Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    unieważnienie umowy   siwz

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera


Zamawianie usług prawnych

Urząd miejski od paru lat prowadzi punkt konsultacyjny ds. uzależnień. Porady udzielane w nim są bezpłatne. Punkt zatrudnia 6 osób, w tym psychologa, kuratora, pedagoga oraz radcę prawnego. Urząd miejski zawarł w tym roku umowę na obsługę prawną dla swoich potrzeb powyżej progu unijnego. Funkcjonują także dodatkowo umowy na obsługę prawną jednostek oświatowych oraz na świadczenie pomocy prawnej w odniesieniu do zamówień o specjalistycznym charakterze. Czy wobec tego możliwe będzie zawarcie umowy z radcą prawnym obsługującym punkt konsultacyjny w trybie pozaustawowym, tak jak dotychczas?

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro. Tym samym, w normalnym stanie rzeczy, podpisanie umowy z radcą prawnym pracującym w punkcie konsultacyjnym odbywa poza przepisami ustawy, o ile powyższy próg wartości umowy nie zostanie przekroczony. Sytuacja zaczyna się komplikować wówczas, gdy jednostka potrzebuje usług większej liczby prawników i zmuszona jest, z uwagi na wartość usługi, dokonać tego zgodnie z przepisami ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1a pzp w przypadku pewnej grupy usług prawniczych zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo z wolnej ręki, jak to miało miejsce w analizowanej sytuacji. Powstaje więc wątpliwość, czy podpisanie umowy z radcą prawnym na świadczenie przez niego porad w punkcie konsultacyjnym nie będzie poczytane jako dzielenie zamówienia w celu obejścia przepisów ustawy, co z mocy art. 32 ust. 2 pzp jest niedopuszczalne. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne