Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-01-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Zbigniew Leszczyński


Przesunięcie terminu realizacji zamówienia

Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na robotę budowlaną i podpisaliśmy umowę z wykonawcą. W trakcie postępowania wykonawcy nie wnosili pytań ani protestów dotyczących dokumentacji projektowej. Teraz jednak wybrany wykonawca wystąpił do nas o przesunięcie terminu realizacji zadania o jeden miesiąc (nie dopuszczaliśmy w siwz ani ogłoszeniu przedłużenia tego terminu), ponieważ stwierdził rozbieżność pomiędzy opisem technicznym a projektem wykonawczym w zakresie konstrukcji płyty fundamentowej. Wykonawca zlecił na swój koszt wykonanie badań i projektu w celu przyspieszenia realizacji zadania. Oczekiwanie na prawidłowy projekt powoduje opóźnienia w realizacji, w związku z czym prośbę o przedłużenie terminu realizacji. Ponadto, w umowie (która przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe) zawarty był zapis, że wykonawca zapoznał się z pełną dokumentacją projektową (która była dostępna na stronie internetowej) i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

 

W tym przypadku również należy odnieść się do zasady: jak się umówimy, tak postępujemy. Wykonawca nie może wymagać więc przesunięcia terminu realizacji zadania, ponieważ nie przewiduje tego umowa, a więc nie można jej w tym zakresie zmienić. Co do wynagrodzenia, to należy bardzo szczegółowo przeanalizować zarówno siwz (szczególnie zapisy odnośnie określenia przedmiotu zamówienia oraz sposobu obliczenia ceny oferty), jak również umowę (w szczególności zapisy dotyczące wynagrodzenia), ponieważ bardzo często w jednym miejscu tych dokumentów znajduje się zapis, że obowiązującym wynagrodzeniem jest ryczałt, a w innym, że roboty będą rozliczane kosztorysem, najczęściej nazwanym powykonawczym. Gdyby wystąpiły takie rozbieżności, należy ustalić, co tak właściwie zamawiający miał na myśli – „mówi” o tym art. 65 § 2 kc („W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu”). Jeżeli faktycznie przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art 632 §1 kc i zapisano w siwz, że wszelkie wady dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę, to musi on wykonać przedmiot zamówienia, pomimo istnienia wad w dokumentacji projektowej, za cenę przedstawioną w ofercie. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne