Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Zamówienia w częściach

Przygotowujemy przetarg na wyposażenie ośrodka zdrowia w meble biurowe i sprzęt medyczny. Będziemy także podłączać sieć komputerową oraz alarm. Ponieważ całość zadania dotyczy jednego obiektu, to czy możemy podzielić zamówienie tak, aby zrobić kilka postępowań poniżej 14 tys. euro każde, np. na zakup mebli czy na instalację sieci komputerowej? A może należy ogłosić jedno postępowanie i podzielić je na zadania z dopuszczeniem składania ofert częściowych?

 

Pierwszą czynnością zamawiającego przygotowującego się do udzielenia zamówienia publicznego jest dokładne opisanie przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu kodów CPV wraz z warunkami, jakie powinien spełniać wykonawca. Jestem zdania, że w przedstawionym powyżej pytaniu wyraźnie widać, iż mamy kilka zamówień na różne przedmioty zamówienia – jak meble biurowe, sprzęt medyczny, sieć komputerową i alarm.

 

Gdy już opiszemy przedmiot zamówienia, możemy przystąpić do szacowania jego wartości. Wartość szacunkową zamówienia należy ustalić zgodnie z art. 32-35 pzp. Musi ona zostać ustalona z należytą starannością, bez podatku od towarów i usług (VAT). Pamiętać trzeba, iż sam fakt, że ww. zamówienia udzielane będą różnym wykonawcom, nie przesądza jeszcze o traktowaniu ich jako zamówień odrębnych, podobnie jak to, że mając do czynienia z tak zróżnicowanym zamówieniem, nie obliguje nas to do sumowania wartości tych zamówień.

Artykuł pochodzi z miesięcznika: Przetargi Publiczne

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne