Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zamówienia do progu bagatelności

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Magdalena Michałowska
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Magdalena Michałowska

Czy stworzenie procedury wewnętrznej określającej tok postępowania w przypadku wydatków do 30 000 euro jest konieczne?

Podejście zamawiających do procedur związanych z zamówieniami o wartości nieprzekraczającej progu bagatelności jest bardzo zróżnicowane. Część wprowadza procedury wewnętrzne, nierzadko bardziej skomplikowane niż tryby ustawowe, część natomiast nie wprowadza żadnych uregulowań, argumentując: „jak wprowadzimy, to będziemy musieli je stosować”.

Nie ma przepisów, które wprost nakładałyby na zamawiających obowiązek wprowadzenia procedur udzielenia zamówienia do progu 30 000 euro. Analizując jednak art. 44 ust. 3 w zw. z art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, a także treść komunikatu nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, należy uznać, że kierownik jednostki – w celu zapewnienia realizacji zasady wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów – powinien wprowadzić w jednostce mechanizmy kontroli zarządczej, określające zasady wyboru wykonawców zamówień publicznych.

Czy zamawiający jest zobowiązany tworzyć i przechowywać dokumentację udzielenia zamówienia do 30 000 euro? Czy dokumentacja ta ma charakter jawny?

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne