Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zastosowanie kryteriów pozacenowych

Data publikacji: 30-03-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy informacje podane w ramach kryterium „proponowane rozwiązania techniczne” mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

W jednej ze spraw rozstrzyganych przez KIO analizowano, czy możliwe jest objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa oferowanego rozwiązania technicznego stanowiącego kryterium oceny oferty. Wykonawca uznał, że proponowane w złożonej ofercie rozwiązanie, w postaci zestawienia niezbędnego sprzętu, stanowi autorską i dedykowaną zamawiającemu koncepcję wykonania konkretnej umowy, a jednocześnie posiada wartość gospodarczą wyrażającą się w tym, że wykonawca dobrał sprzęt i oprogramowanie odpowiadające wymaganiom zamawiającego w taki sposób, aby móc uzyskać najniższą cenę w danym postępowaniu. Izba nie uznała jednak powyższych argumentów za wystarczające: „informacja, iż dany wykonawca oferuje produkty danego producenta (czy określone modele) na rynku dostaw sprzętu informatycznego i oprogramowania, nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż te informacje są powszechnie dostępne i konieczne do prowadzenia tego rodzaju działalności. Ponadto w ocenie Izby modyfikacja tych produktów nie może stanowić o możliwości utajnienia produktu, który posłużył za bazę do ich przeprowadzenia. Sam Przystępujący w trakcie postępowania odwoławczego nie starał się ukryć faktu oferowania produktów przez określonego producenta, lecz określoną koncepcję doboru produktów. (…) Izba nie doszukała się w zestawieniu oferowanego sprzętu i oprogramowania na tyle autorskiej koncepcji, aby mogła zostać ona uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa” (wyrok KIO z 5 stycznia 2018 r., KIO 2652/17).


Czy zamawiający może rozwiać wątpliwości w zakresie kryterium oceny ofert „posiadane doświadczenie ekspertów”, korzystając z art. 87 ust. 1 pzp?

Wyjaśnienie kwestii stanowiących kryterium oceny ofert mogłoby być uznane za próbę manipulacji przyznawaną punktacją. Dopuszczenie wyjaśniania tych kwestii przez zamawiającego w konsekwencji mogłoby stanowić naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W orzeczeniu z 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16 (Archus et Gama) Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że żądanie wyjaśnień nie może jednak rekompensować braku dokumentu lub informacji, których przekazanie było wymagane w dokumentacji przetargowej, gdyż instytucja zamawiająca musi ściśle przestrzegać ustanowionych przez samą siebie kryteriów (zob. podobnie wyrok z 10 października 2013 r. w sprawie C-336/12, Manova). Również w orzecznictwie KIO podkreśla się, że żądanie wyjaśnień w zakresie głęboko merytorycznych aspektów przedstawionego doświadczenia stanowiącego jednocześnie kryterium oceny ofert jest niedopuszczalne (zob. wyrok KIO z 18 stycznia 2018 r., KIO 9/18).


Czy wysokość kary umownej może stanowić kryterium oceny ofert?

Kryteria oceny oferty, ustalone na podstawie art. 91 pzp, powinny być związane z przedmiotem zamówienia, a kara umowna jest z przedmiotem niewątpliwie związana. Kryterium wysokości kary umownej można by uznać za kryterium nietypowe, choć sytuacja, w której to wykonawca ustala stosunek kary do np. ryzyka niewykonania czy nieterminowego wykonania umowy, pozwala na zabezpieczenie interesu zamawiającego, a równocześnie na większe zaangażowanie wykonawcy. Należy jednak pamiętać, że im wyższa kara, tym wyższe ryzyko finansowe, które musi uwzględnić wykonawca na etapie przygotowania umowy.

[...]

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne