Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-10-2009 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Wartość całości czy części zamówienia

Zamierzam udzielić zamówienia w częściach na robotę budowlaną polegającą na przebudowie stacji uzdatniania wody. Wartością zamówienia poszczególnych części będzie łączna ich wartość (zgodnie z art. 32 ust. 4 pzp). Art. 6a nie ma tutaj zastosowania ze względu na zbyt wysoką wartość części zamówienia. Czy wartość zamówienia ogółem, która odnosi się do stosowania przepisów ustawy, zastosuję do każdej z części? W jaki sposób należy zaznaczyć w siwz i ogłoszeniu udzielanie zamówienia w częściach?

 

Art. 33 ust. 4 pzp daje zamawiającemu możliwość takiego przygotowania postępowania, by wykonawcy mogli składać oferty częściowe. Dzięki temu zamawiający może udzielać zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku skorzystania przez zamawiającego z powyższego uregulowania prawnego, niezależnie od tego, z którego ze wskazanych wyżej wariantów skorzysta – wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia, czyli każda część zamówienia ma wartość szacunkową całego zamówienia. W specyfikacji nie musimy zaznaczać informacji o szacunkowej wartości zamówienia, a jedynie że przedmiotem zamówienia jest większa całość, ale tylko w celu uwzględnienia tego w sposobie realizacji zamówienia, jeśli jest taka potrzeba albo w celu określenia zamówień uzupełniających. Zgodnie z art. 29 Pzp musimy dokładnie i jednoznacznie opisać przedmiot zamówienia. Jeśli więc w celu wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia należałoby wspomnieć o całym zakresie pozwolenia na budowę, zamawiający może to uczynić. Gdy natomiast nie ma takiej potrzeby, nie ma też obowiązku opisywania elementów wykraczających poza przedmiot zamówienia.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne