Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Wątpliwości dotyczące stosowania klauzul społecznych

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


W jaki sposób zamawiający może uwzględnić klauzule społeczne w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Komisja Europejska, uzasadniając wprowadzenie do systemu zamówień publicznych klauzul społecznych, wskazała, że: „Dzięki rozważnym zakupom organy administracji publicznej mogą propagować możliwości zatrudnienia, godną pracę, integrację społeczną, dostępność, projektowanie dla wszystkich i etyczny handel oraz starać się osiągnąć szerszy zakres zgodności ze standardami społecznymi”1. Należy zwrócić uwagę, że klauzule społeczne mogą być stosowane zarówno w warunkach przedmiotowych (dotyczących przedmiotu zamówienia), jak i podmiotowych (dotyczących wykonawców). W pzp znalazły się dwa przepisy, które wprost odnoszą się do klauzul społecznych: art. 22 ust. 2 i art. 29 ust. 4.

Sprecyzowane tam wytyczne zamawiający może wykorzystać, konstruując warunki udziału w postępowaniu. Należy pamiętać, że warunki te powinny być tworzone z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz związania z przedmiotem postępowania: „Norma wypływająca z art. 22 ust. 2 Pzp ma charakter blankietowy i podlega konkretyzacji w każdym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tak aby warunki udziału w postępowaniu były adekwatne do przedmiotu zamówienia tzn. pozostawały z nim w związku na tyle ścisłym, by spełniający je wykonawca był w stanie wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością” (uchwała Krajowej Izby Odwoławczej – Urząd Zamówień Publicznych z 19 stycznia 2010 r., KIO/KU 1/10).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne