Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 05-01-2009 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Niepotrzebne stosowanie Pzp

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłaszając przetarg na podstawie regulaminu wewnętrznego, w którym jeden z punktów brzmi: „Udzielanie zamówień publicznych następuje na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (...)” i określając tryb udzielenia zamówienia jako „postępowanie w trybie przetargu ograniczonego ofertowego”, podlega na tej podstawie wszystkim rygorom ww. ustawy?

 

Coraz częściej w wewnętrznych uregulowaniach instytucji, które nie podlegają Pzp, pojawiają się zapisy, z których wynika, iż instytucje te deklarują, że udzielanie przez nie zamówień publicznych następuje na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Bardzo często modyfikują pod swoje potrzeby np. tryby udzielania zamówień, w dalszym ciągu powołując się na Pzp. Wiele zawartych w ustawie regulacji może znaleźć odpowiednie zastosowanie dla instytucji niepodlegających Pzp, jednakże z pewnością nie wszystkie. W szczególności w odniesieniu do zamówień, które nie są zamówieniami publicznymi, nie będzie możliwe zastosowanie przepisów przewidujących wydanie decyzji administracyjnej przez prezesa UZP ani odwołań wnoszonych do niego. Tak więc próba zastosowania całej ustawy przez instytucję niepodlegającą jej jest błędem. Zapożyczenie natomiast z ustawy wielu nawet obszernych zapisów do swoich potrzeb nie jest błędem, a w niektórych przypadkach może być nawet pomocne w dokonywaniu zakupów dostaw czy usług.


Roboty dodatkowe

W naszej jednostce (Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych) odbył się przetarg nieograniczony na roboty budowlane, które zakończą się 30.12.2008 r. Wartość zamówienia to około 170 tys. zł. Jak możemy zrealizować zamówienie na roboty dodatkowe wcześniej nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, których wartość wynosi ok 16 tys. zł? Czy możemy je zlecić zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp, czy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5, czyli z wolnej ręki?

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne