Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Kryteria pozacenowe

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Autor: Fot. Archiwum

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


W jaki sposób ustalić wagi kryteriów pozacenowych w stosunku do kryterium ceny oferty?

Ustawodawca nie wskazał w przepisach ustawy – Prawo zamówień pulbicznych (dalej: pzp), jakie powinny być zależności w tym zakresie. Artykuł 91 ust. 2 pzp wskazuje jedynie, że kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Nie wynika więc z niego nic ponad to, że cena jest kryterium obowiązkowym, a kwestia zastosowania bądź nie innych kryteriów leży w wyłącznej gestii zamawiającego. Niemożliwe jest jednak wskazanie ogólnej zasady, jak podzielić wagi kryteriów. W mojej ocenie decyzję o tym, jakie wagi przypisać poszczególnym kryteriom, zamawiający podejmuje w odniesieniu do konkretnego przedmiotu zamówienia oraz uwzględniając warunki towarzyszące udzielaniu tego zamówienia. 

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne