Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Uzupełnianie dokumentów

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Iwona Ziarniak
Autor: Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak


Czy w świetle art. 26 ust. 3 pzp mogę uzupełnić w wykazie oferowanego przeze mnie asortymentu brakujące, a wymagane przez zamawiającego nazwy oferowanych urządzeń?

Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń na podstawie art. 26 ust. 3 pzp dotyczy wszystkich dokumentów lub oświadczeń wskazanych w art. 25 ust. 1 pzp, czyli tych, które potwierdzają spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz lub zaproszeniu do składania ofert. Ważne jest odróżnienie treści oferty, którą można i należy wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 pzp, od dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zamawiający zobowiązany jest uzupełnić i wyjaśnić na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 pzp. Z pewnością wykaz z brakującymi informacjami identyfikującymi oferowany przez wykonawcę asortyment nie jest dokumentem przedmiotowym, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pzp. W tym przypadku nie ma zatem zastosowania art. 26 ust. 3 pzp, a braki w tym zakresie podlegają ocenie z punktu widzenia zgodności oferty z treścią siwz, stanowiąc podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp. Zmieniając wykaz asortymentu i uzupełniając brakujące nazwy urządzeń, wykonawca dokonałby niedozwolonych zmian w treści oferty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pzp.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne