Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Cena jako jedyne kryterium

Data publikacji: 14-01-2015 Autor: Marcin Meducki

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Marcin Meducki.

Czy możliwe jest zastosowanie jedynie kryterium ceny, gdy przedmiotem zamówienia ma być świadczenie usług wsparcia (m.in. w zakresie procedur oraz zasad inicjowania i monitorowania współpracy zamawiającego z otoczeniem informacyjnym, a także w zakresie wpływu zmian legislacyjnych na inicjowane przez zamawiającego procesy informatyzacji)?

Zgodnie z obowiązującym od niedawna art. 91 ust. 2a pzp zamawiający może zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert tylko wtedy, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Ustawa nie określa bliżej, jak należy rozumieć określenia „usługi powszechnie dostępne” i „o ustalonych standardach jakościowych”. Kierując się wykładnią językową, ustawowe pojęcie „powszechnie dostępny” należałoby rozumieć jako dotyczący wszystkich, wszystkiego, ogólny. Natomiast „ustalone standardy jakościowe” to przeciętne typy, wzorce, rodzaje (gatunki), wyroby odpowiadające przeciętnym wymaganiom.

Za dostawy i usługi powszechnie dostępne należy zatem uznać dobra popularne i łatwo osiągalne, zaspokajające potrzeby wszystkich kategorii odbiorców publicznych i prywatnych, które oferuje się wszędzie, zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym. Do usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach zaliczyć można m.in. usługi sprzątania pomieszczeń, usługi żywienia, proste usługi poligraficzne itp.

Usługa wsparcia, o której mowa w pytaniu, wymaga kompleksowej wiedzy, doświadczenia i umiejętności z wielu dziedzin. Nie może być zatem uznana za usługę powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, nie charakteryzuje się bowiem powszechną dostępnością i nie istnieją przeciętne (typowe, standardowe) wzorce jej wykonywania.


Czy możliwe jest zastosowanie jedynie kryterium ceny, gdy przedmiotem zamówienia ma być świadczenie usług pomocy finansowo-organizacyjnej dla inwestycji?

Przez powszechną dostępność dostaw lub usług należy rozumieć oferowanie dóbr o pożądanej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów, co z kolei łączy się wprost z powszechną konsumpcją takich dóbr czy usług. Oznacza to, że powszechnie dostępnymi nie będą towary czy usługi specjalistyczne, przeznaczone dla wąskiego kręgu odbiorców, adresowane do nielicznych, wykonawców (zob. orzeczenie GKO z 5 lutego 2001 r., DF/GKO/Odw.- 255/432/RN-146/00).

Nie można więc stosować jako jedynego kryterium cenowego do zamówień na usługi nietypowe, wymagające szczególnych kwalifikacji, bądź na usługi wyjątkowego zastosowania. Do usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych z całą pewnością nie można zaliczyć usług eksperckich, usług koordynatorów projektów, pełnienia roli inżyniera kontraktu (zob. orzeczenie RKO z 17 września 2007 r., 0965-DB/94/07).
 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne