Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Temat numeru

Regulamin udzielania zamówień

09-02-2021

O czym zamawiający muszą pamiętać, modyfikując dotychczasowe regulaminy udzielania zamówień publicznych w jednostce zamawiającej?

dostępny w wydaniu papierowym

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

31-12-2020

Ideą tworzenia konsorcjów jest połączenie sił i środków koniecznych do ubiegania się o zamówienie publiczne, a następnie jego wspólna realizacja. Cel ten pozostaje aktualny na gruncie nowej ustawy. Jednak niektóre aspekty tej instytucji ulegną pewnym zmianom – omawiamy je w niniejszym artykule.

dostępny w wydaniu papierowym

Zamówienia mieszane w nowym pzp

03-12-2020

W zależności od tego, czy planowane do udzielenia zamówienie mieszane jest podzielne na części, czy też nie, oraz czy służy ono różnym rodzajom działalności, zamawiający będzie zobowiązany do stosowania innego reżimu prawnego.

dostępny w wydaniu papierowym

Nieprawdziwe informacje

29-10-2020

Omawiamy przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania z powodu składania przez nich nieprawdziwych informacji w postępowaniu, a także możliwość samooczyszczenia w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym

Negocjacje bez ogłoszenia

02-09-2020

W trybie negocjacji bez ogłoszenia zamawiający negocjuje najpierw warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym

Analiza potrzeb i wymagań

22-07-2020

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego konkretne obowiązki, jakie muszą zostać wypełnione na etapie planowania postępowania. Jednym z nich jest konieczność przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań.

dostępny w wydaniu papierowym

Środki zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb

17-07-2020

Za pomocą jakich środków zamawiający może zaspokoić potrzeby zidentyfikowane podczas przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań? Artykuł 83 nowego pzp określa w tym zakresie kilka sposobów.

dostępny w wydaniu papierowym

Siła wyższa a udzielanie zamówień

03-06-2020

Specustawa wprowadzona w celu łagodzenia wpływu wystąpienia COVID-19 na gospodarkę przewiduje konkretne instrumenty umożliwiające kontynuowanie realizacji umów o zamówienie zagrożonych skutkami epidemii.

dostępny w wydaniu papierowym

Dokumenty przedmiotowe

01-04-2020

Zbadanie, czy zaoferowane rozwiązania, materiały i urządzenia spełniają ustanowione w siwz wymogi, jest równie istotne, jak zweryfikowanie podmiotowe przyszłego kontrahenta.

dostępny w całości

Interes w uzyskaniu zamówienia

26-02-2020

Jedną z materialnoprawnych przesłanek skorzystania ze środków ochrony prawnej jest posiadanie interesu w uzyskaniu zamówienia przy jednoczesnym wystąpieniu szkody (lub możliwości jej poniesienia) w związku z naruszeniem pzp przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym
1  2  3  Następna  

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne