Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Terminy zapłaty

Data publikacji: 03-04-2006 Autor: Leszek Klepacki

W postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający nie powinien przewidywać terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. (DzU nr 139, poz. 1323 z późn. zm.), uchylając ustawę z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (DzU nr 129, poz. 1443), w sposób odmienny określiła zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Podczas gdy uchylona ustawa określała zakres podmiotowy, wyłączając z obowiązku jej stosowania podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych wymienionych w art. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (od badań i porad lekarskich poprzez leczenie, rehabilitację, opiekę, pielęgnację do zakupu przedmiotów ortopedycznych), niezależnie od podmiotu, to obowiązująca ustawa wprowadziła listę zamkniętą podmiotów zobowiązanych (art. 3 pkt. 1-7). Z pkt. 3 cytowanego artykułu wynika, że do transakcji handlowych, których stronami są podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), ma zastosowanie ustawa o terminach zapłaty. Zakres przedmiotowy obowiązującej ustawy dotyczy odpłatnego dostarczania towaru lub odpłatnego świadczenia usług w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowy zawierane przez gminy

Uchwała Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2006 r. (sygn. III CZP 124/2005) poszerza ten zakres o realizację zadań własnych gminy. Terminy zapłaty dłuższe niż 30 dni, wynikające z ustawy z 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, odnoszą się nie tylko do przedsiębiorców, lecz także do umów zawieranych przez gminę w trybie zamówień publicznych. Umowa zawierana w celu realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) może stanowić transakcję handlową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.


TRANSAKCJA HANDLOWA

 

Jest to umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne