Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Nowe uregulowania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Czy zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt 8b pzp, się sumują? Jeżeli mamy 2 koncerty – jeden w styczniu, a drugi w kwietniu – to czy koszt wynajęcia artystów (gdy np. występ każdego z nich kosztuje 500 000 zł) należy sumować, czy też każde z tych wydarzeń traktuje się „oddzielnie”?

W mojej ocenie zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8b pzp, nie należy sumować. Wyłączenie wskazane w tym przepisie ma na celu ułatwienie udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej. W uzasadnieniu do nowelizacji, która wprowadziła do pzp art. 4 pkt 8b, wskazano, że: „Celem projektowanej regulacji jest ułatwienie udzielania zamówień w zakresie kultury poprzez odbiurokratyzowanie postępowania dotyczącego zakupu rzeczy lub usług. (…) zgodnie z motywem 25 dyrektywy 2004/18/WE «udzielanie zamówień publicznych na pewne nadawcze usługi audiowizualne powinno umożliwiać uwzględnienie aspektów o znaczeniu kulturalnym i społecznym, co sprawia, że zasady udzielania zamówień nie mają zastosowania» (…). Jednocześnie należy zauważyć, iż w przedmiotowym obszarze z zasady występuje brak konkurencyjności, zwykle instytucje kultury chcą zakupić konkretne dzieło sztuki lub zaangażować konkretnego artystę, tym samym projektowane regulacje powinny zostać ocenione jako zgodne z prawem Unii Europejskiej”.

Są to w mojej ocenie odrębne zamówienia i każde z nich należy traktować oddzielnie. Z definicji wskazanej w art. 2 pkt 13 pzp wynika, iż wyznacznikiem zamówienia jest umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą. Mając to na uwadze, w kontekście zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8b pzp, należy przyjąć zasadę, którą w uproszczeniu można ująć tak: „jedna umowa = jedno zamówienie”.


Czy postępowanie na wybór osób tworzących projekty graficzne należy uznać za zamówienie, o którym mowa w art. 4 pkt 8b pzp?

Zgodnie z art. 4 pkt 8b pzp ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp (tzw. progi unijne). 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne