Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Środki na rozwój obszarów wiejskich

Data publikacji: 02-09-2015 Autor: Bartłomiej Kostrzewa

Omawiamy kolejny instrument finansowania zadań realizowanych przez samorządy lokalne w nowej perspektywie finansowej UE – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej był dla samorządów lokalnych ważnym źródłem finansowania inwestycji na obszarach wiejskich. Dla wielu, głównie mniejszych gmin wiejskich był najważniejszym źródłem finansowania inwestycji ze względu na to, że najpełniej wpisywał się w oczekiwania samorządów gminnych (szeroki zakres przedsięwzięć możliwych do dofinansowania) oraz z uwagi na możliwości absorpcji środków. W ramach PROW wdrażany był również program Leader, realizowany przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Lokalne Grupy Działania (będące stowarzyszeniami skupiającymi przedstawicieli administracji, biznesu i organizacji pozarządowych) działały na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w wymiarze mikroregionu (teren kilku lub kilkunastu gmin spójnych pod względem przestrzennym, o liczbie mieszkańców do 150 000). Na podstawie oddolnie wypracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalne Grupy Działania rozwiązywały wskazane w strategiach problemy, posiadając własną pulę środków, do których również mogły aplikować samorządy gminne (będące jednym z największych beneficjentów programu, szczególnie w działaniu „Odnowa i rozwój wsi”). Omówienie problematyki dotyczącej programu Leader – ze względu na jej obszerność – wymagałoby odrębnego artykułu, dlatego też przedmiotem niniejszego opracowania będzie przedstawienie wyłącznie działań ujętych w aktualnie obowiązującym PROW, za których realizację odpowiada samorząd wojewódzki jako Instytucja Wdrażająca i które skierowane są do samorządów lokalnych (gmin i powiatów). Wskazane również zostaną najistotniejsze różnice między obecnie i poprzednio obowiązującym PROW.

Różne perspektywy finansowe – różne kwoty

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 zawiera znacząco mniejszą pulę środków dostępnych dla samorządów lokalnych niż w latach 2007–2013. W przypadku województwa opolskiego jest to kwota zdecydowanie mniejsza (zob. tabela: Porównanie…). Wyłączając Leadera, kwota alokacji w nowym PROW wynosi zaledwie 39,47% środków, jakie były dostępne w poprzedniej perspektywie finansowej w województwie opolskim. W najbardziej interesującym samorządy lokalne działaniu („Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”) kwota alokacji będąca do dyspozycji samorządów lokalnych województwa opolskiego jest dwukrotnie niższa niż w poprzednio obowiązujących działaniach („Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”). Z pewnością fakt ten będzie miał istotne znaczenie, powodując trudniejszy niż dotychczas dostęp do środków PROW i większą konkurencję wśród beneficjentów.

Odpowiedzialność mInstytucji Wdrażającej

Samorząd województwa jako Instytucja Wdrażająca (IW) odpowiadać będzie za działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na terenach wiejskich” oraz „Scalanie gruntów” PROW 2014–2020. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne