Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Utajnić czy ujawnić

Data publikacji: 01-03-2006 Autor: Jan Byrski
Autor: B.Brosz

Zachowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień jest wyrażona w art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia. Dla wykonawcy niewątpliwie korzystne jest, aby mógł wyłączyć zasadę jawności w jak najszerszym zakresie w stosunku do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Prawo nie reguluje jednoznacznie wątpliwości interpretacyjnych powstających podczas analizy przepisów dotyczących zasady jawności postępowania i tajemnicy przedsiębiorstwa przy postępowaniu o udzielenie zamówienia, jednakże ostatnia uchwała Sądu Najwyższego pomaga rozwiać niektóre z nich.

Zasada jawności

Zasada jawności od początku towarzyszy przepisom o zamówieniach publicznych, jednakże dopiero w Pzp została w sposób tak wyraźny zapisana. W stosunku do protokołu i załączników, którymi są m.in. oświadczenia, zaświadczenia, opinie biegłych składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zasada jawności została przewidziana w art. 96 ust. 3 Pzp, stanowiąca również – poprzez odwołanie do ustawy o dostępie do informacji publicznej (uodip) – iż powyższe dokumenty powinny być udostępniane do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom bez względu na posiadanie interesu prawnego oraz faktycznego. Ani w Pzp, ani w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 71, poz. 646), wydanym na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej w art. 96 ust. 5 Pzp, nie ma określonego terminu udostępnienia (przesłania) kopii protokołu, więc zgodnie z art. 1 ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 uodip zamawiający powinien przesłać protokół bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne