Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Środki dla samorządów lokalnych

Data publikacji: 06-07-2015 Autor: Bartłomiej Kostrzewa
Tagi:    ochrona środowiska

Omawiamy Regionalne Programy Operacyjne jako instrumenty finansowania zadań inwestycyjnych jst w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014–2020 na przykładzie RPO Województwa Opolskiego.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej do roku 2020 jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) będą jednymi z najważniejszych potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych. Mechanizmy wsparcia wydają się podobne do tych funkcjonujących w poprzenim okresie programowania 2007–2013. Do dyspozycji samorządów są zarówno programy operacyjne wdrażane z poziomu krajowego, jak i Regionalne Programy Operacyjne (RPO) poszczególnych województw, a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z Leaderem czy inne programy, adresowane do konkretnych grup lub obszarów (np. następca Programu „Ryby 2007–2013”, Program „Rybactwo i Morze 2014–2020”).

Bardziej szczegółowa analiza poszczególnych programów wskazuje jednak, że pozyskiwanie środków z „nowego rozdania” może się okazać znacznie trudniejsze niż dotychczas. W niniejszym artykule autor postara się przedstawić istotne z punktu widzenia samorządów zapisy – dotyczące finansowania zadań infrastrukturalnych przez samorządy – zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

RPO Województwa Opolskiego

Dokument Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (dalej również: RPO WO) na lata 2014–2020 tworzony był na podstawie unijnych i krajowych aktów prawnych, regionalnych dokumentów strategicznych (Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020) oraz umowy partnerskiej. W proces konsultacji dokumentu zaangażowano szerokie grono organizacji i instytucji, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 uwzględniał również doświadczenia z wdrażania interwencji unijnych w latach 2004–2006 i 2007–2013. Po negocjacjach z przedstawicielami Komisji Europejskiej w grudniu 2014 r. stał się obowiązującym dokumentem określającym zasady i warunki wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z puli regionalnej, jaka przypadła na województwo opolskie (kwota 944,9 mln euro).

Cechą charakterystyczną dla Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020 jest finansowanie przewidzianych w nich zadań zarówno przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (zadania infrastrukturalne), jak i przez Europejski Fundusz Społeczny. W poprzednim okresie programowania wyodrębniono 16 Regionalnych Programów Operacyjnych finansujących głównie zadania infrastrukturalne oraz oddzielny Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, który na poziomie regionów wdrażały wojewódzkie urzędy pracy. W strukturze Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 część priorytetów będzie finansowana z EFRR, a część z EFS. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020 siedem osi priorytetowych finansowanych jest przez EFRR, a cztery (w tym pomoc techniczna) z EFS (zob. ramka: Finansowanie priorytetów…).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne