Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zamówienia o charakterze mieszanym

Data publikacji: 03-12-2020 Autor: Agnieszka Szulakowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

 

Jakie przepisy należy stosować w przypadku udzielania zamówień o charakterze mieszanym zgodnie z nowym pzp?

 

Podstawą prawną dla udzielania takich zamówień będzie od 1 stycznia 2021 r. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: nowe pzp). Ustawodawca zdecydował się w tym akcie prawnym na zmianę podejścia do zamówień mieszanych, czyli takich, które podlegają różnym reżimom prawnym (np. właściwym dla zamówienia klasycznego, sektorowego lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa). W treści uzasadnienia do projektu nowego pzp wskazano, że: „Nowe przepisy ustrukturyzowano na podstawie czytelnego podziału zamówień o charakterze mieszanym na zamówienia podzielne na części, niepodzielne na części oraz służące wykonywaniu różnych rodzajów działalności”. Zatem reguły, które wprowadzono w rozdziale 4 działu I pzp (art. 24–27), dotyczące zamówień o charakterze mieszanym, zostały usystematyzowane według kolejności ich stosowania.

 

W jaki sposób zamawiający powinien postępować w przypadku zamówień mieszanych podzielnych na części?

 

W myśl art. 24 ust. 1 nowego pzp, jeżeli zamówienie jest podzielne na części oraz obejmuje równocześnie części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy:

 

 

  1. dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówień sektorowych lub zamówień klasycznych lub
  2. oraz części, do których tych przepisów nie stosuje się, zamawiający w takim przypadku może udzielić jednego zamówienia, tzw. zamówienia mieszanego, albo też podzielić zamówienie na części.

 

Jeżeli zamawiający podejmie decyzję o udzieleniu zamówienia z podziałem na części, do udzielenia każdego zamówienia zobowiązany jest zastosować przepisy ustawy właściwe dla danej części, z uwzględnieniem art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 1, 2 i 4 nowego pzp. Zatem zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 2 nowego pzp, nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadziłoby to do niestosowania przepisów ustawy.

 

W związku z tym że ustawodawca w art. 24 ust. 2 nowego pzp odwołał się do art. 30 ust. 1, 2 i 4, należy zauważyć, że w sytuacji udzielania zamówień mieszanych z podziałem na części:

 

  1. dotyczących robót budowlanych lub usług – zamawiający powinien brać pod uwagę wartość zamówienia obejmującą łączną wartość poszczególnych części zamówienia;
  2. dotyczących nabycia podobnych dostaw – wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw;
  3. do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia (jest to wyjątek od zasady wyrażonej w punkcie 1 i 2 powyżej).

 

[...]

Agnieszka Szulakowska

doradca, praktyk, prawnik; kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jst, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne