Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Informacje niejawne

Data publikacji: 01-02-2006 Autor: mjr dr Piotr Potejko
Tagi:    informacje niejawne
Autor: Fot. Ingram Publishing

Zamawiający i ubiegający się o zamówienie wykonawcy, jeśli mają dostęp do informacji niejawnych, muszą posiadać świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

Sejm RP uchwalił 15 kwietnia 2005 r. ustawę o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych i niektórych innych ustaw (DzU nr 85, poz. 727 z dnia 16 maja 2005 r.). Weszła ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 16 czerwca 2005 r. Zmieniające się uwarunkowania funkcjonowania państwa, a zwłaszcza systemu ochrony informacji niejawnych, jak również doświadczenia nabyte przez lata obowiązywania dotychczasowej ustawy, spowodowały konieczność dostosowania jej zarówno do obowiązujących przepisów prawnych, jak i realiów funkcjonowania jednostek organizacyjnych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane informacje niejawne. Dotyczy to więc bezpieczeństwa informacji zarówno w jednostce zamawiającego, jak i wykonawcy.

Zgodnie z przepisami

Zmiany w przepisach dotyczą przede wszystkim trzech sfer bezpieczeństwa informacji niejawnych:

 

  • Bezpieczeństwa osobowego – w ramach postępowań sprawdzających wobec osób wprowadzono nowe instytucje: cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa oraz umorzenie i zawieszenie postępowania. Wydłużony został również okres ważności poświadczeń bezpieczeństwa, a ponadto opracowane zostały nowe wzory ankiet bezpieczeństwa osobowego – różne dla różnych poziomów dostępu.
  • Bezpieczeństwa przemysłowego – zmianie uległ cały rozdział. Wprowadzono okresowe świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydawane na wniosek samego zainteresowanego wykonawcy (przedsiębiorcy) oraz procedury odwoławcze od odmowy wydania lub cofnięcia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Jednocześnie wprowadzono wyższe wskaźniki naliczania opłat za przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz zlikwidowano opłaty za samo wydanie świadectwa.
  • Bezpieczeństwa teleinformatycznego – nowe brzmienie nadano również rozdziałowi regulującemu tę sferę ochrony informacji.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne