Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Możliwość wyjaśnienia treści ofert i dokumentów

Data publikacji: 29-05-2019 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy możliwe jest wyjaśnienie treści ofert w zakresie wadliwej próbki?

Jak podnosi się w orzecznictwie, próbka może służyć ustaleniu zgodności przedmiotu oferty z siwz, sprawdzeniu jego szczegółowych parametrów, wartościowaniu cechy tego przedmiotu według przyjętych kryteriów pozacenowych, a wreszcie zbadaniu, czy oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. W tym ostatnim przypadku próbka stanowi dokument przedmiotowy w ujęciu art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, potwierdzający, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Jeżeli zatem zamawiający wymagał złożenia próbek w takim charakterze, to wiąże się to ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów pzp, a zatem m.in. z art. 26 ust. 3 w zakresie procedury uzupełniania tych dokumentów, jak i wyjaśniania ich treści (zob. m.in. wyrok KIO z 6 maja 2016 r., KIO 608/16; wyrok KIO z 20 marca 2015 r., KIO 426/15). W takiej sytuacji zamawiający nie może przyjąć, że próbki stanowią merytoryczną treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu lub wyjaśnieniu, byłoby to bowiem nieuprawnione w świetle tak ukształtowanych (i niekwestionowanych) postanowień siwz, wiążących wykonawców w dacie składania ofert, a zamawiającego – na etapie ich oceny.

W świetle najnowszego orzecznictwa (zob. wyrok KIO z 3 stycznia 2019 r., KIO 2603/18) odwołanie się przez zamawiającego w treści siwz, przy wymogu dotyczącym złożenia próbki, do art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp, jak i do § 13 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, przesądza o tym, jaki charakter nadano próbkom w postępowaniu. Gdy próbka traktowana jest w kategorii treści oferty, nie podlega uzupełnieniu, a próba dopełnienia oferty o niezałączoną do niej próbkę, bądź zamiany próbki niespełniającej wymagań postawionych w siwz, skutkuje uznaniem, że mamy do czynienia z ofertą niezgodną z siwz bądź z następującą po terminie składania ofert zmianą oferty, co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp (zob. m.in. wyrok KIO z 17 września 2015 r., KIO 1937/15; wyrok KIO z 9 lipca 2013 r., KIO 1496/13; wyrok KIO z 12 listopada 2013 r., KIO 2511/13). W sytuacji gdy próbka została w siwz przewidziana w celu ustalenia spełnienia wymogów, które podlegają ocenie punktowej w wyznaczonym kryterium oceny ofert pod względem jakościowym, nosi ona cechy oferty i nie podlega uzupełnieniu. Podobnie jest, gdy za pomocą próbki wyrażana jest treść dotycząca oferowanego przedmiotu (zob. m.in. wyrok KIO z 17 września 2015 r., KIO 1937/15; wyrok KIO z 7 kwietnia 2014 r., KIO 544/14, KIO 555/14; wyrok KIO z 3 kwietnia 2014 r., KIO 559/14). W konsekwencji, odnosząc się do przewidzianej dla próbki roli w postępowaniu, należy każdorazowo ustalić, jakimi intencjami kierował się zamawiający, wprowadzając wymóg załączenia jej do oferty. Przyjmuje się, że w tej mierze rozstrzygające są postanowienia siwz opracowane na użytek konkretnego postępowania (zob. m.in. wyrok KIO z 12 listopada 2013 r., KIO 2511/13; wyrok KIO z 17 września 2015 r., KIO 1937/15).

Należy przy tym w pełni podzielić stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zakwestionował możliwość złożenia nowej próbki na potwierdzenie wymagań określonych przez zamawiającego, w sytuacji gdy pierwotnie złożona próbka wskazuje, że oferta wykonawcy nie spełnia wymagań określonych przez zamawiającego (zob. wyrok TSUE z 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16, Archus et Gama).

 

[...]


Magdalena Michałowska
doradca z zakresu zamówień publicznych, członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych; wykładowca, autorka wielu publikacji 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne