczegółowym sposobie działania sprawcy przestępstwa korupcji decydują następujące czynniki: kompetencje, zależność służbowo-organizacyjna, dostęp do informacji, rodzaj wykonywanej pracy i przeświadczenie o konieczności przyjęcia postawy korupcyjnej, będącej wynikiem uczestniczenia w zjawisku „korupcji systemowej”.

Do najczęstszych przyczyn nieetycznych zachowań urzędników należy zaliczyć:

 

  • chęć polepszenia swojej sytuacji materialnej;
  • niedocenienie w pracy;
  • urażone ambicje;
  • brak perspektyw wybicia się;
  • nieidentyfikowanie się z organizacją;
  • przekonanie, że wykrycie oszustwa/korupcji jest mało prawdopodobne.

Nieformalne grupy interesów w samorządzie

Grupy interesów zorientowane na realizację swoich partykularnych interesów są zjawiskiem typowym dla różnych systemów. Występują także w samorządach i są tam mocno zakorzenione jako nieformalne grupy wsparcia.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne