Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Proporcjonalność warunków

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Przedmiotem pewnego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie siedziby nadleśnictwa, dostosowanie odcinków istniejących leśnych dróg dojazdowych wraz z doprowadzeniem koniecznej infrastruktury. Zamawiający wymagał wykazania się co najmniej jedną robotą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, tj. doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej wraz z projektem o wartości co najmniej 1 500 000 zł. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 770 000 zł. Czy tak sformułowany warunek jest zgodny z art. 22 ust. 4 pzp?

Zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu w celu stwierdzenia, czy wykonawca jest zdolny do realizacji zamówienia opisanego przez zamawiającego. Nie polega to jednak na sprawdzaniu, czy dany wykonawca zrealizował identyczną inwestycję, ale czy wykonał zamówienie o podobnym stopniu złożoności, zakresie i wartości.

Skoro przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z projektem, którego wartość szacunkowa została określona na kwotę 1 770 000 zł, to wymaganie, aby wykonawca posiadał doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej wraz z projektem o wartości co najmniej 1 500 000 zł, nie stanowi w mojej ocenie warunku nieproporcjonalnego. Zarówno bowiem oczekiwany stopień złożoności, rodzaj, jak i wartość robót opisanych przez zamawiającego odpowiadają zamówieniu, do udzielenia którego zmierza zamawiający.

Potwierdza to orzecznictwo KIO: „skoro przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z projektem, to ukształtowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia w ten sposób, że wykonawca winien legitymować się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej wraz z projektem o wartości co najmniej 1 000 000 zł, niewątpliwie ma na celu wyłonienie wykonawcy posiadającego odpowiednie doświadczenie w kompleksowej realizacji prac i dającego rękojmie prawidłowego wykonania zamówienia. W ocenie Izby zamawiający uprawniony jest do wymagania od wykonawców biorących udział w postępowaniu posiadania doświadczenia zarówno w projektowaniu, jak wykonywaniu robót budowlanych, skoro przedmiot zamówienia ma być realizowany w systemie «zaprojektuj i wybuduj»” (wyrok KIO z 25 lutego 2013 r., KIO 313/13).

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne