Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Możliwość bezpośredniego kontaktu

Data publikacji: 30-01-2020 Autor: Agnieszka Szulakowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Agnieszka Szulakowska.

 

W jakich sytuacjach zamawiający powinien skorzystać z instytucji dialogu technicznego? Jakie są zalety jego stosowania? 
 
Zamawiający często nie są w stanie samodzielnie ocenić, które rozwiązanie spośród dostępnych na rynku będzie w danym zamówieniu optymalne, lub nie posiadają aktualnej wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych albo o zamawianych produktach. W takiej sytuacji, chcąc efektywnie przygotować postępowanie oraz wydatkować środki publiczne, mogą skorzystać z instytucji dialogu technicznego. W praktyce dialog taki jest najczęściej stosowany w przypadku zamówień na dostawę proekologicznych, nowoczesnych, specjalistycznych, skomplikowanych lub zaawansowanych technologicznie produktów, np. z zakresu branży medycznej, informatycznej (dostawa sprzętu komputerowego lub systemu informatycznego), sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, naukowo-badawczej, rozwojowej lub na wykonanie niestandardowej usługi lub roboty budowlanej. Dialog techniczny jest również wykorzystywany w przypadku zamówień o charakterze innowacyjnym. 
 
Omawiana instytucja została uregulowana w przepisach art. 31a–31d pzp i stanowi etap poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Na podstawie art. 31a pzp zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może przeprowadzić dialog techniczny zwany inaczej konsultacjami rynkowymi. Może to uczynić przez zwrócenie się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (np. poprzez określenie optymalnych kryteriów oceny ofert) lub określenia warunków umowy (np. określenie kwestii ewentualnych ryzyk kontraktowych). Urząd Zamówień Publicznych w komentarzu do „Regulaminu dialogu technicznego” wskazał, że podstawowym celem przeprowadzania dialogu technicznego jest uzyskanie przez zamawiającego planującego przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia. Dzięki nim zamawiający uzyskuje możliwość skonkretyzowania swoich potrzeb, a w konsekwencji przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy w sposób odpowiadający aktualnym wymaganiom i standardom rynkowym1
 
Z treści przepisów w sposób jednoznaczny nie wynika, że zamawiający w drodze dialogu technicznego mogą uzyskać informacje dotyczące przewidywanych kosztów realizacji zamówienia, stanowiących podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. Jednak pozyskanie od specjalistów informacji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy bez wątpienia będzie miało wpływ na oszacowanie jego wartości. Wobec tego w praktyce przeprowadzenie konsultacji w formie dialogu technicznego będzie służyło zamawiającemu również do określenia kosztu przyszłego zamówienia i w konsekwencji będzie stanowiło podstawę do ustalenia wartości zamówienia. Dodatkową – w ocenie autora – bardzo istotną zaletą stosowania dialogu technicznego jest poszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców mogących się ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego dzięki zidentyfikowaniu barier mogących ograniczać konkurencję. Podsumowując – dialog techniczny stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich zamawiających, którzy przygotowując się do udzielenia zamówienia, nie dysponują odpowiednią wiedzą dotyczącą rozwiązań funkcjonujących na rynku, a chcą uzyskać w wyniku przeprowadzonego postępowania przedmiot zamówienia najpełniej odpowiadający ich wymaganiom i potrzebom. Warto wskazać, że w nowej ustawie dialog techniczny został uregulowany w art. 84 jako wstępne konsultacje rynkowe.
 
[...]
 
Agnieszka Szulakowska
doradca, praktyk, prawnik; kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jst, członek zarządu OSKZP

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne