Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-02-2009 Autor: Ewa Wiktorowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa Wiktorowska, inżynier budownictwa, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych


Zakup instrumentów muzycznych

Chcemy zakupić dwa kontrabasy – instrumenty wykonywane ręcznie przez lutnika. W kraju jest wielu lutników, ale tylko nieliczni specjalizują się w produkcji kontrabasów różnych klas. Lutnicy zarejestrowani są w Związku Polskich Artystów Lutników. Zawiera się z nimi umowy o dzieło. Cena nowego kontrabasu wynosi 40 tys. zł, używanego (chcemy go odkupić od osoby fizycznej) – około 35 tys. zł. Łącznie wydatek przekracza 14 tys. euro. Czy możemy zakup każdego z nich potraktować oddzielnie, jak zakup do 14 tys. euro? Czy każdy z nich możemy kupić z wolnej ręki, nawet jeśli kwotowo nie kwalifikuje się do wolnej ręki?

 

Zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej UZP wytycznymi dotyczącymi interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, okoliczności określone w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c Pzp (przesłanka dotycząca zamówień z zakresu działalności twórczej i artystycznej) odnoszą się do zamówień, które cechuje wysoki stopień zindywidualizowania i niepowtarzalności, co przemawia za tym, aby możliwe było udzielenie go konkretnemu wykonawcy. Chodzi tu w szczególności o sytuacje istnienia swoistego monopolu na rynku z zakresu danej dziedziny kultury i sztuki, a więc gdy wykonanie określonego dzieła przez innego autora nie pozwoliłoby na osiągnięcie zamierzonego rezultatu.

 

Możliwość skorzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki w związku z powołaniem się na istnienie praw wyłącznych w dziedzinie działalności twórczej lub artystycznej nie może prowadzić do sytuacji, w której możliwe byłoby nabycie w tym trybie każdego dzieła, z którym związane są czyjeś prawa autorskie. Takie dzieła mogą być dostępne na rynku i gdyby przyjąć, że mogą być nabywane w trybie zamówienia z wolnej ręki, mogłoby to doprowadzić do omijania wymogów Pzp. W przypadku zamówień na dostawy produktów objętych prawami wyłącznymi, aby skorzystać z trybu niekonkurencyjnego, zamawiający powinien wykazać, że nie istnieją produkty równoważne. Nie stanowi przesłanki pozwalającej na skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki przekonanie zamawiającego, że proponowany przez niego wykonawca jest jedynym, który ze względu na szczególne zaufanie, doświadczenie i możliwości organizacyjne jest w stanie wykonać zamówienie.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne